logo

.


DSC6867Lanovka na horu Zwölfehorn (1 522 m) v Horách Solné komory

          ALPY zaujímají dvě třetiny území RAKOUSKA. V Rakousku se nachází 57 horských pásem Alp z celkových 75 ve Východních Alpách. Na rakouském území leží pouze Východní Alpy. Horské hřbety se rozkládají ve směru západ – východ, vytvářejí podélná údolí a směrem na východ se snižují. V rámci rakouských, respektive Východních Alp je plně rozvinutá symetrická stavba alpských pohoří. Na severu se nachází úzké flyšové pásmo z jílovců a pískovců. Jižně se rozkládají Severní vápencové Alpy. Níže údolí řek Innu, Emže a Mury odděluje Severní vápencové Alpy od hlavního alpského hřebene nejvyšších Centrálních krystalických Alp složených z krystalických a přeměněných hornin, zejména ruly, žuly a svorů. Zde leží nejvyšší pohoří Rakouska Vysoké Taury s nejvyšší horou Grossglockner (3 798 m). A jižně údolí Drávy odděluje Centrální krystalické Alpy od Jižních Vápencových Alp. Mapa Rakouska

 

TURISTICKÉ TRASY A TOP MÍSTA V RAKOUSKÝCH ALPÁCH

RAUCHECK, TENNEN

Výstup na nejvyšší horu pohoří Tennen v Severních vápencových Alpách

Délka: 13 km; převýšení: 1 360 m; čas: 7–8 h; YDS: 3; N: 3

DSC03570Vrchol hory, vpravo v pozadí Dachstein

            Tennen je součástí Severních vápencových Alp, leží ve střední části Rakouska, v Salcbursku. Nachází se na severovýchodě Alp a náleží do Východních Alp. Rozlohou menší horská skupina má okolo 300 km². Na západě odděluje řeka Salzach pohoří Tennen od Berchtesgadenských Alp, na východě říčka Lammer od známého horského masivu Dachstein, severně se nachází Hory Solné komory.

DSC03568Vápencová náhorní plošina, výhled směrem na sever

            Nejvyšší horou Tennen je s nadmořskou výškou 2 430 metrů Raucheck, kterí leží v jihozápadní části pohoří. K dalším nejvyšším vrcholům náleží Lehnender Stein (2 402 m) a Pfaffenleitnkopf (2 370 m). Raucheck je součástí hlavního hřebene, který se rozkládá ve směru západ-východ a má okolo 15 kilometrů.

DSC03516Výhled z trasy směrem na jih, na údolí řeky Salzach, v pozadí jsou vrcholky Taur

            Geologicky je pohoří tvořeno vápencem, v podloží se nachází ramsauský dolomit. Ve výšce přes 2 000 metrů se nachází poměrně rozlehlá vápencová náhorní plošina. Vápenec je příčinnou řady krasových jevů jako jsou jeskyně či propasti. Jeskyně Eisriesenwelt je s délkou 42 kilometrů považována za jednu z nejdelších ledových jeskyní na světě.

DSC03562Výhled z vrcholu směrem na východ, v pozadí Dachstein

            Výchozím místem pro výstup je lesní parkoviště Unterholz (1 070 m) u obce Werfen. Následně vede turistická stezka k horské chatě Mahdegg – Alpengasthof (Mahdeggalm) a odtud pokračuje lesem severovýchodním směrem. V nadmořské výšce okolo 1 700 metrů začíná náročnější část výstupu na vápencovou náhorní plošinu, k rozcestí Griesscharte. Stezka vede mezi vrcholy Groses Fieberhorn (2 276 m) a Hochthron (2 363 m). Následuje severní výstup kolem vrcholu Vorderes Streitmandl (2 354 m) a dále stezka odbočuje na západ. Zde je možné vystoupat na vrchol Hiefler (2 378 m). Na vrchol Rachecku se vystupuje z jihu. (09/21) Foto na Flickru.

