logo

.


050Nejvyšší hora Rakouských Alp Grossglockner

          ALPY zaujímají dvě třetiny území RAKOUSKA. V Rakousku se nachází 57 horských pásem Alp z celkových 75 ve Východních Alpách. Na rakouském území leží pouze Východní Alpy. Horské hřbety se rozkládají ve směru západ – východ, vytvářejí podélná údolí a směrem na východ se snižují. V rámci rakouských, respektive Východních Alp je plně rozvinutá symetrická stavba alpských pohoří. Na severu se nachází úzké flyšové pásmo z jílovců a pískovců. Jižně se rozkládají Severní vápencové Alpy. Níže údolí řek Innu, Emže a Mury odděluje Severní vápencové Alpy od hlavního alpského hřebene nejvyšších Centrálních krystalických Alp složených z metamorfovaných hornin, zejména ruly, žuly a svorů. Zde leží nejvyšší pohoří Rakouska Vysoké Taury s nejvyšší horou Grossglockner (3 798 m). A jižně údolí Drávy odděluje Centrální krystalické Alpy od Jižních Vápencových Alp. Mapa Rakouska

 

TURISTICKÉ TRASY A TOP MÍSTA V RAKOUSKÝCH ALPÁCH

RAUCHECK, TENNEN

Výstup na nejvyšší horu pohoří Tennen v Severních vápencových Alpách

Délka: 13 km; převýšení: 1 360 m; čas: 7–8 h; YDS: 3; N: 3

DSC03570Vrchol hory, vpravo v pozadí Dachstein

            Tennen je součástí Severních vápencových Alp, leží ve střední části Rakouska, v Salcbursku. Nachází se na severovýchodě Alp a náleží do Východních Alp. Rozlohou menší horská skupina má okolo 300 km². Na západě odděluje řeka Salzach pohoří Tennen od Berchtesgadenských Alp, na východě říčka Lammer od známého horského masivu Dachstein, severně se nachází Hory Solné komory.

DSC03568Vápencová náhorní plošina, výhled směrem na sever

            Nejvyšší horou Tennen je s nadmořskou výškou 2 430 metrů Raucheck, kterí leží v jihozápadní části pohoří. K dalším nejvyšším vrcholům náleží Lehnender Stein (2 402 m) a Pfaffenleitnkopf (2 370 m). Raucheck je součástí hlavního hřebene, který se rozkládá ve směru západ-východ a má okolo 15 kilometrů.

DSC03516Výhled z trasy směrem na jih, na údolí řeky Salzach, v pozadí jsou vrcholky Taur

            Geologicky je pohoří tvořeno vápencem, v podloží se nachází ramsauský dolomit. Ve výšce přes 2 000 metrů se nachází poměrně rozlehlá vápencová náhorní plošina. Vápenec je příčinnou řady krasových jevů jako jsou jeskyně či propasti. Jeskyně Eisriesenwelt je s délkou 42 kilometrů považována za jednu z nejdelších ledových jeskyní na světě.

DSC03562Výhled z vrcholu směrem na východ, v pozadí Dachstein

            Výchozím místem pro výstup je lesní parkoviště Unterholz (1 070 m) u obce Werfen. Následně vede turistická stezka k horské chatě Mahdegg – Alpengasthof (Mahdeggalm) a odtud pokračuje lesem severovýchodním směrem. V nadmořské výšce okolo 1 700 metrů začíná náročnější část výstupu na vápencovou náhorní plošinu, k rozcestí Griesscharte. Stezka vede mezi vrcholy Groses Fieberhorn (2 276 m) a Hochthron (2 363 m). Následuje severní výstup kolem vrcholu Vorderes Streitmandl (2 354 m) a dále stezka odbočuje na západ. Zde je možné vystoupat na vrchol Hiefler (2 378 m). Na vrchol Rachecku se vystupuje z jihu. (09/21) Foto na Flickru.

 

WEISSECK, RADSTADTSKÉ TAURY

Výstup na nejvyšší horu Radstadtských Taur Weisseck

Délka: 11,5 km; převýšení: 1 040 m; čas: 4 až 5 h; YDS: 1; N: 2 až 3

DSC03687Výhled z vrcholu hory na horskou skupinu Ankogel ve Vysokých Taurách

            Radstadtské Taury tvoří západní část Nízkých Taur. Západně leží horské skupiny Ankogel a Goldberg, které jsou součástí Vysokých Taur, východně se nachází Schladmingské Taury. Nízké Taury jsou součástí hlavního hřebene Alp, který se ve Východních Alpách nazývá Centrální krystalické Alpy. Radstadtské Taury leží na území rakouské spolkové země Salcbursko.

