logo

.


DSC6867Lanovka na horu Zwölfehorn (1 522 m) v Horách Solné komory

          ALPY zaujímají dvě třetiny území RAKOUSKA. V Rakousku se nachází 57 horských pásem Alp z celkových 75. Na rakouském území leží pouze Východní Alpy. Horské hřbety se rozkládají ve směru západ – východ, vytvářejí podélná údolí a směrem na východ se snižují. V rámci rakouských, respektive Východních Alp je plně rozvinutá symetrická stavba alpských pohoří. Na severu se nachází úzké flyšové pásmo z jílovců a pískovců. Jižně se rozkládají Severní vápencové Alpy. Níže údolí řek Innu, Emže a Mury odděluje Severní vápencové Alpy od hlavního alpského hřebene nejvyšších Centrálních krystalických Alp složených z krystalických a přeměněných hornin, zejména ruly, žuly a svorů. Zde leží nejvyšší pohoří Rakouska Vysoké Taury s nejvyšší horou Grossglockner (3 798 m). A jižně údolí Drávy odděluje Centrální krystalické Alpy od Jižních Vápencových Alp.

 

TURITICKÉ TRASY A TOP MÍSTA V RAKOUSKÝCH ALPÁCH

HOHER BURGSTALL, STUBAISKÉ ALPY

Výstup na horu Hoher Burgstall (2 611 m) ve Stubaiských Alpách

délka: 5 až 6,5 km; převýšení: 475 m; čas: 4 až 5 h; hodnocení: 8; obtížnost: 1; náročnost: 2 až 3

Hoher Burgstall 1Výhled z vrcholu na Stubaiské údolí, části turistické trasy a nižší vrchol Niederer Burgstall

            Turistická trasa na vrchol hory Hoher Burgstall (2 611 m) je považována za jednu z nejlepších poměrně lehkých vyhlídkových tras ve Stubaiských Alpách. Z vrcholu Hoher Burgstallu je výhled 360°na okolní vrcholky hor a údolí Stubaiských Alp i na jihovýchodně ležící Zillertalské Alpy.

DSC04936Pohled jihozápadním směrem do údolí Oberbergtal a částečně (vlevo) do údolí Unterbergtal, v pozadí nejvyšší vrcholy Stubaiských Alp

            Trasa začíná na konečné lanovky pod vrcholem Kreuzjoch v nadmořské výšce 2 136 m. Lanovka vede z obce Fulpmes z hlavního údolí Stubaiských Alp Stubaital. Značená trasa vede jihozápadním směrem pod nižším vrcholem Niederer Burgatall (2 436 m) na vrchol Hoher Burgstallu. Sestoupit lze jižně a část cesty se vrátit po jiné trase.

Hoher Burgstall 3Výhled do Stubaiského údolí a na protější horský masiv Habicht - Zuckerhütl

            Z vrcholu hory je severním směrem vidět horský masiv Kalkkögel (2 804 m). Východně leží Stubaiské údolí, Stubaital a nad ním horský masiv Habicht (3 277 m) – Zuckerhüttl (3 507 m). Severovýchodně, v dálce, leží Tuxské Alpy, jihovýchodně Zillertalské Alpy. Jižně až jihozápadně se Stubaiské údolí rozděluje na další menší údolí. Na koncích údolí Unterbergtal a Oberbergtal jsou pak vidět nejvyšší zaledněné horské vrcholy Stubaiských Alp. Na ně pak navazují Ötzalské Alpy. Západně leží skupina Sellrainer Berge.

DSC04942Vlevo horský masiv Kalkkögel, vpravo Niederer Burgstall, ve střední části Kreuzjoch a pod ním horní stanice lanovky

            Stubaiské Alpy náleží k hlavnímu alpskému hřebeni. Jsou součástí Centrálních krystalických Alp. Nejvyšší horou je Zuckerhütl (3 507 m), který leží jižně od hlavního hřebene, v blízkosti hranice s Itálií.

DSC04952Turistická trasa a vrcholy Niederer Burgstall (2 436 m) a Hoher Burgstall (2 611 m)

           Geologicky je pohoří tvořeno především rulou, nejvyšší vrcholy jsou žulové. V nejvyšších částech jsou ledovce. (07/18)

 

ZWÖLFEHORN A OKOLÍ, SOLNÁ KOMORA

Vrchol a trasa v okolí hory Zwölfehorn (1 522 m) v Horách Solné komory

délka: 8 km; převýšení: 977 m; čas: 4 až 5 h; hodnocení: 9; obtížnost: 1; náročnost: 2

DSC6862Pohled na Sankt Gilgen, jezero Wolfgangsee a Schafberg, v pozadí jezero Mondsee

            Turistická trasa začíná u výstupu z lanovky ze Sankt Gilgenu v nadmořské výšce 1 480 m. Odtud je to pár desítek metrů na vrchol Zwölfehornu. Dále vede trasa po jihozápadním hřebenu Zwölfhornu až na vrchol Pilsteinhöhe (1 478 m). Odtud se sestupuje severně a východním směrem se vrací k výchozímu bodu u lanovky. Dále se pokračuje západně k vrcholu Elferstein (1 376 m) a následně se severně sestupuje do Sankt Gilgenu (545 m).

