logo

.


ETIOPIE  Etiopie / Ityopya


Základní informace

Rozloha: 1 104 300 km2
Počet obyvatel: 105 350 000 (2017)
Hustota obyvatel: 95/km2
Úřední jazyk: amharština, (angličtina) a dalších přibližně 80 jazyků (oromština, somálština, tigrinština ad.)
Obyvatelstvo: 34% Oromové, 27% Amharové, 6% Somálci, 6% Tigrejci, 4% Sidamové ad.
Náboženství: 44% etiopská ortodoxní církev, 34% muslimové, 19% protestanté
Politický systém: prezident, vláda, dvoukomorový parlament; Lidové shromáždění - 547 členů a senát - 108 členů
Hlavní město: Addis Abeba (3 390 000)
Největší města: Dire Dawa (610 000)

TOP MÍSTA

1. SIMIENSKÉ HORY

Semien Mountains 640commons.wikimedia.org/wiki/File:Semien_Mountains_13.jpg

                Simienské hory je nejvyšší pohoří Etiopie, leží na severu země. Siemenské hory jsou součástí Etiopské vysočiny. Nachází se zde nejvyšší hora Etiopie Ras Dašen (4 550 m), která je desátou nejvyšší horou Afriky. K dalším nejvyšším vrcholům náleží Kidis Jared (4 453 m) a Bwahit (4 437 m). Pohoří se skládá z náhorních plošin s vrcholy, které jsou odděleny hlubokými údolími. Některá údolí dosahují hloubky až 2 000 m. Nejvyšší části Simienských hor jsou pozůstatky původního štítového vulkánu. V oblasti se nachází národní park.

 

2. LALIBELA

Lalibela 2vflickr.com/photos/120420083@N05/16155968264

                Lalibela je město na severu Etiopie, v hornaté krajině, které je známé unikátními kostely vytesanými do skal. Chrámy jsou monolity. Celkem se zde nachází jedenáct kostelů. Byly vystavěny v sedmém až třináctém století. Lalibela je druhým nejvýznamnějším poutním místem v Etiopii. Kostely spravuje etiopská ortodoxní církev. Město leží v nadmořské výšce 2 500 metrů a žije zde okolo 17 tisíc obyvatel.

 

3. VODOPÁDY MODRÉHO NILU A JEZERO TANA

Blue Nile Falls 640 2vcommons.wikimedia.org/wiki/File:Blue_Nile_Falls_02.jpg

                Vodopády Modrého Nilu se nachází na severu Etiopie, v Amharském regionu. Leží na horním toku řeky, přibližně 30 km po proudu od jezera Tana. Voda zde padá z výšky 37 až 45 metrů. Šířka vodopádů je v období dešťů až 400 metrů. Nedaleko od vodopádů stojí první kamenný most v Etiopii z roku 1626. Vodopády Modrého Nilu náleží k jedné z hlavních turistických atrakcí v Etiopii. Tana je největším jezerem v Etiopii a pramení zde Modrý Nil. Jezero Tana je součástí Etiopské vysočiny a leží v nadmořské výšce 1 840 metrů. Délka jezera je okolo 80 km, šířka okolo 65 km, největší hloubka je 72 metrů. Zaujímá plochu 3 630 km2. Protože vodopády Modrého Nilu neumožňují přístup k jezeru z jihu, vyvinula se v oblasti specifická flora a fauna. Od roku 2015 je navrženo začlenit jezero do biosférických rezervací UNESCO.

 

4. NÁRODNÍ PARK AWAŠ

Awash NPflickr.com/photos/jeanot/17148077545

                Národní park Awaš se nachází v centrální části země, přibližně 225 kilometrů východně od hlavního etipského města Addis Abeby. Park leží v nadmořské výšce 700 až 2 000 metrů a vegetaci tvoří především savana se suchými travinami a akáciemi. Jižní část parku tvoří rozlehlá rovina Saha zakončená soutěskami řeky Awaš s vodopády. Severní část údolí Kudu, v jeho horní části se pak nachází horké prameny. V této oblasti rostou palmy. Park je bohatý především na antilopy (žijí zde například druhy přímorožec beisa a kudu velký). Dále zde žijí hlavně paviáni. Park je také bohatý na ptactvo, bylo napočítáno až 500 druhů.