DSC03677Výhled z trasy na údolí Riedingtal a Radstadtské Taury

            Nejvyšší horou Radstadtských Alp je s nadmořskou výškou 2 711 metrů Weisseck. Hora leží v jihozápadní části horské skupiny. Weisseck je dostupný z horského údolí Riedingtal. To se rozkládá západně od obce Wald. Silnice pro motorová vozidla končí u vodní nádrže Schlierersee. Dále je možné jet pouze místním autobusem.

DSC03748Weisseck z trasy na vrchol

            Výchozím místem turistické trasy je horská chata Königalm. Následně se pokračuje dále údolím a u chaty Zauneralm se odbočuje jihovýchodně. Trasa prochází kolem vrcholu Groser Reicheschkogel (2 413 m) a dále pokračuje východním směrem na vrchol.

 DSC03759Výchozí místo výstupu horská chata Königalm

          Nízké Taury se rozdělují na pět horských skupin: Radstadstké Taury (Weisseck, 2 711 m), Schladmingské Taury (Hochgollig, 2 862 m), Wölzské Taury (Rettelkirchspitze, 2 475 m), Rottenmannské Taury (Grosse Bösenstein, 2 448 m) a Seckauské Taury (Geierhaupt, 2 417 m). Západní část Nízkých Taur je geologicky tvořena především svory, východní část pak žulovými a rulovými břidlicemi. (09/21) Více fotografií.

 

HOHER BURGSTALL, STUBAISKÉ ALPY

Výstup na horu Hoher Burgstall (2 611 m) ve Stubaiských Alpách

délka: 5 až 6,5 km; převýšení: 475 m; čas: 4 až 5 h; YDS: 1; N: 2

Hoher Burgstall 1Výhled z vrcholu na Stubaiské údolí, části turistické trasy a nižší vrchol Niederer Burgstall

            Turistická trasa na vrchol hory Hoher Burgstall (2 611 m) je považována za jednu z nejlepších poměrně lehkých vyhlídkových tras ve Stubaiských Alpách. Z vrcholu Hoher Burgstallu je výhled 360°na okolní vrcholky hor a údolí Stubaiských Alp i na jihovýchodně ležící Zillertalské Alpy.

DSC04936Pohled jihozápadním směrem do údolí Oberbergtal a částečně (vlevo) do údolí Unterbergtal, v pozadí nejvyšší vrcholy Stubaiských Alp

            Trasa začíná na konečné lanovky pod vrcholem Kreuzjoch v nadmořské výšce 2 136 m. Lanovka vede z obce Fulpmes z hlavního údolí Stubaiských Alp Stubaital. Značená trasa vede jihozápadním směrem pod nižším vrcholem Niederer Burgatall (2 436 m) na vrchol Hoher Burgstallu. Sestoupit lze jižně a část cesty se vrátit po jiné trase.

Hoher Burgstall 3Výhled do Stubaiského údolí a na protější horský masiv Habicht - Zuckerhütl

            Z vrcholu hory je severním směrem vidět horský masiv Kalkkögel (2 804 m). Východně leží Stubaiské údolí, Stubaital a nad ním horský masiv Habicht (3 277 m) – Zuckerhüttl (3 507 m). Severovýchodně, v dálce, leží Tuxské Alpy, jihovýchodně Zillertalské Alpy. Jižně až jihozápadně se Stubaiské údolí rozděluje na další menší údolí. Na koncích údolí Unterbergtal a Oberbergtal jsou pak vidět nejvyšší zaledněné horské vrcholy Stubaiských Alp. Na ně pak navazují Ötzalské Alpy. Západně leží skupina Sellrainer Berge.

DSC04942Vlevo horský masiv Kalkkögel, vpravo Niederer Burgstall, ve střední části Kreuzjoch a pod ním horní stanice lanovky

            Stubaiské Alpy náleží k hlavnímu alpskému hřebeni. Jsou součástí Centrálních krystalických Alp. Nejvyšší horou je Zuckerhütl (3 507 m), který leží jižně od hlavního hřebene, v blízkosti hranice s Itálií.

