logo

.


DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO  Demokratická republika Kongo / République démocratique de Kongo


Základní informace

Rozloha: 2 344 858 km2
Počet obyvatel: 83 300 000 (2018)
Hustota obyvatel: 34/km2
Úřední jazyk: francouzština, dále se užívá přes 400 místních jazyků (ngalština, kitubština, svahilština, cilubština)
Obyvatelstvo: 18% Lubové, 16% Kongové, 14% Mongové, 10% Azandové (celkem přes 200 různých národností)
Náboženství: 50% římští katolíci, 20% protestanté, 10% lidové náboženství, 10% muslimové
Politický systém: prezident, vláda, dvoukomorový parlament; Národní shromáždění - 500 členů a senát - 108 členů
Hlavní město: Kinshasa (9 000 000)
Největší města: Lubumbashi (1 790 000), Mbuji-Mayi (1 600 000)

TOP MÍSTA

1. NÁRODNÍ PARK VIRUNGA

Virunga NPflickr.com/photos/kingjn/14111470328

                Národní park Virunga leží na východě Konga, mezi na jihu ležícím pohořím Virunga a na severu ležícím pohořím Ruwenzori. Na východě, na něj v Ugandě a Rwandě, navazují další národní parky. Virunga má rozlohu 7 500 km2 a založením v roce 1925 náleží k nejstarším národním parkům v Africe. Ze severu k jihu má park délku téměř 300 km, ze západu na východ šířku okolo 50 km. Na jihu jsou součástí parku vulkány pohoří Virunga, včetně činného vulkánu Nyiragongo (3 470 m). Ve střední části parku leží jedno z Velkých afrických jezer Edwardovo jezero (2 325 km2) a na severu se nachází pohoří Ruwenzory s třetí nejvyšší horou Afriky Mount Stanleym (5 109 m). Park má výjimečnou krajinnou různorodost, sahá od nadmořské výšky 800 metrů až přes 5 000 metrů. Nachází se zde horské tropické lesy, vulkanická krajina, savana, galeriové lesy, marše, jezera, alpínské lesy i ledovce. V parku žijí gorily horské, sloni pralesní, šimpanzi, okapi, žirafy nebo buvoli afričtí.

 

2. KONGO

Congo River 2flickr.com/photos/cifor/36643025992

               Kongo je s délkou toku 4 374 km druhá nejdelší africká řeka po Nilu a průtokem vody je druhou nejvodnatější řekou na světě po Amazonce. Má povodí 3,7 miliónů km2. Na horním toku tvoří Kongo řeky Luvua (respektive Luapula) a Lualaba. Od soutoku těchto řek až k Boyomským vodopádům je řeka pojmenována jako Lualaba. Boyomské vodopády je pět kataraktů v délce 100 km. Za vodopády vtéká řeka do Konžské pánve. V této oblasti tvoří Kongo řada říčních ramen s ostrovy, místy je šířka řeky 10 až 15 km. Před hlavním městem Kinhasou se řeka zužuje. Od Kinhasy až k městu Matadi vytváří řeka Livingstonovy vodopády. Na 350 kilometrech klesá o 270 metrů. Vytváří řadu peřejí a údolí hluboká až 90 metrů. Šířka řeky je místy méně než 300 metrů. U města Banana se Kongo vlévá do Atlantského oceánu.

 

3. NÁRODNÍ PARK SALONGA

Rainforest Congo 3vflickr.com/photos/gridarendal/31636385531

                 Salonga je největším národním parkem Konga a s rozlohou 36 000 km2 náleží k největším národním parkům na světě. Salonga leží ve střední části Konga, v Konžské pánvi. Park je rozdělen na severní a jižní část. Tvoří ho především tropické deštné lesy. Místy jsou marše a galeriové lesy. Oblast se nachází v nadmořské výšce 350 až 700 metrů. Z fauny zde žijí šimpanzi bonobo, levharti afričtí, okapi, kočky zlaté, krokodýli štítnatí, pávi konžští nebo luskouni dlouhoocasí.

