logo

.


EGYPT  Egypt / Misr / Masr


Základní informace

Rozloha: 1 001 450 km2
Počet obyvatel: 97 000 000 (2018)
Hustota obyvatel: 97/km2
Úřední jazyk: arabština (egyptská arabština)
Obyvatelstvo: 99,5% Egypťané, 0,5% ostatní; 91% Arabové, 2% Berbeři ad.
Náboženství: 90% muslimové, 10% křesťané
Politický systém: prezident, vláda, jednokomorový parlament - 450 členů
Hlavní město: Káhira (10 230 000)
Největší města: Alexandrie (4 550 000), Gíza (3 630 000)

TOP MÍSTA

1. PYRAMIDY V GÍZE

Giza Pyramidesflickr.com/photos/cutherell/35014184230

                Pyramidy v Gíze leží na severovýchodě Egypta, u města Gíza, 9 km jihozápadně od historického centra města. Komplex tvoří tři pyramidy: Cheopsova, Chefréova a Menkauréova a socha Velké sfingy. Nejvyšší Cheopsova pyramida má výšku 146 metrů. Pyramidy byly postaveny přibližně 2 500 před naším letopočtem.

 

2. SINAJSKÉ POHOŘÍ

Mount Sinaicommons.wikimedia.org/wiki/File:Mount_Moses.jpg

                Sinajské pohoří leží na jihu Sinajského poloostrova. Západně se nachází Suezský záliv, východně od pohoří leží Akabský záliv. Sinajské pohoří má délku 100 kilometrů a největší šířku 50 kilometrů. Je tvořeno krystalickými horninami, převážně žulou. V Sinajském pohoří leží nejvyšší hora Egypta hora svaté Kateřiny (2 637 m) a také hora Sinaj (Džebal Musa, Mojžíšova hora, 2 285 m). Hora Sinaj je posvátným místem judaismu a dalších světových náboženství. Druhou nejvyšší horou pohoří a Egypta je Džebel Um Šaumar (2 586 m), další známou horou je Džebel Serbal (2 070 m).

 

3. KARNAK

Karnakflickr.com/photos/cmichel67/8524331523

                Karnak je největším chrámovým komplexem v Egyptě. Tvoří je chrámy, svatyně, budovy, sochy. Výstavba komplexu začala okolo roku 1 950 před naším letopočtem a pokračovala až do období Ptolemaiovců (300 až 30 před naším letopočtem). K hlavním stavbám v komplexu náleží svatyně Amóna-Ré, chrámy Amóna, Nut, Chonse, Ptaha a Moncua. Karnak leží na východě Egypta, na pravém břehu řeky Nil, severně od města Luxor.

 

4. KÁHIRA

Cairoflickr.com/photos/zoonabar/3138745599

                Káhira je hlavní a největší město Egypta. Současně je také největším městem arabského světa a druhým největším městem v Africe (po nigerijském Lagosu). Káhira má rozlohu 528 km2 a žije zde okolo 15 miliónů obyvatel. Káhira leží na severovýchodě země, na řece Nil, přibližně 160 km jižně od Středozemního moře. Byla založena v 10. století. V historické části města se nachází velké množství památek z 10. až 15. století. Je zde největší koncentrace staveb islámské architektury (mešity, opevnění, madrasy, karavanseraje) na světě. Tato část města je zapsaná v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Káhira je ekonomickým a kulturním centrem Egypta. Sídlí zde dvě státní univerzity (nejstarší založena v roce 988), jsou zde knihovny, muzea, vědecké instituty. Jižně od Káhiry se nachází památky starověkého Egypta – pyramidy v Gíze, pyramidy v Sakkáře, chrámy a stavby v Abusíru.

 

5. ABÚ SIMBEL

Abu Simbelflickr.com/photos/fran001/2346939149

                Abú Simbel jsou dva chrámy na jihu Egypta, v blízkosti hranice se Sudánem, přibližně 230 km jihozápadně od Asuánu. Chrámy byly vytesány do skály okolo roku 1 250 před naším letopočtem. U vstupu do Většího chrámu jsou na fasádě čtyři dvacetimetrové sochy panovníků Egypta. V interiérech chrámu jsou sochy, různá vyobrazení, například bitvy Ramesse II. proti Chetitům v roce 1 285 před naším letopočtem. Při stavbě Asuánské přehrady v letech 1964 až 68 byly oba chrámy přemístěny, aby nebyly zatopeny. Byly rozděleny na řadu malých kamenných bloků a přeneseny na současné místo.