DSC06844 Trasa vedoucí z Zwölfehornu na Pilstein,výhled na jihozápad, na pohoří Tennegebrige a Berchtasgadenské Alpy

            Z vrcholů Zwölfehornu, Pilsteinu a okolí jsou skvělé výhledy na krajinu Solné komory. Je možné vidět jezero Wolfgangsee a jeho jihovýchodní část Abersee, jezero Mondsee i jezero Fuschlsee. Nad Wolfgangsee vystupuje nejvyšší hora v okolí Schafberg (1 782 m). Jižně vystupují za horami Solné komory zasněžené vrcholky hor pohoří Tennen, jihozápadně Berchtesgadenských Alp a jihovýchodně Dachsteinu.

DSC06869Trasa na Elferstein, ve výhledu Schafberg

            Název regionu, Solní komora, německy Salzkammergut, souvisí s tím, že se zde těžila sůl. Oblast leží ve střední části Rakouska, východně od Salcburku. Zasahuje do tří spolkových zemí: Salcburska, Horního Rakouska a Štýrska. Krajinu tvoří vápencové horské masivy a více než 40 jezer ledovcového původu.

DSC06876Sankt Gilgen a Wolfgangsee

            Hory Solné komory jsou součástí Severních vápencových Alp. Nejvyšším vrcholem je Gamsfeld (2 027 m), který leží v jižní části pohoří. Na západě navazuje na Hory Solné komory pohoří Tennen, na jihu a jihovýchodě skupina Dachstein a na východě Totes Gebirge. Na severu přechází Hory Solné komory do pahorkatiny nazývané Alpské předpolí. (06/19)

 

GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE, VYSOKÉ TAURY

Cesta po vysokohorské silnici s výhledy ve Vysokých Taurách

043Nejvyšší hora Rakouska Grossglockner (vlevo) a ledovec Pasterze

            Grossglockner Hochalpen Strasse je vysokohorská silnice postavená v letech 1930 až 1935, která prochází nejvyšší částí nejvyššího pohoří Rakouska Vysokými Taurami. Odbočka ze silnice k vyhlídce Franz Josef Höhe vede přímo pod nejvyšší horu Rakouska Grossglockner (3 798 m). Při severním úpatí hory leží největší ledovec v rakouských Alpách Pasterze (délka 9 km, plocha 19 km2).

041Grossglocknerská vysokohorská silnice

            Silnice vede z obce Bruck an der Grossglocknerstrasse do Heiligenblutu. Má délku 48 kilometrů. Platí se mýtné. Odbočka k Franz Josef Höhe má délku 8 km. Na silnici se nachází řada výhledů na nejvyšší horské vrcholy v Rakousku. Vedle Grossglocknera je to například Grosses Wiesbachhorn (3 564 m) nebo Grosse Bärenkopf (3 401 m). V oblasti se nachází 37 vrcholů s výškou nad 3 000 metrů.

034Sonnenwelleck (3 261 m) a Fuscherkarkopf (3 331 m)

            Vysoké Taury se skládají z devíti horských skupin. Hochalpine Strasse prochází především přes nejvyšší skupinu Glockner. Východním směrem jsou výhledy na skupinu Goldberg. Oblast je součástí nejrozlehlejšího rakouského národního parku Vysoké Taury. (06/17)

 

KARLSBADER HÜTTE, LIENZSKÉ DOLOMITY

Trasa v Lienzských Dolomitech s výhledy na Vysoké Taury a Karnské Alpy

délka: 10 km; převýšení: 641 m; čas: 5 h; hodnocení: 7; obtížnost: 1; náročnost: 2

DSC06962Výhled z jednoho z vrcholů (2 613 m) nad chatou Karlsbader Hütte na Vysoké Taury

            Lienzské Dolomity se rozkládají na jihu až jihovýchodě Rakouska, v blízkosti hranice s Itálií, ve spolkových zemích Východní Tyrolsko a Korutany, jižně od města Lienz. Lienzské Dolomity tvoří západní část Gailtalských Alp. Leží mezi řekami Drávou na severu a Gail na jihu. Nejvyšší horou je Grosse Sandspitze s výškou 2 770 metrů.

DSC06995Turistická trasa ke Karlbader Hütte a Vysoké Taury

            Pohoří je známé dramatickými skalními útvary, podobné italským Dolomitům, které leží jihozápadně. Jedna z nejoblíbenějších tras v oblasti vede z chaty Dolomitenhütte (1 620 m) na horskou chatu Karlsbader Hütte (2 261 m), tam a zpět 10 km. Z turistické trasy je řada výhledů do údolí řeky Drávy a na severně ležící pohoří vysoké Taury, zejména skupiny: Schober, Glockner, Kreuzeck a Goldberg, včetně nejvyšší hory Rakouska Grossglockner. Z chaty Karlbader Hütte je pak možné dále vystoupat a vylézt na jeden z okolních vrcholů. Z nich je pak možné vidět jižně ležící Karnské Alpy a italské Dolomity.

DSC06963Karlbader Hütte a vodní nádrž Laserzsee

            Lienzské Dolomity jsou geologicky tvořeny především dolomity a vápenci. Náleží k Jižním vápencovým Alpám.

DSC06971Výhled jihozápadním směrem na Karnské Alpy a v pozadí Dolomity

            Lienzské Dolomity mají největší délku okolo 35 kilometrů a maximální šířku 12 kilometrů. (06/19)

Share