 

SCHAFBERG, SOLNÁ KOMORA

Výstup na horu Schafberg ze Sankt Gilgenu

délka: 8 km výstup, celkem 20 km; převýšení: 1 247 m; čas: 4 h výstup, 9 až 10 h; YDS: 1; N: 2

DSC00205Z poslední části trasy na vrchol Schafbergu; Wolfgangsee, ve střední části Zwölferhorn (1 521 m), vpravo St. Gilgen

            Schafberg je s nadmořskou výškou 1 782 metrů dominantní horský vrchol mezi jezery Wolfgangsee, Mondsee a jižní částí Attersee. Nachází se ve spolkové zemi Salcbursko, ve středo-severní části Rakouska, asi 35 kilometrů východně od Salcburku. Schafberg je součástí Hor Solné komory, nejvyšší vrchol pohoří Gamsfeld (2 027 m) leží jižně od Wolfgangsee a západně od Halštatského jezera.

DSC00246Vrchol Schafbergu (1 781 m), vpravo jezero Mondsee

           Vrchol Schafbergu je dostupný po více značených turistických trasách, od všech tří jezer, v podstatě ze všech světových stran. V koncové části je, ale pouze jižní výstupová cesta značená jako pěší turistická trasa, zbylé tři jsou značeny jako úzké, strmé, náročné stezky.

DSC00207Wolfgangsee, St. Gilgen a Hory Solné komory

           Trasa ze Sankt Gilgenu vychází z nadmořské výšky 545 metrů a v první fázi vede kolem severního břehu Wolfgangsee. V osadě Fürberg pak lze pokračovat severně a následně východně po turistické trase Schafbergsteig 20. Ve výšce 1 365 m vede cesta kolem Schafbergalmu, což je zastávka ozubnicové dráhy, která vede pod vrchol hory. Odtud je to na vrchol hodina cesty. Celkem je délka túry St. Gilgen - Schafberg 8 kilometrů, převýšení je 1 247 metrů, časově přibližně 4 hodiny.

DSC00191Zastávka Schafbergalm a ozubnicová dráha Schafbergbahn

           Zpět se lze vydat po stejné cestě na zastávku Schafbergalm a následně jihovýchodně do města Sankt Wolfgang, celkem asi 3 hodiny. Ze St. Wolfgangu pak vede poutní cesta kolem kaple Falkenstein zpět do Sankt Gilgenu. Od osady Fürberg se jde po stejné pěší cestě podél jezera Wolfgangsee. Ze St. Wolfgangu do St. Gilgenu je to po této cestě 7,5 km, s převýšením 250 metrů, časově 2 až 2,5 hodiny. Cestu zpět z vrcholu Schafbergu lze také absolvovat ozubnicovou železnicí Schafbergbahn, která byla otevřena v roce 1893. Ta vede do centra města St. Wolfgang. Ze Sankt Wolfgangu do Sankt Gilgenu je pak možné využít lodní dopravu nebo se vydat zpět zmíněnou poutní cestou.

DSC00093Stezka Schafbergsteig 20

          Sankt Wolfgang je historické město založené biskupem z Řezna v druhé polovině 10. století. Ve městě lze obdivovat především barokní měšťanské domy a gotický farní kostel z 15. století. Sankt Gilgen je lázeňské středisko a letovisko na severozápadním konci jezera Wolfgangsee. Hlavní dominantu města tvoří zvonice barokního kostela sv. Jiljí. Nejvíce známou památkou je rodný dům matky Wolfganga A. Mozarta.

DSC00067Centrum Sankt Gilgenu; zvonice kostela sv. Jiljí, vpravo rodný dům matky W. A. Mozarta

          Jezero Wolfgangsee se rozkládá ze severozápadu na jihovýchod. Největší délka jezera je přes 10 kilometrů, největší šířka 2 kilometry. Zaujímá plochu 12,8 km² a dosahuje maximální hloubky 114 metrů. Na severním břehu je nejvyšší horou Schafberg, na jižním břehu nad St. Gilgenem ležící Zwölferhorn (1 521 m). (06/20, 07/20) Další foto.