 

6. BÍLÁ POUŠŤ

White Desert Egyptflickr.com/photos/neiljs/4496494893

                Bílá poušť se nachází západně od Nilu, v centrální části Egypta, v Libyjské poušti (tj. severovýchodní část Sahary). Zvláštností této pouště jsou skalní formace z křídy, které opracovávány příležitostnými bouřemi, místy vytváří útvary podobné sochám. Bílá poušť leží 45 km severně od města Farafra a je oblíbeným místem návštěv zejména Egypťanů.

 

7. ALEXANDRIE

Alexandria Egyptflickr.com/photos/davidstanleytravel/8577092645

                Alexandrie je druhé největší egyptské město. Leží na pobřeží Středozemního moře, na západním okraji delty Nilu. Je hlavním egyptským přístavem a důležitým průmyslovým centrem země. Město má rozlohu 2 680 km2 a žije zde téměř 5 miliónů obyvatel. Alexandrie byla založena Alexandrem Velikým v roce 331 před naším letopočtem a byla jedním z hlavních center helénistického období. V období 300 až 30 před naším letopočtem měla Alexandrie okolo půl miliónu obyvatel. Po dobytí Římany zůstala jedním z center Římské, později Byzantské říše. Na významu ztratila až po dobytí Araby v 7. století a ovládnutí Turky na počátku 16. století. V Alexandrie se nachází památky z římského období (Vítězný sloup), ze středověku (pevnost Fort Qaitby), řada sakrálních památek (mešity, kostely, synagogy), paláce (Ras el Tin) i současná architektura.

 

8. SÍWA

Siwa Oasis 2 2vflickr.com/photos/heatheronhertravels/5999886552

                Síwa je oáza v Libyjské poušti (severovýchodní část Sahary). Leží na severozápadě Egypta, v blízkosti hranice s Libyí, přibližně 250 km jižně od Středozemního moře. Oáza má délku okolo 50 km a šířku 6 km. Leží v nadmořské výšce -20 metrů. Žije zde 23 000 obyvatel, většinu tvoří Berbeři. Síwa je jedním z nejvíce izolovaných osídlení v Egyptě. Oblast má bohatou historii. Byla pravděpodobně osídlena již ve střední době kamenné.

 

9. NÁRODNÍ PARK RAS MOHAMED

sharm el sheikh 2 2vflickr.com/photos/janajermakova/10654673073

                Národní park Ras Mohamed leží na úplném jihu Sinajského poloostrova, 15 km západně od města Šarm el-Šejch. Národní park má rozlohu 480 km2, z toho je 135 km2 souše a 345 km2 tvoří mořský park. Pevninská část parku zahrnuje hornatinu, vádí, roviny tvořené štěrkem, písečné duny. Místy rostou akácie a palmy. Podél pobřeží jsou druhově různorodé korálové útesy. V oblasti žije více než 1 000 druhů ryb, řada druhů mořských ježků a korýšů.

 

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon 2001, díly 1-10., Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution-No Derivse, CC 3.0

REGIONY

                Egypt je rozdělený na 27 guvernorátů. Rozlohou největší je Al Vádí al Gadíd se 440 098 km2, avšak s velmi nízkou hustotou obyvatel. Nejvíce obyvatel žije v oblastech na severovýchodě země.

Turismus, egypt.travel (en)

Seznam guvernerátů, Wikipedie

VÍZA, MĚNA, DALŠÍ INFORMACE

                Vstup. Vízum získá žadatel na Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v Praze: Pelléova 14, 160 00 Praha 6 – Bubeneč. Pokud občan ČR cestuje pouze do sinajských resortů Šarm aš-Šajch, Nuwejba, Dahab či Taba, tak do 14 dní pobytu není zapotřebí víz. Aktuální informace o vízové problematice je možné také získat na webu Ministerstva zahraničí EAR: http://www.mfa.gov.eg .

                Doklady. Občané ČR cestující do Egyptské arabské republiky musí mít platný pas minimálně 6 měsíců od data vstupu do EAR.

