logo

.


UGANDA  Uganda / Uganda


Základní informace

Rozloha: 241 038 km2
Počet obyvatel: 40 736 700 (2019)
Hustota obyvatel: 170/km2
Úřední jazyk: angličtina a svahilština, nejrozšířenější domorodý jazyk je gandština
Obyvatelstvo: 17% Gandové, 10% Nkoleové, 9% Basogové, 7% Bakigové, 6% Tesové ad.
Náboženství: 42% římští katolíci, 42% protestanté, 12% muslimové
Politický systém: prezident, jednokomorové Národní shromáždění - 375 členů
Hlavní město: Kampala (1 660 000)
Největší města: Gulu (100 000)

TOP MÍSTA

1. RUWENZORI

Ruwenzoriflickr.com/photos/jorneriksson/8496592221  

                Pohoří Ruwenzori leží na jihozápadě Ugandy, mezi Albertovým a Edwardovým jezerem. Skládá se z šesti masivů oddělených hlubokými údolími: Mount Stanleyho (5 109 m), Mount Spekeho (4 890), Mount Bakera (4 843 m), Mount Emina (4 798 m), Mount Gessiho (4 715 m) a Mount Luigi di Savoi (4 627 m). Nejvyšší vrchol masivu Mount Stanley Margherita Peak je pak s nadmořskou výškou 5 109 m nejvyšší horou Ugandy a Konga a třetí nejvyšší horou Afriky. Pouze vrcholy masivu Mount Stanleyho přesahují 5 000 m, celkem 24 vrcholů pohoří je vyšších než 4 000 m. Pohoří je tvořeno magmatickou žulou a metamorfovanými horninami: rulou, kvarcitem a amfibolitem. Ruwenzori má délku 120 a šířku okolo 50 kilometrů. Nejvyšší části pohoří jsou po celý rok zasněžené. Vegetaci v nižších polohách tvoří mlžné lesy, výše rostou horské lesy, mezi 3 000 až 3 800 m rostou zejména stromové vřesovce, výše se nachází alpínská tundra. Z živočichů v nižších polohách žijí buvoli afričtí, sloni pralesní, šimpanzi nebo paviáni. Centrální a východní část pohoří je součástí Národního parku Ruwenzori s rozlohou 996 km2. Oblast je pak od roku 1994 součástí přírodního světového dědictví UNESCO.

 

2. MOUNT ELGON

Mount Elgon  2vflickr.com/photos/31379880@N05/16480025569

                Mount Elgon je vyhaslý štítový vulkán na východě Ugandy, na hranicích s Tanzanií. Mount Elgon má pět hlavních vrcholů, nejvyšším je Wagagai (4 321 m), leží celý na území Ugandy. Hora má v základně průměr až 80 kilometrů a vystupuje nad okolní rovinatou krajinu s prominencí 2 458 m. Svoji nadmořskou výškou vytváří specifické podmínky pro odlišnou floru a faunu než se nachází v okolní oblasti. Hora vytváří rozvodí pro zde pramenící řeky. Část odtéká směrem na sever do jezera Turkana, část na jih, do Viktoriina jezera. Oblast je součástí Národního parku Mount Elgon, na ugandské i tanzanské straně.

 

3. VIRUNGA

Virungaflickr.com/photos/31379880@N05/16480025569  

               Virunga je vulkanické pohoří na jihozápadě Ugandy. Dále se rozkládá na území Demokratickém republiky Kongo a Rwandy. Pohoří je součástí západní části Východoafrické příkopové propadliny. Nachází se mezi Edwardovým jezerem a jezerem Kivu. Virungu tvoří pás 8 vulkánů. Dva vulkány ležící v Kongu jsou aktivní, zbylé neaktivní. Nejvyšším vrcholem je Karisimbi (4 507 m) ležící na hranicích Konga a Rwandy. Na území Ugandy se nachází tři vulkány z pohoří: Sabynio (3 645 m, nejstarší ze všech vulkánů), Gahinga (3 474 m) a Muhabura (4 127 m).

 

4. NÁRODNÍ PARK BWINDI

Bwindiflickr.com/photos/floeschen/5478913510  

                Národní park Bwindi leží na jihozápadě Ugandy, přibližně 30 kilometrů severně od vulkanického pásu pohoří Virunga. Oblast je součástí vrchoviny Kigezy. Nadmořská výška se pohybuje od 1 190 m až do 2 600 m. Reliéf oblasti tvoří hornatá krajina se strmými svahy vrchů a úzkými údolími, kterými protékají řeky. Dominantu parku tvoří horské a nížinné tropické deštné lesy. Oblast je přírodní rezervací od roku 1932 a národním parkem od roku 1991. Florou náleží Bwindi k nerůznorodějším oblastem ve Východní Africe. Roste zde více jak 1 000 druhů krytosemenných rostlin, 160 druhů stromů a více jak 100 druhů kapraďorostů. Z fauny zde žije 120 druhů savců, 350 druhů ptáků a 220 druhů motýlů.