 

HOHER BURGSTALL, STUBAISKÉ ALPY

Výstup na horu Hoher Burgstall (2 611 m) ve Stubaiských Alpách

délka: 5 až 6,5 km; převýšení: 475 m; čas: 4 až 5 h; YDS: 1; N: 2

Hoher Burgstall 1Výhled z vrcholu na Stubaiské údolí, části turistické trasy a nižší vrchol Niederer Burgstall

            Turistická trasa na vrchol hory Hoher Burgstall (2 611 m) je považována za jednu z nejlepších poměrně lehkých vyhlídkových tras ve Stubaiských Alpách. Z vrcholu Hoher Burgstallu je výhled 360°na okolní vrcholky hor a údolí Stubaiských Alp i na jihovýchodně ležící Zillertalské Alpy.

DSC04936Pohled jihozápadním směrem do údolí Oberbergtal a částečně (vlevo) do údolí Unterbergtal, v pozadí nejvyšší vrcholy Stubaiských Alp

            Trasa začíná na konečné lanovky pod vrcholem Kreuzjoch v nadmořské výšce 2 136 m. Lanovka vede z obce Fulpmes z hlavního údolí Stubaiských Alp Stubaital. Značená trasa vede jihozápadním směrem pod nižším vrcholem Niederer Burgatall (2 436 m) na vrchol Hoher Burgstallu. Sestoupit lze jižně a část cesty se vrátit po jiné trase.

Hoher Burgstall 3Výhled do Stubaiského údolí a na protější horský masiv Habicht - Zuckerhütl

            Z vrcholu hory je severním směrem vidět horský masiv Kalkkögel (2 804 m). Východně leží Stubaiské údolí, Stubaital a nad ním horský masiv Habicht (3 277 m) – Zuckerhüttl (3 507 m). Severovýchodně, v dálce, leží Tuxské Alpy, jihovýchodně Zillertalské Alpy. Jižně až jihozápadně se Stubaiské údolí rozděluje na další menší údolí. Na koncích údolí Unterbergtal a Oberbergtal jsou pak vidět nejvyšší zaledněné horské vrcholy Stubaiských Alp. Na ně pak navazují Ötzalské Alpy. Západně leží skupina Sellrainer Berge.

DSC04942Vlevo horský masiv Kalkkögel, vpravo Niederer Burgstall, ve střední části Kreuzjoch a pod ním horní stanice lanovky

            Stubaiské Alpy náleží k hlavnímu alpskému hřebeni. Jsou součástí Centrálních krystalických Alp. Nejvyšší horou je Zuckerhütl (3 507 m), který leží jižně od hlavního hřebene, v blízkosti hranice s Itálií.

DSC04952Turistická trasa a vrcholy Niederer Burgstall (2 436 m) a Hoher Burgstall (2 611 m)

           Geologicky je pohoří tvořeno především rulou, nejvyšší vrcholy jsou žulové. V nejvyšších částech jsou ledovce. (07/18) Fotografie.

 

ZWÖLFEHORN A OKOLÍ, SOLNÁ KOMORA

Vrchol a trasa v okolí hory Zwölfehorn (1 522 m) v Horách Solné komory

délka: 8 km; převýšení: 977 m; čas: 4 až 5 h; YDS: 1; N: 1 až 2

DSC6862Pohled na Sankt Gilgen, jezero Wolfgangsee a Schafberg, v pozadí jezero Mondsee

            Turistická trasa začíná u výstupu z lanovky ze Sankt Gilgenu v nadmořské výšce 1 480 m. Odtud je to pár desítek metrů na vrchol Zwölfehornu. Dále vede trasa po jihozápadním hřebenu Zwölfhornu až na vrchol Pilsteinhöhe (1 478 m). Odtud se sestupuje severně a východním směrem se vrací k výchozímu bodu u lanovky. Dále se pokračuje západně k vrcholu Elferstein (1 376 m) a následně se severně sestupuje do Sankt Gilgenu (545 m).