DSC04952Turistická trasa a vrcholy Niederer Burgstall (2 436 m) a Hoher Burgstall (2 611 m)

           Geologicky je pohoří tvořeno především rulou, nejvyšší vrcholy jsou žulové. V nejvyšších částech jsou ledovce. (07/18) Fotografie.

  

GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE, VYSOKÉ TAURY

Cesta po vysokohorské silnici s výhledy ve Vysokých Taurách

043Nejvyšší hora Rakouska Grossglockner (vlevo) a ledovec Pasterze

            Grossglockner Hochalpen Strasse je vysokohorská silnice postavená v letech 1930 až 1935, která prochází nejvyšší částí nejvyššího pohoří Rakouska Vysokými Taurami. Odbočka ze silnice k vyhlídce Franz Josef Höhe vede přímo pod nejvyšší horu Rakouska Grossglockner (3 798 m). Při severním úpatí hory leží největší ledovec v rakouských Alpách Pasterze (délka 9 km, plocha 19 km2).

041Grossglocknerská vysokohorská silnice

            Silnice vede z obce Bruck an der Grossglocknerstrasse do Heiligenblutu. Má délku 48 kilometrů. Platí se mýtné. Odbočka k Franz Josef Höhe má délku 8 km. Na silnici se nachází řada výhledů na nejvyšší horské vrcholy v Rakousku. Vedle Grossglocknera je to například Grosses Wiesbachhorn (3 564 m) nebo Grosse Bärenkopf (3 401 m). V oblasti se nachází 37 vrcholů s výškou nad 3 000 metrů.

034Sonnenwelleck (3 261 m) a Fuscherkarkopf (3 331 m)

            Vysoké Taury se skládají z devíti horských skupin. Hochalpine Strasse prochází především přes nejvyšší skupinu Glockner. Východním směrem jsou výhledy na skupinu Goldberg. Oblast je součástí nejrozlehlejšího rakouského národního parku Vysoké Taury. (06/17)

 

KARLSBADER HÜTTE, LIENZSKÉ DOLOMITY

Trasa v Lienzských Dolomitech s výhledy na Vysoké Taury a Karnské Alpy

délka: 10 km; převýšení: 641 m; čas: 5 h; YDS: 1; N: 2

DSC06962Výhled z jednoho z vrcholů (2 613 m) nad chatou Karlsbader Hütte na Vysoké Taury

            Lienzské Dolomity se rozkládají na jihu až jihovýchodě Rakouska, v blízkosti hranice s Itálií, ve spolkových zemích Východní Tyrolsko a Korutany, jižně od města Lienz. Lienzské Dolomity tvoří západní část Gailtalských Alp. Leží mezi řekami Drávou na severu a Gail na jihu. Nejvyšší horou je Grosse Sandspitze s výškou 2 770 metrů.

DSC06995Turistická trasa ke Karlbader Hütte a Vysoké Taury

            Pohoří je známé dramatickými skalními útvary, podobné italským Dolomitům, které leží jihozápadně. Jedna z nejoblíbenějších tras v oblasti vede z chaty Dolomitenhütte (1 620 m) na horskou chatu Karlsbader Hütte (2 261 m), tam a zpět 10 km. Z turistické trasy je řada výhledů do údolí řeky Drávy a na severně ležící pohoří vysoké Taury, zejména skupiny: Schober, Glockner, Kreuzeck a Goldberg, včetně nejvyšší hory Rakouska Grossglockner. Z chaty Karlbader Hütte je pak možné dále vystoupat a vylézt na jeden z okolních vrcholů. Z nich je pak možné vidět jižně ležící Karnské Alpy a italské Dolomity.

DSC06963Karlbader Hütte a vodní nádrž Laserzsee

            Lienzské Dolomity jsou geologicky tvořeny především dolomity a vápenci. Náleží k Jižním vápencovým Alpám.

DSC06971Výhled jihozápadním směrem na Karnské Alpy a v pozadí Dolomity

            Lienzské Dolomity mají největší délku okolo 35 kilometrů a maximální šířku 12 kilometrů. (06/19) Foto na Flickru.

