logo

.


GHANA  Ghana / Ghana


Základní informace

Rozloha: 238 533 km2
Počet obyvatel: 28 100 000 (2018)
Hustota obyvatel: 118/km2
Úřední jazyk: angličtina
Obyvatelstvo: 48% Ašantové, 17% Mosijové a Dagombové, 14% Eweové, 7% Ga-Dangmeové, 6% Gurmové (celkem okolo 150 různých etnických skupin)
Náboženství: 70% křesťané, 18% muslimové, 5% lidové náboženství
Politický systém: prezident, jednokomorový parlament - 275 členů
Hlavní město: Accra (2 290 000)
Největší města: Kumasi (2 070 000)

Mapa

Ghana mapa

TOP MÍSTA

1. POBŘEŽNÍ HRADY A PEVNOSTI

Cape Coastcommons.wikimedia.org/wiki/File:Cape_Coast_British_Slave_trade_HQ_atamari.jpg

                Podél celého pobřeží Ghany (nazývaného také Zlaté pobřeží) se rozkládají hrady a opevnění založené a postavené v období mezi roky 1480 až 1790. Jedná se celkem o tři hrady, patnáct pevností a deset pozůstatků staveb pevností. Tyto hrady a opevnění byli vybudovány Evropany, hlavně Portugalci, dále pak Španěli, Brity, Švédy, Dány, Holanďany a Němci. Hrady a pevnosti sloužily jako opěrné body pro společnosti, které obchodovaly se zlatem. Později byly využívány pro obchodování s otroky. K nejpůsobivějším a nejvíce navštěvovaných z těchto staveb náleží hrady Cape Coast a Elmina. Oba hrady leží přibližně ve středu ghanského pobřeží, západně od hlavního města Accry.

 

2. NÁRODNÍ PARK MOLE

Mole 2Vflickr.com/photos/erikkristensen/51688066  

                Národní park Mole je největším a nejstarším ghanským národním parkem. Žije zde také nejvíce živočichů. Park má rozlohu 4 840 km2 a byl založený v roce 1958. Leží na severozápadě země, v oblasti savan. Park leží v nadmořské výšce okolo 150 metrů, florou není druhově příliš bohatý. Ze stromů zde rostou například šeříky africké nebo isoberlinie doka. Faunou je naopak zastoupený více než 90 druhy savců a téměř 350 druhy ptáků. Z větších savců zde žijí sloni afričtí, hroši obojživelní, buvoli afričtí, antilopy červenohnědé, antilopy vodní, paviáni anubi, kočkodani husarští nebo levharti skvrnití.

 

3. NÁRODNÍ PARK KAKUM

Kakum 2Vflickr.com/photos/erikkristensen/52791307  

                Národní park Kakum leží na jihu Ghany, okolo 30 kilometrů od pobřeží Atlantského oceánu. Přírodní rezervace byla založena v této oblasti již v roce 1931, národním parkem je Kakum od roku 1992. Park má rozlohu 375 km2. Park chrání především vlhké tropické deštné lesy, jejich floru a faunu. Vlhký tropický deštný les zaujímá 90% rozlohy parku, dále se zde vyskytují například bažinné lesy. Nadmořská výška parku se pohybuje mezi 130 až 250 m. Z živočichů zde žije například slon pralesní, kočkodan Dianin, antilopa bongo, buvol pralesní, luskoun velký nebo cibetka africká. Park je známý svými stezkami (provazovými mosty) mezi korunami stromů.

 

4. ACCRA

Accra 1  2Vflickr.com/photos/wgsohne/230885783  

                Accra je hlavní a největší město Ghany. Leží na jihovýchodě země, na pobřeží Atlantiku. V Accre žije přes 2 milióny obyvatel. Ve městě se dochovaly stavby z 19. století, od 90 let minulého století ale vznikla řada nových staveb, včetně mrakodrapů a obytných čtvrtí. K hlavním památkám v Accre náleží hrad Christiansborg (postavený v roce1652), pevnosti Fort James (1673) a Ussher (1649), nejstarší čtvrť Jamestown nebo budova národního divadla postavená v roce 1990 Číňany.

 

5. JEZERA BOSUMTWI A VOLTA

Lake Volta 2Vflickr.com/photos/theworldfishcenter/9188472551

                Bosumtwi je jezero vzniklé v kráteru. Leží v jižní části Ghany, přibližně 200 km od pobřeží Atlantiku. Kráter má průměr více než 10 kilometrů a stáří se odhaduje na milión let. Jezero má maximální délku a šířku 8 až 9 kilometrů, celková plocha je 49 km2, maximální hloubka 80 metrů. V okolí jezera rostou tropické lesy a nachází se zde vesnice. Jezero Volta je umělé jezero na řece Volta. Leží na jihovýchodě země a rozkládá se na ploše 8 500 km2. Délka jezera je 520 kilometrů. Jezero Volta vzniklo postavením přehrady u obce Akosombo v letech 1961 až 1965.

