logo

.


TOGO  Togo / République Togolaise


Základní informace

Rozloha: 56 785 km2
Počet obyvatel: 8 176 000 (2018)
Hustota obyvatel: 144/km2
Úřední jazyk: francouzština
Obyvatelstvo: okolo 40 různých etnik, nejpočetnější Eweové, Kabréové, Ouatchiové, dále Minové, Lossové ad.
Náboženství: lidové náboženství, křesťané, muslimové
Politický systém: prezident, vláda, jednokomorový parlament - 91 členů
Hlavní město: Lomé (840 000)
Největší města: Sokodé (115 000)

TOP MÍSTA

1. KOUTAMMAKOU

Koutammakou 2flickr.com/photos/129578078@N06/15857990376

                Koutammakou je oblast na severovýchodě Toga, v regionu Kara. Tato oblast, obývaná kmenem Batammariba, celkem asi 500 km2, je specifická výstavbou hliněných věžovitých domů. Domky jsou jednopodlažní nebo dvoupodlažní, některé mají plochou střechu, jiné mají kuželovitou střechu s došky. Shluky domků vytváří jednotlivé vesnice. Obyvatelé se živí zemědělstvím. Specifické stavby, které se postupně staly symbolem Toga, jsou součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

 

2. NÁRODNÍ PARK FAZAO MALFAKASSA

Togo NP 2vcommons.wikimedia.org/wiki/File:Vue_de_la_montagne_%C3%A0_Fazao.jpg

                Fazao Malkakssa je největší ze tří národních parků Toga. Má rozlohu 1 920 km2 a byl založený v roce 1975. Nachází se ve střední části Toga, západně od města Sokoté. Krajinu v oblasti tvoří vrchovina Fazo, nadmořská výška se pohybuje od 100 do 850 metrů. Vegetaci tvoří savany, místy jsou mokřady, galeriové a podhorské lesy. Vrcholy kopců jsou porostlé travinami. Z fauny zde žijí především různé druhy antilop. Například lesoň pestrý, několik druhů chocholatek, antilopy červenohnědé, antilopy koňské nebo oribi.

 

3. JEZERO TOGO

Lake Togo 2vcommons.wikimedia.org/wiki/File:Lake_Togo_from_Kitayama_Kofun.jpg

                Jezero Togo je laguna ležící na jihu země, při pobřeží Atlantského oceánu. Od oceánu je oddělené pobřežním písčitým pásem. Jezero má délku okolo 15 kilometrů a největší šířku 6 kilometrů, celková rozloha je 64 km2. Oblast je bohatá na migrující ptáky.V jezeře žijí jak mořské druhy ryb, tak sladkovodní.

 

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon 2001, díly 1-10., Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution-No Derivse, CC 3.0

HISTORIE A REGIONY

                V 18. století byla severní část Toga součástí království Dagomba a Gondia, západní část náležela k Ašantské říši a východní část k Dahomské říši. Z Evropanů se v Togu první objevili roku 1471 Portugalci. Od počátku 19. století je ale vytlačili Nizozemci, Francouzi a Angličané. Od druhé poloviny 19. století pronikali do oblasti Němci a v roce 1884 se Togo stalo německou kolonií. Nicméně v roce 1914 Togo opět ovládli Britové a Francouzi. V roce 1960, kdy Togo získalo nezávislost, se západní, britská část regionu stala součástí Ghany a východní, francouzská část, vytvořila samostatný stát Togo.

                Togo se dělí na 5 regionů.

Turismus, togo-tourisme.com (fr)

Seznam regionů, Wikipedia (en)

GEOGRAFIE A PŘÍRODNÍ POMĚRY

            Togo leží na západě Afriky, v oblasti Guinejského zálivu. Má úzký, protáhlý tvar ve směru z jihu na sever. Na pobřežní nížinu, místy s lagunami a bažinami, navazuje mírně zvlněná nížinná oblast s nadmořskou výškou okolo 150 m. Dále na sever, do vnitrozemí, se nachází plošina s nadmořskou výškou 400 m. Z jihozápadu na severovýchod, napříč územím, se rozkládá pohoří Togo, které dosahuje téměř k 1 000 m. Nejvyšší hora Mount Agou (986 m) leží na jihozápadě. Severní část země tvoří opět nížina při řece Oti.

                Na severu se nachází suché savany, podél řek rostou galeriové lesy. Hlavní vegetaci tvoří vlhká savana, na jihozápadě, při pobřeží, se dochovaly vlhké tropické lesy. Na pobřeží rostou palmy a porosty mangrove.

Togo fm 390

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Díl 9., str. 516. Odeon 2001., Wikipedia.org 

Mapa

Světové dědictví

           Togo má v seznamu světového dědictví UNESCO zapsanou 1 kulturní a přírodní památku.

Národní parky

Národní park, rozloha km2, rok založení

Fazao-Malfakassa, 1 920 km2, 1975

Fosse aux Lions, 17 km2, 1954

Kéran, 690 km2, 1950

Zdroje: Wikipedia.org

Odkazy

Britannica, Togo (en)

CIA World Factbook, Togo (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Togo (cs)

Wikipedie, Togo (cs)

Dokumenty

Jižní Togo (ČT, 2012)

end faq

Share