DSC06844 Trasa vedoucí z Zwölfehornu na Pilstein,výhled na jihozápad, na pohoří Tennegebrige a Berchtasgadenské Alpy

            Z vrcholů Zwölfehornu, Pilsteinu a okolí jsou skvělé výhledy na krajinu Solné komory. Je možné vidět jezero Wolfgangsee a jeho jihovýchodní část Abersee, jezero Mondsee i jezero Fuschlsee. Nad Wolfgangsee vystupuje nejvyšší hora v okolí Schafberg (1 782 m). Jižně vystupují za horami Solné komory zasněžené vrcholky hor pohoří Tennen, jihozápadně Berchtesgadenských Alp a jihovýchodně Dachsteinu.

DSC06869Trasa na Elferstein, ve výhledu Schafberg

            Název regionu, Solní komora, německy Salzkammergut, souvisí s tím, že se zde těžila sůl. Oblast leží ve střední části Rakouska, východně od Salcburku. Zasahuje do tří spolkových zemí: Salcburska, Horního Rakouska a Štýrska. Krajinu tvoří vápencové horské masivy a více než 40 jezer ledovcového původu.

DSC06876Sankt Gilgen a Wolfgangsee

            Hory Solné komory jsou součástí Severních vápencových Alp. Nejvyšším vrcholem je Gamsfeld (2 027 m), který leží v jižní části pohoří. Na západě navazuje na Hory Solné komory pohoří Tennen, na jihu a jihovýchodě skupina Dachstein a na východě Totes Gebirge. Na severu přechází Hory Solné komory do pahorkatiny nazývané Alpské předpolí. (06/19) Další foto.

 

GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE, VYSOKÉ TAURY

Cesta po vysokohorské silnici s výhledy ve Vysokých Taurách

043Nejvyšší hora Rakouska Grossglockner (vlevo) a ledovec Pasterze

            Grossglockner Hochalpen Strasse je vysokohorská silnice postavená v letech 1930 až 1935, která prochází nejvyšší částí nejvyššího pohoří Rakouska Vysokými Taurami. Odbočka ze silnice k vyhlídce Franz Josef Höhe vede přímo pod nejvyšší horu Rakouska Grossglockner (3 798 m). Při severním úpatí hory leží největší ledovec v rakouských Alpách Pasterze (délka 9 km, plocha 19 km2).

041Grossglocknerská vysokohorská silnice

            Silnice vede z obce Bruck an der Grossglocknerstrasse do Heiligenblutu. Má délku 48 kilometrů. Platí se mýtné. Odbočka k Franz Josef Höhe má délku 8 km. Na silnici se nachází řada výhledů na nejvyšší horské vrcholy v Rakousku. Vedle Grossglocknera je to například Grosses Wiesbachhorn (3 564 m) nebo Grosse Bärenkopf (3 401 m). V oblasti se nachází 37 vrcholů s výškou nad 3 000 metrů.

034Sonnenwelleck (3 261 m) a Fuscherkarkopf (3 331 m)

            Vysoké Taury se skládají z devíti horských skupin. Hochalpine Strasse prochází především přes nejvyšší skupinu Glockner. Východním směrem jsou výhledy na skupinu Goldberg. Oblast je součástí nejrozlehlejšího rakouského národního parku Vysoké Taury. (06/17)

 

KARLSBADER HÜTTE, LIENZSKÉ DOLOMITY

Trasa v Lienzských Dolomitech s výhledy na Vysoké Taury a Karnské Alpy

délka: 10 km; převýšení: 641 m; čas: 5 h; YDS: 1; N: 2

DSC06962Výhled z jednoho z vrcholů (2 613 m) nad chatou Karlsbader Hütte na Vysoké Taury

            Lienzské Dolomity se rozkládají na jihu až jihovýchodě Rakouska, v blízkosti hranice s Itálií, ve spolkových zemích Východní Tyrolsko a Korutany, jižně od města Lienz. Lienzské Dolomity tvoří západní část Gailtalských Alp. Leží mezi řekami Drávou na severu a Gail na jihu. Nejvyšší horou je Grosse Sandspitze s výškou 2 770 metrů.