                Měna. Libra, EGO. 1 egyptská libra = 1,30 Kč (2018), aktuální kurz.

                Časové pásmo. UTC+2 (o hodinu více než je středoevropský čas)

                Bezpečnost. Základní odlišnstí EAR od evropských států je faktor islámu. Muslimové, Egypťany nevyjímaje, jsou velmi citliví na některé projevy evropského chování, které urážejí jejich náboženské cítění. V této souvislosti je nezbytné upozornit na vhodné oblékání zejména dívek a žen, které by mělo být oproštěno od nošení krátkých kalhot, dámských šatů bez ramínek, hlubokých výstřihů apod. Za nevhodné je považováno také pití alkoholických nápojů na veřejnosti a některé v Evropě běžné společenské projevy, jako je vodění žen za ruku, polibky na veřejnosti atd. V Egyptě stále existují lokality, kam je pro vstup vyžadováno povolení od Travel Permits Department of the Ministry of Interior. Mezi tyto lokality patří příhraniční oblast s Libyí a oblasti Sinaje mimo silnice. Nadále je třeba upozornit na oblast středního Egypta, zejména governorátů Minia, Malawi, Sohag, Asijút, Kena, kde hrozí reálné nebezpečí občanům, zejména při individuálních cestách.

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz

GEOGRAFIE A PŘÍRODNÍ POMĚRY

                Téměř 95% území Egypta zaujímá poušť. Většina obyvatel Egypta (více jak 99%) žije v oblasti údolí řeky Nilu a na pobřeží Středozemního moře. Východní částí Egypta, od jihu k severu, protéká řeka Nil (v délce okolo 1 600 km). Údolí Nilu je 5 až 25 km široké. Severně od hlavního města Káhiry se Nil větví do mnoha ramen a vytváří deltu Nilu (tato oblast okolo 30 000 km2 se nazývá Dolní Egypt; Horní Egypt leží jižně od Káhiry podél Nilu k městu Asuán). Západní část Egypta (na západ od Nilu) tvoří Libyjská poušť. V oblasti se nachází řada proláklin, největší a nejníže položená je Katarská proláklina (-133 m) na severu Libyjské pouště. Na jihovýchodě Libyjské pouště leží pohoří Džilf al-Kabír (výškově 800 až 1 100 m). V Libyjské poušti se nachází několik oáz, např. Dachla, Farafra, Siva. Východně od Nilu se rozkládá Arabská poušť, na rozdíl od Libyjské pouště je značně hornatá. Sahá až k Rudému moři, právě podél celého egyptského pobřeží s Rudým mořem leží nejvyšší vrcholky hor (okolo 1 900 m, nejvyšší bod Šajb al-Banat, 2 187 m). Na severovýchodě země odděluje Suezský záliv a Suezký průplav Afriku od Asie. Již na asijském kontinentu leží Sinajský poloostrov. V jižní části poloostrova leží Sinajské hory, kde se nachází nejvyšší hora Egypta Catherine, 2 637 m.

                Oblasti pouště jsou téměř bez vegetace. Místy se vyskytují trnité keře, tvrdé trávy, tamaryšky. Podél Nilu nejvíce rostou nilské akácie, palma datlová, rohovník, v deltě Nilu pak lotosy, rákos a bambus.

Egypt fm 360

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon, 2001., Wikipedia.org

Mapa

Světové dědictví

           Egypt má v seznamu světového dědictví UNESCO zapsaných 7 kulturních a přírodních památek.

Národní parky

                V Egyptě se nachází 40 chráněných území (2017), z toho čtyři národní parky. Nejstarší egyptské přírodní rezervace jsou z roku 1983.

Seznam chráněných území, Wikipedia (en)

Seznam chráněných území, Tour Egypt (en)

Národní park, rozloha km2, rok založení

Elba, 35 600 km2, 1986

Ras Muhammad, 480 km2, 1983

Saint Katherine, 5 750 km2, 1996

Wadi el Gamal, 7 450 km2, 2003

Zdroje: Wikipedia.org

Odkazy

Britannica, Egypt (en)

CIA World Factbook, Egypt (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Egypt (cs)

Wikipedie, Egypt (cs)

Dokumenty

Egypt (ČT, 2001)

end faq

Share