 

5. NÁRODNÍ PARK GAMBELA

white-tailed kob 4vcommons.wikimedia.org/wiki/File:Ugandan_kobs_(Kobus_kob_thomasi)_females_and_males.jpg

                Národní park Gambela leží na východě Etiopie, obklopen hranicemi Jižního Sudánu. S rozlohou přes 5 000 km2 je největším národním parkem v Etiopii. Gambela leží v nížinné oblasti, krajinu tvoří rovinaté savany, místy se nachází mokřady a bažiny. Roste zde až 500 druhů různých rostlin, žije zde okolo 70 druhů savců a okolo 300 druhů ptáků. Na jaře zde migrují antilopy červenohnědé (přes milion kusů). K další fauně v parku náleží žirafa núbijská, lev východoafrický, levhart africký, buvol africký nebo slon africký.

 

6. FASIL GHEBI

Fasil Ghebbi 2flickr.com/photos/120420083@N05/16779604236

             Fasil Ghebbi jsou pozůstatky opevněné města ze 17. až 18. století. Město bylo sídlem etiopských císařů. V komplexu se nachází hrad, palác, tři kostely, knihovna a další stavby. Fasil Ghebbi je součástí kulturního světového dědictví UNESCO. Nachází se na severu Etiopie, v blízkosti města Gondar, přibližně 50 km severně od jezera Tana.

 

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon 2001, díly 1-10., Wikipedia.org

Pozn.: Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution-No Derivse, CC 3.0 

REGIONY

                Etiopie se skládá z devíti regionů a dvou měst (Addis Abeba a Dire Dawa). Regiony vznikly na základě etnického původu a jazyka obyvatel.

Turismus, ethiopia.travel (en)

Region (amharsky), rozloha, hlavní město

Afarsko (Afar), 72 053 km2, Semera

Amharsko (Amara), 154 709 km2, Bahir Dar

Benišangul-Gumuz (Benshangul Gumuz), 50 699 km2, Asosa

Gambelsko (Gambela), 29 783 km2, Gambela

Hararsko (Harar), 334 km2, Harar

Oromsko (Oromiya), 284 538 km2, Adama

Somálsko (Somalia), 297 292 km2, Jijiga

Stát jižních národů (ya-Dabub Biheroch), 105 476 km2, Awasa

Tigrajsko (Tigray), 84 722 km2, Mäkäle

VÍZA, MĚNA, DALŠÍ INFORMACE

                Vstup. Pro vstup do země je třeba mít platné vstupní vízum. Všechny typy víz vydává: Velvyslanectví Etiopské federativní demokratické republiky v Berlíně, Boothstrasse 20a, 12207 Berlín, http://aethiopien-botschaft.de/. Občané ČR mohou získat jednorázové turistické vízum s dobou platnosti 1 měsíc při příletu na mezinárodním letišti Bole v Addis Abebě. Poplatek činí 50 USD. O turistické vízum je nově možné si zažádat i přes webové stránky www.evisa.gov.et.

                Doklady. Cestovní pas, jehož platnost musí být alespoň o 6 měsíců delší než doba plánovaného pobytu v zemi.

                Měna. Birr, ETB. 1 birr = 0,80 Kč (2018), aktuální kurz

                Časové pásmo. UTC+3 (tj. o 2 hodiny více než je středoevropský čas)

                Bezpečnost. Z vnitropolitického hlediska byla Etiopie dlouhodobě považována za poměrně stabilní zemi, v níž moc dlouhodobě a pevně drží v rukou vládní koalice Etiopská lidová revoluční demokratická fronta (EPRDF). Od roku 2014 se etiopská vláda ovšem musela několikrát potýkat s vlnou násilných protestů, zejména ve státě Oromia, které posléze přerostly i do jiných oblastí a nejvyšší intenzity dosáhly v roce 2016. V důsledku těchto protestů vyhlásila Etiopie v říjnu 2016 výjimečný stav na celém svém území. Výjimečný stav trval 10 měsíců a byl společně se všemi omezeními odvolán teprve v srpnu 2017. Přestože situace ve většině oblastí Etiopie zůstává v současné době klidná, napětí v některých oblastech přetrvává a čas od času se projeví regionálními incidenty (demonstrace, blokády silnic, útoky na policejní stanice). Nedoporučuje se cestovat do regionů Somali, Gambella a obecně do oblastí ležících bezprostředně při hranicích s Eritreou, Somálskem, Jižním Súdánem a Keňou. Běžná kriminalita je na vzestupu, rizikem jsou zejména kapesní krádeže. Obecně se nedoporučuje pohyb venku v nočních hodinách