 

4. RUWENZORI

Rwenzoriflickr.com/photos/jorneriksson/8497700604

               Ruwenzori je pohoří na severovýchodě Konga. Nachází se zde třetí nejvyšší hora Afriky masiv Mount Stanley (Margherita Peak, 5 109 m) a pramení zde Nil. Nejvyšší vrcholy pohoří jsou po celý rok zasněženy a jsou zde ledovce. Pohoří se rozkládá mezi Edwardovým a Albertovým jezerem, má délku 120 km a šířku okolo 50 km. Je tvořeno krystalickými horninami (žula, rula, kvarcit). Skládá se z šesti masivů oddělených hlubokými údolími: Mount Stanleyho, Mount Spekeho (4 890), Mount Bakera (4 843 m), Mount Emina (4 798 m), Mount Gessiho (4 715 m) a Mount Luigi di Savoi (4 627 m). Pouze vrcholy masivu Mount Stanleyho přesahují 5 000 m, celkem 24 vrcholů pohoří je vyšších než 4 000 m. Vegetaci tvoří v nižších polohách mlžné lesy, výše rostou horské lesy, mezi 3 000 až 3 800 m rostou zejména stromové vřesovce, výše se nachází alpínská tundra. Z živočichů zde žijí (v nižších polohách) buvoli afričtí, sloni, šimpanzi nebo paviáni.

 

5. NÁRODNÍ PARK KAHUZI-BIÉGA

Kahuzi Biega Congoflickr.com/photos/hirlimann/28714081425

                Národní park Kahuzi-Biéga leží na východě Konga, západně od jezera Kivu. Park se rozkládá na ploše 6 000 km2 a byl založen v roce 1970. Je pojmenován podle nečinných vulkánů Mount Kahuziho (3 310 m) a Mount Biégy (2 790 m). Reliéf parku zahrnuje jak horské oblasti, tak nížinné oblasti. Nadmořská výška parku se pohybuje mezi 600 až 3 300 metry. V nižších polohách, v západní části parku rostou tropické deštné lesy. Směrem na východ pak rostou bažinaté lesy, horské deštné lesy, bambusové lesy a subalpínské vřesovce. Park Kahuzi-Biéga je jedním z mála míst, kde žijí ohrožené gorily východní. Z dalších živočichů zde žijí šimpanzi východní, sloni pralesní, buvoli nebo antilopy bongo.

 

6. NÁRODNÍ PARK GARAMBA

Garamba National Parkcommons.wikimedia.org/wiki/File:Garamba_National_Park_overhead.jpg

                Národní park Garamba leží na severovýchodě země, u hranice s Jižním Sudánem. Vegetaci parku tvoří savana – traviny s keři, podél řeky Uele rostou lesy, v nížině a proláklinách na severu, u hranice s Jižním Sudánem, jsou bažiny. V parku žije vzácný nosorožec tuponosý. Z dalších živočichů zde žijí sloni afričtí, šimpanzi, lvi, hyeny skvrnité, antilopy bongo nebo prase savanové.

 

7. JEZERO KIVU

Lake Kivuflickr.com/photos/josepcasas/26612309940

                Kivu je jedno z Velkých afrických jezer. Leží na východě Konga, mezi Edwardovým jezerem a jezerem Tanganika. Severně nad jezerem leží vulkanické pohoří Virunga (Karisimbi, 4 507 m), jižně leží pohoří Mitumba (Mount Kahuzi, 3 308 m). Jezero má největší délku 90 km a největší šířku 45 km. Zaujímá plochu 2 700 km2. S maximální hloubkou 480 metrů náleží k nejhlubším jezerům světa. Pobřeží Kivu je skalnaté, na jezeře se nachází řada ostrovů. Největším je Idžwi (285 km2).

 

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon 2001, díly 1-10., Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution-No Derivse, CC 3.0

PROVINCIE

                Kongo je v současné době rozděleno na 25 provincií a hlavní město Kinshasa. Provincie se dále dělí na 192 teritorií. První provincie vznikly v roce 1908, kdy byla země belgickou kolonií.

Turismus, visit-rdcongo.com (fr)

Seznam provincií, Wikipedia (en)

VÍZA, MĚNA, DALŠÍ INFORMACE

                Vstup. Vízum uděluje Velvyslanectví KDR v Praze. Není možné získat krátkodobé vízum na hranicích. Ze zkušeností cestovatelů vyplývá, že imigrační důstojníci na hranicích vyžadují vízum vydané velvyslanectvím, které je příslušné pro zemi původu cestovatele. Doporučujeme si před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu KDR, zda se podmínky pro vstup do země nezměnily. Vstup na letišti může být znepříjemňován celníky a pohraniční policií, kteří takto vymáhají úplatky. Je proto vhodné, aby byl cestovatel očekáván důvěryhodnou osobou, čímž se většině problémů předejde.

