logo

.


LIBANON  Libanon / Lubnán


Základní informace

Rozloha: 10 452 km2
Počet obyvatel: 6 230 000 (2017)
Hustota obyvatel: 596/km2
Úřední jazyk: arabština
Obyvatelstvo: Arabové (více jak 90%), Arméni (okolo 4%), mnoho uprchlíků (Palestinci, Sudánci, Iráčané, Syřané)
Náboženství: 65% muslimové (27,5% sunnité, 27,5% šíité), 35% křesťané
Politický systém: prezident, vláda, jednokomorové Národní shromáždění - 128 členů
Hlavní město: Bejrút (361 400)
Největší města: Tripolis (195 900), Sidón (80 000), Súr (60 000)

TOP MÍSTA

1. BYBLOS

Byblos mflickr.com/photos/yahl/4327148172

                Byblos leží ve střední části Libanonu, na pobřeží Středozemního moře, přibližně 35 km severně od hlavního města Bejrútu. Odhaduje se, že Byblos byl založen 7 000 let před K. Od 5 000 let před K. je pravděpodobně kontinuálně obýván, což z něho činí jedno z nejstarších měst na světě. Byblos je zapsaný v seznamu Světového dědictví. Město je významný turistický cíl. Nachází se zde archeologické naleziště z dob Féničanů (s pozůstatky chrámu z období z 2 700 let před K. a obeliskem z 1 600 před K.), hrad Byblos z 12. st. založený během křížových výprav, hradby středověkého města, baptistický kostel sv. Jana založený na počátku 12. st., mešita z poloviny 16. st. a historický přístav. Město má pláže a z východu je obklopené pohořím Libanon.

 

2. POHOŘÍ LIBANON A POSVÁTNÝ CEDROVÝ LES

Mount Lebanon mflickr.com/photos/rabiem/8277753767

                Pohoří Libanon je hlavní libanonské pohoří. Prochází středem celé země, má délku okolo 170 km a průměrnou nadmořskou výšku 2 500 m. Nejvyšší horou pohoří je Kurnat as-Saudá s 3 088 m. Několik kilometrů jižně od nejvyšší hory se nachází Posvátný cedrový les, který je od roku 1998 součástí přírodního Světového dědictví UNESCO. Zahrnuje poslední část lesa tvořeného cedrem libanonským, který dříve rostl v celém Libanonském pohoří. Některé cedry mohou mít stáří až tisíc let. Strom má výšku 20 až 40 metrů, kmen může mít průměr až 3 metry.

 

3. BEJRÚT

Beirut 2 mflickr.com/photos/rabiem/8751708495

                Bejrút, hlavní město Libanonu, leží ve střední části země, na pobřeží Středozemního moře. Bejrút je největším libanonským městem a hlavním přístavem. První zmínky o městu jsou z doby 1 500 let před K., od té doby je město obýváno. Centrální část města má 20 km2 a žije zde 360 000 obyvatel. V celém městě pak žije okolo 1,9 milionu obyvatel. Bejrút je hlavním finančním, ekonomickým a kulturním centrem Libanonu a celé okolní oblasti. Před libanonskou občanskou válkou (před r. 1975) bylo město považované za Paříž východního Středomoří. Město bylo významným centrem turismu. Nejvíce navštěvovaná je historická část centrálního města. Její stavby jsou ovlivněné především francouzskou architekturou, benátskou architekturou, arabskými vlivy a osmanskou architekturou. K dalším hlavním turistickým cílům náleží Corniche – téměř 5 km dlouhá pobřežní promenáda, Rue Hamra – jedna z hlavních libanonských tříd nebo čtvrť Gammayzeh.

 

4. SIDON

Sidon 2 m

flickr.com/photos/heatheronhertravels/3666969783

                Sidon nebo Sajdá leží na jihu, respektive na jihozápadě Libanonu, na pobřeží Středozemního moře. Sidon je třetím největším libanonským městem, má 80 000 obyvatel, celá metropolitní oblast má okolo 300 000 obyvatel. Město je staré fénické obchodní středisko. Nachází se zde řada památek. K hlavním náleží vodní hrad založený během křížových výprav na počátku 13. st., hrad sv. Jiří založený ve stejné době, pozůstatky fénického chrámu ze 7. st. před K., budova Khan el Franj – rozsáhlá stavba ze 17. st., které sloužila k ubytovávání zejména francouzských a evropských obchodníků nebo Debanský palác, ukázka osmanské architektury z počátku 18. st. Podél celého pobřeží města vede 7 km dlouhá promenáda.