 

SILVRETTA HOCHALPENSTRASSE

Vysokohorská silnice přes pohoří Silvretta a Verwall na západě Rakouska

DSC02979Výhled na východní část vysokohorské silnice směrem do údolí Paznautal

            Silvretta Hochalpenstrasse je vysokohorská silnice ve spolkových zemích Vorarlbersko a Tyrolsko na západě Rakouska. Nachází se mezi obcemi Galtür (1 584 m) a Partenen (1 051 m) a má délku 22 kilometrů. V nejvyšším místě, v průsmyku Bielerhöhe u vodní nádrže Silvretta, dosahuje nadmořské výšky 2 032 metrů. Vysokohorská silnice je druhou nejvýše položenou silnicí v Rakousku a byla dokončena v roce 1953. Na východě ústí silnice do údolí Paznauntal, na západě do údolí Montafon.

DSC02996Strmější západní část silnice s 32 serpentinama

            Přírodní dominantu oblasti tvoří jižně ležící ledovci pokryté vrcholy pohoří Silvretta. Na rakouském území je nejvyšší horou Piz Buin (3 312 m). Dále jižně, ve Švýcarsku, leží nejvyšší vrchol pohoří Piz Linard (3 410 m). Ze severní strany se nachází horská skupina Verwall (Hoher Riffler, 3 168 m). Nad Bielerhöhe lze po značené stezce vystoupat na vrchol Bielerspitze (2 545 m), případně dále na vrchol hory Vallüla (2 813 m). (07/21)

 

GOETHEWEG, KARWENDEL

Stezka nad městem Innsbruck v pohoří Karwendel, v nadmořské výšce okolo 2 000 metrů

délka: 10,4 km; převýšení: 750 m; čas: 5 h; YDS: 3; N: 3

DSC00149Výhled z Goetheweg na řeky Inn, město Innsbruck, vlevo Tuxské Alpy, vpravo Stubaiské Alpy

          Goetheweg začíná a končí v nadmořské výšce 2 269 metrů u horské chaty Hafelekarhaus, na konečné stanici lanovky, pod vrcholem hory Hafelekarspitze (2 334 m). Trasa vede po úzké cestě 50 až 200 metrů po vrcholy hlavního hřebene místní horské skupiny Nordkette. Přechází přes jednotlivá sedla, výhled je tak jižním směrem na město Innsbruck, údolí řeky Inn, Tuxské Alpy, Stubaiské Alpy a v pozadí vystupující Zillertálské Alpy a Ötztalské Alpy i severním směrem na přírodní park horské skupiny Karwendel.

DSC00157Strmé jižní svahy Nordkette klesající do údolí Innu; trasa Goetheweg viditelná vlevo

        Trasa vede v nadmořské výšce okolo 2 000 metrů a končí u horské chaty Pfeishütte (1 922 m). Odtud se jde po stejné cestě zpět, ke stanici lanovky. Konečná lanovky Hafelekerhaus je dostupná přímo ze severní části centra Innsbrucku, pomocí tří na sebe navazujících lanovek.

DSC00174Innsbruck z konečné stanice druhé lanovky Seegrube (1 906 m)

           Karwendel je jedno z pohoří Severních vápencových Alp. Nachází se na západě Rakouska, v Tyrolsku, severně nad městem Innsbruck. Nordkette, které je součástí pohoří Karwendel, tvoří hlavní horskou dominantu města Innsbrucku. Nejvyšším vrcholem Karwendelu je Birkkarspitze (2 749 m), který leží ve středo-severní části pohoří, přibližně 3 kilometry od hranice s Německem. Karwendel má rozlohu 1 200 km². Pohoří je členité, skalnaté horské štíty jsou rozděleny hlubokými údolími s menšími vodními toky a travnatými pastvinami.

DSC00115Domy na nábřeží

            Innsbruck je se 130 tisíci obyvateli (celá metropolitní oblast má přes 200 tisíc obyvatel) hlavním městem Tyrolska a pátým největším městem Rakouska. Innsbruck leží na řece Inn v nadmořské výšce okolo 570 metrů. K nejvíce známým fotografiím Innsbrucku náleží barevné fasády domů na nábřeží s horským pozadím Nordkette. K hlavním památkám města náleží barokní dóm sv. Jakuba z počátku 18. století, neoklasicistní zámek Hofburg z druhé poloviny 18. století, Stará radnice s věží z poloviny 15. století a historické měšťanské domy, z nichž je nejvíce známý Goldenes Dachl z počátku 16. století s arkýřem s pozlacenou střechou. (06/20)

Share