                Doklady. Ke vstupu do země je potřeba platný cestovní pas, vízum a mezinárodní očkovací průkaz.

                Měna. Frank, CDF. 100 konžských franků = 1,40 Kč (2018), aktuální kurz.

                Časové pásmo. UTC+1 a UTC+2 (stejně jako středoevropský čas a o hodinu více)

                Bezpečnost. Bezpečnostní situace není plně stabilizovaná na území celého státu. Ve východních provinciích země operují dvě desítky ozbrojených milicí, které útočí i na cizince. Od jara 2012 navíc v provincii Severní Kivu probíhají vojenské střety s rebelskou skupinou M23. Kriminalita je rozšířená po celém území Konžské demokratické republiky, včetně Kinshasy. V Kinshase je vhodné vyhnout se okrajovým čtvrtím města a místům s vyšší koncentrací osob. Rovněž se zde zvyšuje agresivita dětských gangů a mladistvých bezdomovců. Nedoporučuje se využívat taxislužbu.

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz

GEOGRAFIE A PŘÍRODNÍ POMĚRY

                Kongo leží v centrální části Afriky, je třetím největším africkým státem. Leží ve vnitrozemí, pouze malá část území na západě při řece Kongo sahá k pobřeží Atlantiku. Největší část Konga, ve střední části země, zaujímá Konžská pánev o nadmořské výšce 300 až 500 m. Na západě je pánev ohraničena Dolnoguinejským prahem o výšce 1 000 m. Z jihu ohraničuje Konžskou pánev náhorní plošina Luanda – Katanga, na východě leží pohoří Mitumba (nejvyšší bod 1 890 m), které na severovýchodě nejprve přechází ve vulkanické  pohoří Virunga (nejvyšší bod Karisimbi, 4 507 m) a následně v pohoří Ruwenzori s nejvyšší horou Konžské demokratické republiky Mount Stanley, respektive Margherita Peak (5 109 m). Východní hranice Dem. rep. Konga je součástí západní části Východoafrické příkopové propadliny. Nachází se zde jezera Mweru, Tanganika, Kivu, Eduardovo jezero a Albertovo jezero. Severní část Konžské pánve pak ohraničuje plošina Azande.

                Kongo je druhá největší řeka na světě dle průtoku, devátá podle délky. Dalšími velkými řekami v zemi jsou přítoky Konga: Ubangi, Kasi, Sankuru a Lomani. Centrální Konžská pánev je pokryta stále zelenými tropickými deštnými pralesy, v náplavových územích rostou bažinaté lesy. Na náhorních plošinách na severu a jihu se nachází vlhké savany, na sušším jihozápadě pak suché savany a suché lesy.

DRK fm 380

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Díl 5. 1. české vyd. Odeon, Praha 2000. S. 78.; Wikipedia.org 

Mapa

Světové dědictví

           Demokratická republika Kongo má v seznamu světového dědictví UNESCO zapsaných 5 přírodních památek.

Národní parky

                Demokratická republika Kongo má devět národních parků. Celková rozloha národních parků je 94 580 km2, což jsou 4% území Konga. Nejstarší národní park je Virunga založený v roce 1925. Největší rozlohou je Národní park Salonga, který má 36 000 km2.

Seznam národních parků, Worldatlas.com

Národní park, rozloha km2, rok založení

Garamba, 4 920 km2, 1938

Kahuzi-Biéga, 6 000 km2, 1970

Kundelungu, 7 600 km2, 1970

Lomami, 8 879 km2, 2016

Maiko, 10 885 km2, 1970

Mangroves, 768 km2, 1992

Salonga, 36 000 km2, 1970

Upemba, 11 730 km2, 1939

Virunga, 7 800 km2, 1925

Zdroje: Wikipedia.org

Odkazy

Britannica, Democratic Republic of the Congo (en)

CIA World Factbook, Democratic Republic of the Congo (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Demokratická republika Kongo (cs)

Wikipedie, Demokratická republika Kongo (cs)

Dokumenty

Jižní Kivu (ČT, 2010)

end faq

Share