 

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon 2001, díly 1-10., Wikipedia.org

Pozn.: Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution-No Derivse, CC 3.0

HISTORIE A REGIONY

                V letech 400 až 1200 existovala Ghanská říše, rozkládala se však na západě dnešního Mali a východě Mauritánie. Na území současné Ghany existovalo od 11. století několik státních útvaru, císařství a království. Nejvíce známá a jedna z nejmocnějších byla Ašantská říše (1700 až 1957). Evropané se usazovali na tzv. Zlatém pobřeží od konce 15. století. Prví byli Portugalci, následovali Dánové, Švédové, Holanďané, Britové a Němci. V průběhu 19. století začali mít převahu Angličané a na počátku 20. století si podrobili i Ašatskou říši. Od roku 1850 nazývali oblast kolonie Zlaté pobřeží. Roku 1957 získala Ghana nezávislost.

                Geograficky bývá Ghana rozdělována na čtyři části: Severní roviny, pánev řeky Volty, oblast Ašanti-Kwahu a Pobřežní rovinu. Administrativně se dělí na deset regionů. Největší je Severní region s rozlohou 70 384 km2.

Turismus, ghana.travel (en)

Seznam regionů, Wikipedia (en)

VÍZA, MĚNA, DALŠÍ INFORMACE

               Vstup. Pro vstup do Ghanské republiky potřebují občané ČR vízum. O vízum je možné požádat na zastupitelském úřadě Ghanské republiky v Praze.

                Doklady. Ke vstupu do země je vyžadován cestovní pas platný ještě 6 měsíců po ukončení cesty a vycestování ze země, vízum a platné potvrzení o očkování proti žluté zimnici.

                Měna. Cedi, GHS. 1 cedi = 4,80 Kč (2018), aktuální kurz.

                Časové pásmo. UTC (GMT, o hodinu méně než je středoevropský čas)

                Bezpečnost. Ghana je v porovnání s jinými africkými zeměmi relativně bezpečnou zemí s relativně nízkou kriminalitou na celostátní úrovni. Častou formou kriminality v Ghaně jsou loupežná přepadení, někdy i ozbrojená, proto se doporučuje opatrnost. Místní dopravní infrastruktura je v havarijním stavu. Ve vybraných částech země nadto existuje složitá bezpečnostní situace (mezietnické spory, demonstrace, skupiny uprchlíků z regionálních válečných epicenter).

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz

GEOGRAFIE A PŘÍRODNÍ POMĚRY

                Ghana leží v západní Africe, v oblasti Guinejského zálivu. Ghana má 540 km dlouhé pobřeží. Pobřeží je málo členité, ve střední části skalnaté, na východě, při ústí Volty, jsou laguny a kosy. Pobřežní nížina má šířku od 20 do 100 km a směrem do vnitrozemí na západě země přechází ve vrchovinu Ashanti (nadmořská výška 300 až 800 m). Ve střední části Ghany přechází nížina v náhorní plošinu Kwahu (nadmořská výška 500 až 800 m). Na východě se podél hranic s Togem rozkládá pohoří Akwapim-Togo. Zde se nachází nejvyšší vrchol země Afadjato (855 m). V severní polovině země se rozkládá pánevní oblast řeky Volty (nadmořský výška 200 až 400 m). K hlavním řekám náleží Černá Volta a Bílá Volta. Na jihovýchodě země vznikla rozlehlá nádrž jezero Volta (8 502 km2).

                Na jihozápadě Ghany rostou tropické deštné lesy, které směrem na východ a sever přechází ve vlhké lesy. V severní části země jsou především vlhké a suché savany.

Ghana fm 360

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Díl 3., str. 252. Odeon 2001., Wikipedia.org 

Mapa není pod žádnou licencí

Světové dědictví

Ghana má v Seznamu světového dědictví UNESCO zapsané 2 kulturní památky.

Národní parky

                Ghana má 21 chráněných území, z toho 7 národních parků.

Seznam národních parků, Wikipedia (en)

Národní park, rozloha km2, rok založení

Bia, 563 km2, 1974

Bui, 1 820 km2, 1971

Digya, 3 743 km2, 1971

Kakum, 375 km2, 1992 (1931)

Kyabobo, 340 km2, 1997

Mole, 4 840 km2, 1958

Nini-Suhien, 510 km2, 1976

Odkazy

Britannica, Ghana (en)

CIA World Factbook, Ghana (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ghana (cs)

Wikipedie, Ghana (cs)

Dokumenty

Ghana (ČT, Objektiv, 2008 až 2010)

Průvodci a mapy

Průvodci po Ghaně

Mapy Ghany

end faq

Share