logo

.


03835Výhled z vrcholu Sulegg na hlavní hřeben Bernských Alp s horami: Eiger, Mönch a Jungfrau

           JUNGFRAU-REGION je oblast v okolí hory Jungfrau, v centrálním Švýcarsku. Jungfrau je s nadmořskou výškou 4 158 metrů třetí nejvyšší hora Bernských Alp, v pořadí třetího nejvyššího pohoří Alp. Společně s vrcholy Eiger (3 967 m) a Mönch (4 107 m) tvoří jednu z hlavních dominant Bernských Alp, rovněž také jedno z nejznámějších panoramat ve Švýcarských Alpách. Jedná se o turisticky významnou alpskou oblast. Jungfrau-region leží severně od hory Jungfrau, v horské oblasti nazývané Bernská vysočina. Podle přesného vymezení tvoří Jungfrau-region pouze dvě údolí: údolí Lauterbrunnen (v němčině Lauterbrunnental) a údolí Lütschen (Lütschental) a blízké okolí. Hlavními obcemi jsou Mürren, Lauterbrunnen, Wengen a Grindelwald. V rámci těchto webových stránek používám termín Jungfrau-region pro širší oblast. Kde zahrnuje hlavní dominanty Bernských Alp, zmíněnou část Bernské vysočiny a dále centrum místního turismu město Interlaken, ledovcová jezera: Brienzské a Thunské a hlavní hřeben Emmentálských Alp s nejvyšším vrcholem Brienzer Rothorn (2 350 m), který vystupuje nad Brienzským jezerem. Toto širší pojetí odpovídá například turistické mapě č. 84 od společnosti Kompass.

 

TURISTICKÉ TRASY A TOP MÍSTA V JUNGFRAU-REGIONU

HARDERGRAT, EMMENTÁLSKÉ ALPY

Turistická trasa po nejvyšším hřebeni Emmentálských Alp

Délka: 15 km; převýšení: 850 m; čas: 5 až 7 h

DSC03221Hardergrat, Brienzské jezero, část Interlakenu a Bernské Alpy

            Emmentálské Alpy tvoří vnější pásmo švýcarských Západních Alp. Jsou pojmenované podle Emmentálského údolí známého výrobou sýrů. Severní část Emmentálských Alp má nižší charakter a je bohatá na lesy a louky. Nejvyšší vrcholy leží na jihu, nad Brienzským jezerem. Nejvyšší horou je Brienzer Rothorn s nadmořskou výškou 2 350 metrů. Následují Tannhorn (2 221 m) a Augstmatthorn (2 137 m). Nejvíce známou horou Emmentálských Alp je Pilatus (2 129 m), který leží na východě pohoří, nad Lucernským jezerem a městem Lucern.

DSC03236Hlavní hřeben Emmentálských Alp směrem k Brienzer Rothornu, Brienzské jezero, obec Brienz a Urnské Alpy

            Hardergrat je značená turistická trasa, která vede z vrcholu Harder Kulm po nejvyšším hřebeni Emmentálských Alp směrem na východ, až na vrchol Brienzer Rothornu. Někdy bývá tato hřebenová trasa označovaná jako Brienzergrat. Nebo lze také západní polovinu trasy směrem k Harder Kulmu nazývat Hardergrat a východní, směrem k Brienzer Rothornu jako Brienzergrat. Pro své výhledy na tyrkysově zbarvené Brienzské jezero a ledovci pokryté nejvyšší vrcholy Bernských Alp je Hardergrat, respektive Brienzergrat považován za jednu z nejpůsobivějších turistických tras v Alpách.

DSC03188Vrchol Harderkulmu s restaurací, v pozadí Thunské jezero

            Hardergrat z Harder Kulmu nejprve stoupá lesem, z výšky přibližně 1 850 metrů trasa vede nad hranicí lesa po travnatém, úzkém hřebenu. Nejdříve prochází přes vrchol Saggiture (2 085 m) a následně přes nejvyšší bod západní části Augstmatthorn (2 137 m). Z hřebenové trasy jsou výhledy na severní Emmentálské Alpy, na Brienzské jezero, Urnské Alpy a Bernské Alpy. Celá délka hřebenové trasy z Harder Kulmu na vrchol Brienzer Rothornu je 21 kilometrů.

