logo

.


387Vrchol Mont Blancu (4 808 m)

            Zatímco v případě Rakouska a Švýcarska tvoří Alpy geografickou dominantu, hlavní krajinný prvek těchto zemí, v případě Francie jsou Alpy jedním z hlavních krajinných prvků země. Severu Francie dominuje Pařížská pánev, na západě se rozkládá Armorický masiv, na jihozápadě Akvitánská pánev, ve středo-jižní části země Francouzské středohoří, východní Francii pak vládnou Alpy. Na území Francie leží pouze Západní Alpy. FRANCOUZSKÉ ALPY se rozkládají od Ženevského jezera na severu, podél hranice se Švýcarskem a Itálií, až ke Středozemnímu moři. Délka Francouzských Alp je okolo 300 kilometrů. Francouzské Alpy bývají rozdělovány na Severní: Savojské Alpy, masiv Mont Blanc, masiv Vanoise a Dauphinéské Alpy a Jižní: Kottické Alpy (masiv Queyras), Provensálské Alpy a Přímořské Alpy. Nejvyšší horou Francouzských Alp je nejvyšší hora Evropy Mont Blanc (4 808 m). Ve Francouzských Alpách se nachází tři národní parky: Vanoise, Écrins a na jihu Mercantour. Geologicky jsou Francouzské Alpy tvořeny krystalickým pásmem složeným převážně z metamorfovaných hornin a nižším vápencovým pásmem složeným převážně z vápenců a slínovců.

 

TURISTICKÉ TRASY A TOP MÍSTA VE FRANCOUZSKÝCH ALPÁCH

VELKÝ KAŃON ŘEKY VERDON, PŘÍMOŘSKÉ A PROVENSÁLSKÉ ALPY

Cesta Velkým kaňonem řeky Verdon ležícím na hranicích Přímořských a Provensálských Alp

Verdon GorgeVýhled do kaňonu řeky Verdon směrem na severovýchod z okružní silnice D23

            Velký kaňon řeky Verdon, francouzsky Grande Canyon du Verdon, je rozsáhlý kaňon v podhůří Přímořských Alp, na hranicích s Provensálskými Alpami. Nachází se na jihovýchodě Francie, v departementu Alpes-de-Haute-Provence, okolo 70 kilometrů severozápadně od Nice a Azurového pobřeží. Strmostí stěn, hloubkou a divokostí okolní přírody je srovnatelný se severoamerickými kaňony.

Verdon Gorge 2Pohled z D23 směrem na jih

            Velký kaňon řeky Verdon má délku 21 kilometrů a leží mezi obcemi Castellane a Moustiers-Sante-Marie. Hloubka kaňonu je od 250 do 700 metrů. Šířka kaňonu na dně je od 10 do 100 metrů a při horních okrajích 200 až 1 500 metrů. Okolní horské plošiny jsou bohaté na krasové oblasti, závrty a propasti.

DSC07269Výhled na kańon z vyhlídky Point Sublime směrem na jihozápad

            Řeka Verdon zde protéká zkrasovělými jurskými vápenci. V řečišti se střídají klidné a peřejnaté úseky. Před obcí Moustiers-Sante-Marie se Verdon vlévá do přehradní nádrže Lac de Sainte-Croix vystavěné v 70. letech minulého století.

Verdon Gorge from Point Sublime 2Výhled z Point Sublime na jih

            Velká část kaňonu je neprostupná. Nejznámější pěší turistickou trasou je 14 km dlouhá Sentiere Martel. Silnice vede po horním okraji kaňonu. V severní části D952 Castellane - Moustiers-Sante-Marie. Přibližně ve střední části, v obci La Palud-sur-Vedron, vede okružní, z většiny jednosměrná, vyhlídková cesta. V jižní části vede silnice D71 Trigance – Aiguines. Na silnicích je řada vyhlídek, nejvíce známá je Point Sublime v severní části. (07/19)

 

NÁRODNÍ PARK MERCANTOUR, PŘÍMOŘSKÉ ALPY

Trasa v oblasti Madona de Fenestre pod horou Cime du Gelás

DSC07219Obec La Bollene-Vésubie v jihovýhcodní části Národního parku Mercantour

Mercantour je jeden z francouzských národních parků. Leží na jihovýchodě Francie, u hranice s Itálií, v Přímořských Alpách, přibližně 40 kilometrů severně od Nice a pobřeží Středozemního moře. Park je pojmenován podle jednoho z hlavních horských masivů Přímořských Alp Mercantour. Nejvyšší horou masivu a národního parku je Cime du Gélas (3 143 m). Národní park byl založený v roce 1979 a má rozlohu 685 km2.

DSC07228Oblast Madona de Fenestre

            Centrální část parku tvoří sedm hlavních údolí, z nichž nejvíce známé a slavné je Vallée des Merveilles (Údolí divů), kde se nachází okolo 100 000 rytin z doby bronzové. Park zasahuje do vysokých částí Alp a současně do Středomoří. Tato poloha a výškové rozpětí způsobuje, že se na území parku vyskytuje významné druhové bohatství místní flory a fauny. Dále v parku najdeme četná menší horská jezera, vodopády a celkem 28 obcí. K hlavním centrům parku náleží město Tende a obec Saint-Martin-Vésubie, která je vhodným výchozím místem po turistických trasách.

DSC07249Výhled pod vrcholem hory Cime du Gélas, níže jezero Le Lac Blanc

            Výchozím místem trasy je Madona de Fenestre vzdálená 11 km severovýchodně od malého města Saint-Martin-Vésubie. Od horské chaty Refuge de la Madone de Fenestre se stoupá severně k jezeru Lac de Fenestre. Odtud pokračuje turistická trasa dále severně do sedla Col de Fenestre na hranici Francie a Itálie. Tato stezka byla využívána již Římany. Také lze pod jezerem Fenestre odbočit vpravo a vydat se po neznačené cestě pod vrchol nejvyšší hory národního parku Cime du Gelás, kde se nachází řada horských jezer, například Lac Balaour, La Cabret, Le Lac Blanc a další. (07/19)

Share