 

Zdroje: Syria and Lebanon. Lonely Planet 2008.; Wikipedia.org

Pozn.: Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution - No Derivse a CC 3.0 Unported

REGIONY

                Administrativně se Libanon skládá z 8 guvernorátů, dříve z 6 provincií. Z turistického hlediska se rozlišuje 5 hlavních regionů: Severní Libanon, údolí Bekáa, Horský Libanon, Bejrút a Jižní Libanon.

Regiony, rozloha km2, hlavní město

Severní Libanon (3), 2 025 km², Tripolis

Bekáa (4), 4 161 km², Zahlá

Bejrút (1), 20 km², Bejrút

Horský Libanon (2), 1 968 km², Babda

Jižní Libanon (5-6), 2 028 km², Sidon

Libanon provincie

Mapa je pod licencí CC

VÍZA, MĚNA, PRAKTICKÉ INFORMACE 

                Vstup. Pro občany ČR nebyla pro vstup na území Libanonu dosud vízová povinnost oficiálně zrušena. Libanonské pohraniční orgány však na základě rozhodnutí platného od 1. 6. 2006 v rámci podpory turistického ruchu od občanů států EU (tedy i ČR) a některých dalších států vízum nevyžadují. Povolení pro vstup do země (nejedná se o vízum v pravém slova smyslu) pro krátkodobý pobyt turistického charakteru je možné získat (formou bezplatného razítka do pasu) na libanonských hraničních přechodech a na mezinárodním letišti v Bejrútu.

                Doklady. Cestuje se na platný cestovní, služební nebo diplomatický pas ČR, jehož platnost přesahuje dobu plánovaného odjezdu z Libanonu (ač není přesně stanoveno, doporučuje se o 3 měsíce). Cestovní doklad nesmí obsahovat razítko žádného hraničního přechodu do Státu Izrael, se kterým je Libanon formálně stále ve válečném stavu.

                Měna. Libra, LBP. 1 000 liber = 13,80 Kč (2018), aktuální kurz

                Prodejní doba. Liší se dle sezóny a podle typu obchodu. Obchody otevírají ráno v 8.30 až v 10 hod. a večer zavírají kolem 19.30 hodin. Velké supermarkety mají otevřeno po celý týden od 9 do 22 hodin, některé o víkendech do půlnoci.

                Časové pásmo. UTC+2

                Bezpečnost. Situace v Libanonu zůstává trvale křehká a rizika vnitrostátních i mezistátních (zejména s Izraelem) konfliktů stále existují. Potenciálně riziková může být návštěva Tripoli, Saidy a údolí Bekaa.

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz

GEOGRAFIE, PŘÍRODNÍ POMĚRY

                Libanon tvoří 4 hlavní fyzicko-geografické regiony: pobřežní nížina, Libanonské pohoří, údolí Bekáa a pohoří Antilabanon. Podél celého libanonského pobřeží leží úzký nížinný pás, který východním směrem přechází v Libanonské pohoří (dosahující výšek okolo 3 000 m, nejvyšší hora Libanonského pohoří a Libanonu leží v severní části země, Karnat as Saudá, 3 083 m). Dále na východ, za Libanonským pohořím, leží příkopová propadlina Bekáa (pokračování Jordánského příkopu). Zde pramení řeky Así a Litání. Hranici se Sýrií pak tvoří pohoří Antilibanon (s nejvyšším vrcholem, Hermon, 2 814 m).

                Původní lesy na horských svazích téměř vymizely. V několika chráněných oblastech roste především cedr libanonský. Převažují nízké keře.

Libanon fyzická mapa  kopie

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. 1. české vyd. Odeon, Praha 2000.; Wikipedia.org

Mapa není pod žádnou licencí

Světové dědictví

Libanon má v Seznamu světového dědictví UNESCO zapsaných 5 kulturních a přírodních památek.

Odkazy

Britannica, Lebanon (en)

CIA World Factbook, Lebanon (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Libanon (cs)

Wikipedie, Libanon (cs)

Dokumenty

Libanon (ČT, 2006)

Libanon (ČT, 2001)

Libanon (ČT, Objektiv, 2009 - 2017)

end faq

Share