DSC03247Hardergrat, Brienzské jezero, Brienz, Emmnentálské Alpy a Urnské Alpy

            Přibližně v polovině severního pobřeží Brienzského jezera leží obec Oberried am Brienz. Do obce vedou z hlavního hřebene dvě značené turistické trasy. Přechod hlavního hřebene Emmentálských Alp tak lze rozdělit na dva dny. Harder Kulm (1 322 m) je vrchol a vyhlídkové místo nad městem Interlaken. Vedle turistické trasy je od roku 1908 přístupné také pozemní lanovkou. Z vrcholu je výhled na Thunské a Brienzské jezero a na hlavní hřeben Bernských Alp s dominantní trojicí Eiger, Mönch a Jungfrau. (07/21) Více fotografií.

 

LOBHÖRNER – SULEGG, BERNSKÉ ALPY

Turistická trasa s výhledem na nejvyšší vrcholy Bernských Alp

Délka: 12 km; převýšení: 920 m; čas: 5 h

03827Eiger, Mönch a Jungfrau z vrcholu Sulegg

            Hlavním cílem turistické trasy je výhled na jedno z nejznámějších panoramat Švýcarských Alp, které tvoří trojice hor Bernských Alp: Eiger (3 967 m) a Mönch (4 107 m) a Jungfrau (4 158 m). V okolí pak vystupují všechny další nejvyšší vrcholy Bernských Alp, které jsou součástí tohoto třetího nejvyššího alpského pohoří.

03839Výhled na Interlaken a Brienzské jezero, nad kterým vystupuje nejvyšší hřeben Emmentálských Alp

            Turistická trasa začíná v obci Isenfluh (1 100 m), kde lze využít lanovku do obce Sulwand (1 530 m). Odtud vede dále turistická trasa k horské usedlosti Suls, kde následuje výstup k Lobhörneru. Pro místní oblast Bernských Alp, respektive Bernské vysočiny, je vrchol Lobhörneru (2 566 m) tvořený skalními hroty dosti atypický a připomíná spíše Dolomity. Turisticky je nedostupný a z jihu se obchází. Dále trasa pokračuje již po neznačené cestě po hřebeni na vrchol hory Sulegg (2 413 m). Východně se pak sestupuje k horské chatě Lobhörnerhütte a následně zpět do Sulwandu.

03859Vrcholy Eigera, Mönchu a Jungfrau z trasy v blízkosti horské chaty Lobhörnerhütte

            Bernské Alpy jsou třetí nejvyšší pohoří Alp. 9 vrcholů má nadmořskou výšku přes 4 000 metrů. Nejvyššími horami Bernských Alp jsou: Finsteraahorn (4 274 m), Aletschhorn (4 193), Jungfrau (4 158 m), Mönch (4 107 m) a Schreckhorn (4 078 m). Hlavními horninami Bernských Alp jsou především žuly, ruly, svory a amfibolity. Výjimku tvoří na západě ležící horský masiv Les Diablerets, který je tvořen vápencem. Bernské Alpy jsou mohutně zaledněné, Aletschský ledovec je s délkou 26 kilometrů největším ledovcem v Alpách.