 

5. NÁRODNÍ PARK QUEEN ELIZABETH

Queen Elizabeth NP 2vflickr.com/photos/jorneriksson/8518708140/

                Národní park Queen Elizabeth je nejvíce navštěvovaný ugandský národní park. Nachází se na jihozápadě země, mezi Edwardovým a Georgovým jezerem. Park leží v nadmořské výšce 1 000 až 1 300 metrů. Severně se nachází pohoří Ruwenzori, jižně Virunga. Park tvoří především savana s travinami a akáciemi, na jihovýchodě roste tropický deštný les, místy se nachází mokřady. Specifickým rysem jsou kráterová jezera. Park je známý a navštěvovaný pro místní faunu. Žije zde 95 druhů savců a okolo 500 druhů ptáků. K hlavním obyvatelům parku náleží buvoli afričtí, hroši obojživelní, levharti afričtí, sloni afričtí, lvi, šimpanzi nebo antilopy topi.

 

6. VIKTORIINO JEZERO

Lake Victoriaflickr.com/photos/123835587@N04/26535849195  

                Viktoriino jezero leží na jihovýchodě Ugandy. Na území Ugandy leží 45% rozlohy jezery, což je 31 000 km2. Dále se Viktoriino jezero rozkládá na území Tanzanie (49% rozlohy) a Keni. Viktoriino jezero je s rozlohou 69 480 km2 největším jezerem v Africe a druhým největším jezerem na světě. Leží ve Východoafrické příkopové propadlině v nadmořské výšce 1 130 m. Má délku 335 km a šířku 250 km, největší hloubka je 81 metrů. Jezero vytváří četné zálivy, na jezeře se nachází řada ostrovů. Na ugandské straně náleží k největším Bugala (275 km2), Buvuma (517 km2), Kome, Sigulu a Bukasa. Některé z ostrovů jsou centrem turistického ruchu na Viktoriině jezeře.

 

Zdroje: Richmond, S. a kolektiv: Africa. Lonely Planet 2013. 13. anglické vydání.; Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon 2001, díly 1-10.; Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution-No Derivse, CC 3.0

HISTORIE A REGIONY

                V počátcích našeho letopočtu a před ním žila v oblasti populace lovců-sběračů. Později sem ze severu migrovaly kmeny bantuské jazykové skupiny. Okolo roku 1500 se v oblasti usadily východohamitské a nilotské kmeny z povodí horního Nilu. V 17. století byla na dnešním území Ugandy založena královská říše panovníků z Bugandy. Ta dosáhla svého největšího rozvoje v polovině 19. století. V roce 1862 přišli do země první Evropané a misionáři. Koncem 19. století vznikl spor o území Ugandy mezi Německem a Velkou Británií. Od roku 1892 až do samostatnosti v roce 1962 byla Uganda britským protektorátem. V roce 1971 proběhl vojenský puč, diktaturu zastavila až invaze Tanzanie v roce 1979.

                Uganda je rozdělená na čtyři regiony: Severní, Západní, Střední a Východní a 127 distriktů. Historicky Ugandu tvoří pět království: Buganda, Busoga, Bunioro, Toro a Rwenzururu.

Turismus, visituganda.com (en)

Seznam regionů, Wikipedia (en)

Seznam království, Idtg.org (en)

VÍZA, MĚNA, DALŠÍ INFORMACE

               Vstup. Pro vstup do Ugandy je nutné vízum, o které je třeba požádat na oficiálním portálu https://www.visas.immigration.go.ug (doporučený postup) nebo na Velvyslanectví Ugandy v Berlíně.

                Doklady. Cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců od data vstupu. Oficiálně je mezinárodní očkovací průkaz s očkováním proti žluté zimnici vyžadován pouze u osob, cestujících z rizikových zemí, v praxi však bývá někdy vyžadován i u cestovatelů z Evropy.               

                Měna. Šilink, UGX. 100 ugandských šilinků = 0,60 Kč (2018), aktuální kurz. Používání bankovních karet není příliš rozšířeno, navíc se vyskytují případy jejich neoprávněného použití i v mezinárodních hotelech. Nejvhodnější valutou je americký dolar. Dolarové bankovky starší roku 2001 nejsou všeobecně akceptovány.