DSC06995Turistická trasa ke Karlbader Hütte a Vysoké Taury

            Pohoří je známé dramatickými skalními útvary, podobné italským Dolomitům, které leží jihozápadně. Jedna z nejoblíbenějších tras v oblasti vede z chaty Dolomitenhütte (1 620 m) na horskou chatu Karlsbader Hütte (2 261 m), tam a zpět 10 km. Z turistické trasy je řada výhledů do údolí řeky Drávy a na severně ležící pohoří vysoké Taury, zejména skupiny: Schober, Glockner, Kreuzeck a Goldberg, včetně nejvyšší hory Rakouska Grossglockner. Z chaty Karlbader Hütte je pak možné dále vystoupat a vylézt na jeden z okolních vrcholů. Z nich je pak možné vidět jižně ležící Karnské Alpy a italské Dolomity.

DSC06963Karlbader Hütte a vodní nádrž Laserzsee

            Lienzské Dolomity jsou geologicky tvořeny především dolomity a vápenci. Náleží k Jižním vápencovým Alpám.

DSC06971Výhled jihozápadním směrem na Karnské Alpy a v pozadí Dolomity

            Lienzské Dolomity mají největší délku okolo 35 kilometrů a maximální šířku 12 kilometrů. (06/19) Foto na Flickru.

 

GOETHEWEG, KARWENDEL

Stezka nad městem Innsbruck v pohoří Karwendel, v nadmořské výšce okolo 2 000 metrů

délka: 10,4 km; převýšení: 750 m; čas: 5 h; YDS: 3; N: 3

DSC00149Výhled z Goetheweg na řeky Inn, město Innsbruck, vlevo Tuxské Alpy, vpravo Stubaiské Alpy

          Goetheweg začíná a končí v nadmořské výšce 2 269 metrů u horské chaty Hafelekarhaus, na konečné stanici lanovky, pod vrcholem hory Hafelekarspitze (2 334 m). Trasa vede po úzké cestě 50 až 200 metrů po vrcholy hlavního hřebene místní horské skupiny Nordkette. Přechází přes jednotlivá sedla, výhled je tak jižním směrem na město Innsbruck, údolí řeky Inn, Tuxské Alpy, Stubaiské Alpy a v pozadí vystupující Zillertálské Alpy a Ötztalské Alpy i severním směrem na přírodní park horské skupiny Karwendel.

DSC00157Strmé jižní svahy Nordkette klesající do údolí Innu; trasa Goetheweg viditelná vlevo

        Trasa vede v nadmořské výšce okolo 2 000 metrů a končí u horské chaty Pfeishütte (1 922 m). Odtud se jde po stejné cestě zpět, ke stanici lanovky. Konečná lanovky Hafelekerhaus je dostupná přímo ze severní části centra Innsbrucku, pomocí tří na sebe navazujících lanovek.

DSC00174Innsbruck z konečné stanice druhé lanovky Seegrube (1 906 m)

           Karwendel je jedno z pohoří Severních vápencových Alp. Nachází se na západě Rakouska, v Tyrolsku, severně nad městem Innsbruck. Nordkette, které je součástí pohoří Karwendel, tvoří hlavní horskou dominantu města Innsbrucku. Nejvyšším vrcholem Karwendelu je Birkkarspitze (2 749 m), který leží ve středo-severní části pohoří, přibližně 3 kilometry od hranice s Německem. Karwendel má rozlohu 1 200 km². Pohoří je členité, skalnaté horské štíty jsou rozděleny hlubokými údolími s menšími vodními toky a travnatými pastvinami.

DSC00115Domy na nábřeží

            Innsbruck je se 130 tisíci obyvateli (celá metropolitní oblast má přes 200 tisíc obyvatel) hlavním městem Tyrolska a pátým největším městem Rakouska. Innsbruck leží na řece Inn v nadmořské výšce okolo 570 metrů. K nejvíce známým fotografiím Innsbrucku náleží barevné fasády domů na nábřeží s horským pozadím Nordkette. K hlavním památkám města náleží barokní dóm sv. Jakuba z počátku 18. století, neoklasicistní zámek Hofburg z druhé poloviny 18. století, Stará radnice s věží z poloviny 15. století a historické měšťanské domy, z nichž je nejvíce známý Goldenes Dachl z počátku 16. století s arkýřem s pozlacenou střechou. (06/20)

Share