logo

.


DSC04132Krajina pohoří Cevenny

            Francouzské středohoří, také Centrální masiv, ve francouzštině Massif Central, je rozsáhlá hornatá oblast ve středu jižní Francie. Zaujímá rozlohu okolo 80 000 km², což je přibližně 15% území Francie (bez zámořských území). Leží na území regionů: Limousin, Auvergne, Rhone-Alpes, Midi-Pyrénées a Languedoc. Geomorfologii území tvoří vulkanické hornatiny, náhorní plošiny a příkopové propadliny. Hlavními horninami jsou různé typy žuly a další vyvřeliny, metamorfované horniny, především ruly, svory a amfibolity a na jihu vápence (plošina Les Causses). Nejvyššími pohořími jsou vulkanické masivy, pozůstatky stratovulkánů, Monts Dore a Monts du Cantal (Plomb du Cantal, 1 855 m). Nejvyšší horou je Puy de Sancy (1 885 m) v horském masivu Monts Dore. Patrně nejznámější horou Francouzského středohoří je lávový dóm Puy de Dome (1 464 m) z pohoří Chaine des Puys. Nejvíce známou nevulkanickou jednotkou Francouzského středohoří je pohoří Cevenny, kde se také nachází jeden z francouzských národních parků. Nejvyšší horou Cevenn je Mont Lozere (1 699 m). Další části Centrálního masivu tvoří například pohoří Montagne Noire (Pic de Nore, 1 210 m), Monts du Vivareis (Mont Mézenc, 1 753 m) nebo Monts du Forez (Pierre-sur-Haute, 1 634 m). Největšími městy Francouzského středohoří jsou Clermont-Ferrand, Limoges a Saint-Étienne.

 

TURISTICKÉ TRASY A TOP MÍSTA VE FRANCOUZSKÉM STŘEDOHOŘÍ

PUY DE SANCY, MONTS DORE

Výstup na nejvyšší horu Francouzského středohoří

Délka: 6,2 km; převýšení: 580 m; čas: 3 h; YDS: 1 (2); N: 2

DSC04454Vrchol Puy de Sancy z trasy ze severozápadu

            Pozůstatek stratovulkánu, hora Puy de Sancy, je s nadmořskou výškou 1 885 metrů nejvyšším vrcholem Francouzského středohoří, které se rozkládá ve středu jižní Francie. Na rozdíl od většiny zaoblených vrcholů Francouzského středohoří tvoří jižní část hory strmá skalní stěna, místy se skalními výběžky.

DSC04464Stezka údolím Val de Courre

            Vznik vulkanického horského masivu spadá do období konce třetihor. Následně před 1,5 až 1 miliónem let proběhla řada erupcí, která zformovala masiv Monts Dore. Pozdější doby ledové a vliv eroze způsobily současný vzhled pohoří.

DSC04451Výhled z pod vrcholu na severozápadní hřeben hory a směrem k Limoges, na náhorní plošinu Plateaux Limousin

            Puy de Sancy je dostupná více turistickými trasami, celkem šesti. Čtyři vedou ze severu, dvě z jihovýchodu. Ze severu vedou také pod vrchol hory dvě lanovky. Dvě trasy začínají na parkovišti pod lanovkami. Severozápadní vede údolím Val de Courre, přes sedlo Cole de Courre, pod vrcholem Puy Redon. Na vrchol hory se vystupuje ze severozápadu. (10/21)

 

SOMMET DE FINIELS, MONT LOZÉRE, CEVENNY

Výstup na nejvyšší horu pohoří Cevenny, v Národním parku Cevenny

Délka: 5 km; převýšení: 160 m; čas: 2 h; YDS: 1; N: 1

DSC04133Národní park Cevenny

            Cevenny jsou pohoří na jihovýchodním okraji Francouzského středohoří. Vyznačuje se zaoblenými horskými masivy, které jsou rozdělené úzkými údolími s vodními toky. Pouze nejvyšší vrcholy jsou bez lesního porostu. Místní lesy tvoří především borovice, buky a jedle. Část vodních toků odtéká do Atlantského oceánu, část do Středozemního moře. Jihovýchodně svahy hor strmě spadají do pánve řeky Rhony. Povrchové horniny pohoří tvoří vápence, v nižších vrstvách se nachází žuly a svory. Mýtiny jsou tradičně využívány k pastevectví. Cevenny mají převážně horské podnebí, bohaté na srážky, zvláště na podzim. Charakteristické jsou silné lokální přívalové deště s bouřkami vyplývající z mísení chladného vzduchu od oceánu a teplého ze Středomoří.

DSC04106Hlavní vrchol Mont Lozére Sommet de Finiels

            Od roku 1970 je 947 km² pohoří součástí Národního parku Cevenny. Společně s vápencovými náhorními plošinami Causses jsou také biosférickou rezervací. A kulturní krajina Causses a Cevenn historicky spojená s pastevectvím je rovněž součástí Světového dědictví UNESCO.

DSC04096Pohled z turistické trasy na výchozí místo sedlo Col de Finiels

            Převážně žulový horský masiv Mont Lozére je s nadmořskou výškou 1 699 metrů nejvyšší horou pohoří Cevenny. Rozlehlý horský masiv má ve směru západ-východ délku až 30 kilometrů. Nejvyšší vrchol, který leží přibližně ve střední části se nazývá Sommet du Finiels. Dalšími vrcholy masivu jsou například Signal des Laubies (1 657 m) a Roc de Laubies (1 562 m) na západě a Pic Cassini (1 685 m) na východě. Druhým nejvýraznějším a nejvíce známým horským masivem Cevenn je Mont Aigoual (1 567 m).

DSC04097Cesta na vrchol krajinou, která v nejvyšších místech Mont Lozére tvoří tundra

            Obvyklá cesta na vrchol Sommet de Finiels vede po značené turistické trase z nejvýše položeného sedla pohoří Col de Finiels. Více cest a turistických tras umožňuje návrat na výchozí místo po jiné stezce. (10/21) Fotografie.

Share