03791Výhled z výstupové cesty k Lobhörneru

            Přibližně od počátku 19. století se část Bernských Alp vymezuje a označuje jako Bernská vysočina. Jako Bernská vysočina se označuje oblast hor a s řadou údolí, které leží na sever od hlavního hřebene Bernských Alp a jsou součástí kantonu Bern. Hlavní řekou Bernské vysočiny je Aare. Za nejvyšší horu je považovaný Schilthorn (2 970 m), následuje Faulhorn (2 681 m). Hlavním centrem turistického ruchu v oblasti je město Interlaken. Interlaken leží v aluviální nížině mezi Thunským a Brienzským jezerem v nadmořské výšce 570 metrů. Žije zde okolo 5,5 tisíce obyvatel. První počátky turistiky spadají již do 17. století. V 19. století byla do Interlakenu zavedena železnice, což vedlo k rozvoji turistického ruchu. Nejstarší stavbou ve městě je bývalý augustiánský klášter založený v polovině 12. století. Historicky významné jsou původní dřevěné domy, některé pochází ze 16. století. Hlavní ulicí je třída Höheweg. (09/21) Více fotografií.

 

BRIENZER ROTHORN, BRIENZERGRAT, EMMENTÁLSKÉ ALPY

Panoramatická, místy hřebenová trasa v Emmentálských Alpách (Brienzer Rothorn - Chruterepass - Planalp - Rotschalp - Oberried)

délka: 14,5 km; převýšení: 1 375 m; čas: 6 h

DSC00574Brienzské jezero a Bernské Alpy (nejvýše vystupují Eiger, Mönch a Jungfrau) z vrcholu Brienzer Rothorn (2 350 m)

           Brienzer Rothorn je s nadmořskou výškou 2 350 metrů nejvyšším vrcholem Emmentálských Alp. Emmentálské Alpy se nachází v centrálním Švýcarsku, v kantonech Lucern, Bern a Obwalden, mezi městy Lucern, Bern a Thun. Rozlohou menší pohoří (do 2 tisíc km²), je součástí Západních Alp, respektive Vnějších krystalických Alp. Je pojmenováno podle Emmentálského údolí.

DSC00594Nejvyšší hřeben Emmentálských Alp od Brienzer Rothornu směrem na západ, v pozadí vrchol Tannhornu 

       Brienzer Rothorn a s ním i nejvyšší hřeben pohoří vystupuje nad Brienzským jezerem, v jižní části pohoří. Z nejvyššího hřebene Emmentálských Alp jsou výhledy na Brienzské jezero, na Bernské Alpy, které jsou nejvíce zaledněnou a jednou z nejvyšších částí celých Alp a dále na Urnské Alpy, Lepontské Alpy a části Penninských Alp. Další hlavní vrcholy tohoto hřebene tvoří: Tannhorn (2 221 m) a Augstmatthorn (2 137 m), které leží západně od Brienzer Rothornu.

DSC00582Emmentálské Alpy, Brienzské jezero a Bernské Alpy

            Po hlavním hřebeni prochází pěší turistická trasa nazývaná Brienzergrat, respektive Hardergrat. Západní část hřebenové trasy bývá nazývána Hardergrat, podle vrcholu Harderkulm (1 322 m), východní část Brienzergrat. Trasa vede mezi vrcholy Harderkulm a Brienzer Rothorn, na které lze vyjet lanovkou, respektive ozubnicovou železnicí. Ozubnicová železnice s parní lokomotivou, která jezdí z města Brienz pod vrchol Brienzer Rothornu, byla otevřena v roce 1892. Má délku 7,6 km a vede z nadmořské výšky 566 metrů do výšky 2 244 metrů.

DSC00668Ve střední části fotografie město Brienz, v pozadí, ve střední části Urnské Alpy

            Celková délka turistické trasy mezi Harderkulmem a Briezer Rothornem je 24 kilometrů. Je tak vhodné ji rozložit na dva dny. Sestoupit lze po značené trase lze například do obce Oberried, kde je vlaková zastávka. Brienzské jezero náleží mezi nejkrásnější švýcarská ledovcová jezera. Má délku 14 kilometrů a největší šířku 2,8 kilometru, zaujímá plochu 30 km². Hladina jezera leží v nadmořské výšce 564 metrů a maximální hloubka je 260 metrů. Po celém severním okraji jezera se rozkládají Emmentálské Alpy, po jižním okraji Bernské Alpy s nejvyšším místním vrcholem Faulhorn (2 681 m). (07/20) Více fotografií.

Share