                Časové pásmo. UTC+3 (o 2 hodiny více než středoevropský čas)

                Bezpečnost. Politická a bezpečnostní situace v zemi je relativně stabilní. Doporučuje se ovšem vyvarovat se cest do regionu Karamoja v severovýchodní části Ugandy vzhledem k častým ozbrojeným střetům mezi místními kmeny (okresy Katido, Moroto, Nakapiripirit, Katakwi, Kaabong, Abim, Kapchorwa a Bukwa) s výjimkou parku Kidepo Valley National Park, kam doporučujeme se přepravit letecky. Bezpečné nejsou ani příhraniční oblasti, především s Konžskou demokratickou republikou. Při návštěvě ugandských národních parků doporučujeme využít registrované cestovní kanceláře. Před jakoukoliv návštěvou parku je dobré kontaktovat Ugandan Wildlife Authority (UWA) ohledně aktuální bezpečnostní situace. Nedoporučuje se využívat lodní přepravy na jezerech. Nedoporučujeme cestovat autem po setmění mimo město - kromě rizika ozbrojených přepadení osobních aut i autobusů jsou nebezpečím i nákladní automobily, které jezdí často neosvětlené nebo zůstávají bez výstrahy a osvětlení odstaveny v jízdním pruhu. V centru měst je vhodné neustále sledovat situaci kolem sebe, v davu si pokud možno udržovat větší odstup a důsledně se vyhýbat jakýmkoliv shromážděním. Běžná kriminalita je poměrně rozšířená.

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz

GEOGRAFIE A PŘÍRODNÍ POMĚRY

                Uganda leží na východě Afriky, ve vnitrozemí, mezi Dem. rep. Kongo a Keňou. Území se nachází na rozsáhlé náhorní plošině ve výšce 1 000 až 1 300 m. Místy se vyskytují ostrovní hory, v kotlinách podél řek a jezer jsou bažinaté oblasti. Podél západní hranice se nachází řada pohoří, nejvýznamnější jsou Ruwenzori s nejvyšší horou Ugandy Margherita Peak (5 109 m, v masivu Mt. Stanley) a Virunga (nejvyšší hora pohoří Karisimbi má 4 507 m, nejvyšší bod na území Ugandy je Muhabura, 4 127 m). Na opačné straně země, na východě, se nachází vulkanické pohoří Mount Elgon (nejvyšší bod 4 321 m). Uganda je významnou jezerní oblastí. Na jihu země se nachází největší jezero světa Viktoriino (68 000 km2). Ve střední části země se nachází jezero Kyoga (2 590 km2). A na západě a jihozápadě jezera Albertovo (5 300 km2) a Edwardovo (2 325 km2).

                Hlavní formou vegetace jsou savany. Na severu s krátkými travami, na jihu s dlouhými, v místech s nízkými srážkami jsou trnité savany. Dříve dominantní tropické deštné pralesy rostou již jen v horách, stejně jako mlžné lesy.

Uganda fm 320

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Díl 10., str. 19. Odeon 2001., Wikipedia.org 

Mapa

Světové dědictví

           Uganda má v seznamu světového dědictví UNESCO zapsané 3 kulturní a přírodní památky.

Národní parky

                V Ugandě se nachází 10 národních parků.

Národní parky a chráněná území, protectedplanet.net (en)

Uganda Wildlife Authority, ugandawildlife.org (en)

Národní park, rozloha km2, rok založení

Bwindi Impenetrable, 331 km2, 1991

Kibale, 776 km2, 1993

Kidepo Valley, 1 442 km2, 1958 (1962)

Lake Mburo, 370 km2, 1982

Mgahinga, 34 km2, 1991

Mount Elgon, 1 279 km2, 1992

Murchison Falls, 3 877 km2, 1952

Pohoří Ruwenzori (Rwenzori Mountains), 980 km2, 1991

Queen Elizabeth, 1 978 km2, 1954

Semuliki, 220 km2, 1993

Zdroje: Wikipedia.org

Odkazy

Britannica, Uganda (en)

CIA World Factbook, Uganda (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Uganda (cs)

Wikipedie, Uganda (cs)

Statistický úřad, ubos.org (en)

Dokumenty

Buganda (ČT, 2011)

Severní Uganda (ČT, 2014)

Uganda (ČT, 2003)

Západní Uganda (ČT, 2014)

end faq

Share