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz

GEOGRAFIE A PŘÍRODNÍ POMĚRY

                Etiopie je nejvíce hornatou africkou zemí. Charakteristická je horská krajina, údolí s řekami, strže, jezera. Středem země od jihu k severu prochází Velká příkopová propadlina (šířka 30 až 100 km). V severní části se propadlina rozšiřuje a ústí do Danakilské sníženiny (až -116 m). V příkopové propadlině se nachází řada jezer a je obklopena mnoha vulkány. V západní části země se rozkládá Etiopská vysočina. Nejvyšší horská pásma Etiopie leží na severozápadě (vrcholy překračují 4 000 m), nejvyšší bod je Ras Dašan (4 533 m). Směrem k hranicím se Súdánem a Jižním Súdánem horská krajina prudce klesá. Východní část země nedosahuje takových výšek, je méně hornatá, terén směrem k Somálsku a Indickému oceánu klesá pozvolna – přes oblast stolových hor. Nejvyšší horská pásma se nachází nad příkopovou propadlinou na jihovýchodě (Batu, 4 307 m).

                Největším etiopským jezerem je Tana, leží mimo Velkou příkopovou propadlinu, na severozápadě země (okolo 3 000 km2, max. hloubka 20 m). Z jezera odtéká nejvodnatější etiopská řeka Modrý Nil. Příkopovou propadlinou protéká směrem k severu řeka Awash. Další velké řeky – Webi Shebeli, Genale, Daua protékají východem země (z pohoří oklopující Velkou příkopovou propadlinu) a ústí do Indického oceánu. Vegetace je odvislá od nadmořské výšky. Do 1 600 m se vyskytují dle množství srážek tropické deštné lesy nebo savany. Do 2 400 m je především zemědělská oblast, do 3 500 především louky a pastviny (neúplný travní porost). Nad 3 500 m je již vysokohorská oblast s řídkou vegetací. Zalesněno je pouze 10 až 15% území, což způsobuje erozi půdy a nižší zásoby vody.

Etiopie fm 380

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon, 2001., Wikipedia.org

Mapa

Světové dědictví

           Etiopie má v seznamu světového dědictví UNESCO zapsaných 9 kulturních a přírodních památek.

Národní parky 

                V Etiopii se nachází 20 národních parků, pouze 11 však vyhovuje mezinárodní klasifikaci pro „národní park“. Nejstarším národním parkem je Awaš, jako přírodní rezervace založený v roce 1958. Největším etiopským národním parkem ja Gambela s rozlohou 5 061 km2. Jedním z nejznámějších etiopských parků je pak Národní park Simienské hory, který je součástí světového přírodního dědictví UNESCO.

Seznam národních parků, Wikipedia (en)

Vybrané národní parky, Ethiopia Travel (en)

Národní park, rozloha km2, rok založení

Abijatta-Shalla, 887 km2, 1974

Awaš, 756 km2, 1956

Bale Mountains, 2 220 km2, 1970

Gambela, 5 061 km2, 1964

Kafta Sheraro, 5 000 km2, 2007

Mago, 2 162 km2, 1971

Maze, 210 km2, 2005

Nechisar, 514 km2, 1974

Omo, 4 068 km2, 1959

Simienské hory, 220 km2, 1969

Yangudi Rassa, 4 730 km2, 1969

Zdroje: Wikipedia.org

Odkazy

Britannica, Ethiopia (en)

CIA World Factbook, Ethiopia (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Etiopie (cs)

Wikipedie, Etiopie (cs)

Dokumenty

Amharsko (ČT, 2019)

Etiopie (ČT, Objektiv, 2009 až 2018)

Jižní Etiopie (ČT, 2019)

Hararsko (ČT, 2011)

Oromsko (ČT, 2011)

Severní Etiopie (ČT, 2006)

end faq

Share