logo

.


SÝRIE  Sýrie / Súríja


Základní informace

Rozloha: 185 180 km2
Počet obyvatel: 18 290 000 (2018)
Hustota obyvatel: 99/km2
Úřední jazyk: arabština
Obyvatelstvo: 77% syrští Arabové, 9% Kurdové, 7,5% syrští Aramejci, 3% Turkmeni, 2,5% Asyřané
Náboženství: 80% muslimové (převážně sunnitští), 10% křesťané, 3% Drúzové
Politický systém: prezident a vláda, jednokomorový parlament (Lidové shromáždění) - 250 členů
Hlavní město: Damašek (1 710 000)
Největší města: Aleppo (2 132 000), Homs (653 000)

TOP MÍSTA

1. ALEPPO

Aleppo 2 mflickr.com/photos/craigjenkins/6447421813  

                Aleppo je jedno z nejstarších kontinuálně obývaných měst. První zmínky o městě jsou z období 3 000 let př. n. l., dále se vyskytuje v chetitských záznamech 2 000 př. n. l. V roce 65 bylo obsazeno Římany, následně zničeno Peršano, v 7. st. obsazeno Araby, na počátku 16. st. dobyto Turky se stalo součástí Osmanské říše. V této době náleželo společně s Konstatinopolí (Istanbulem) a Káhirou ke třem největším městům v regionu Blízkého východu. Historicky významná byla poloha města jako křižovatky obchodních cest mezi Středomořím a Mezopotámií, rovněž stálo na konci asijské Hedvábné stezky. S otevřením Suezkého průplavu na konci 19. st. ustoupilo město do pozadí. V roce 2004 zde žilo 2 130 000 obyvatel a Aleppo stále náleželo k největším městům v oblasti Východního Středomoří. Aleppo leží na severozápadě Sýrie, přibližně 100 km od pobřeží Středozemního moře. Svými historickými památkami náleželo Aleppo k nejvýznamnějším městům na světě. Architekturu města ovlivnili Římané, Byzantská i Osmanská říše. Nacházely se zde ale i stavby v normanském, barokním či neoklasickém slohu. V roce 1986 byl historické staré město zapsané do seznamu Světového dědictví UNESCO. Hlavní oblast památek byla soustředěna na starém městě, kde se velká část staveb dochovala ve své původní podobě z 12. až 16. století. Část starého města byla obklopena 5 km dlouhou hradbou s devíti středověkými bránami. V centru opevněného starého města se nachází citadela, středověká pevnost z 13. st. Na opevněné staré město navazují další historické čtvrtě. K nejvýznamnějším památkám vedle citadely náležely františkánský kostel z 12. st., klášter Khanqah al-Farafira z 13. st., dva arménské apoštolské kostely z první pol. 15. st., palác Junblat z poloviny 16. st., rozlehlý palác Beit Ghazaleh ze 17. st., až desítka madras z období mezi 12. a 13. st., mešita al-Šuajbijah z roku 637, Velká aleppská mešita založená v roce 715 a další stavby mešit z období z 12. až 14. st.

 

2. ANTILIBANON

Antilibanon 640commons.wikimedia.org/wiki/File:Metula_and_Hermon.JPG

                Antilibanon je pohoří na jihozápadě Sýrie, v jižní části leží nejvyšší hora Sýrie Hermon (2 814 m). Nejvyšší vrcholky hor jsou po většinu roku pokryty sněhem. Pohoří tvoří hranici s Libanonem. Západní svahy jsou strmější a směřují do údolí Bika v Libanonu. Východní svahy přechází v pouštní tabulovou plošinu. Západní strana pohoří má více srážek. Pěstuje se zde ovoce, vinná réva a olivy. Název pohoří pochází z řečtiny a latiny. Vychází z toho, že Antilibanon je „v opozici“ s rovnoběžně položeným Libanonským pohořím za údolím Bika.

 

3. PALMÝRA

Palmyra Syria mflickr.com/photos/aiace/2177474813

                Palmýra je historické obchodní, dnes již zaniklé, město ve střední Sýrii. Pozůstatky starověkého města, s řadou dochovaných památek, leží v oáze v Syrské poušti. Město sloužilo jako zastávka, obchodní místo, karavan putujících mezi Středozemním mořem a řekou Eufrat, respektive Mezopotámií. Dochovala se řada částí staveb z období římského císařství (Baalův chrám, triumfální oblouk, divadlo, ulice se 150 stojícími sloupy, část budovy senátu, agora ad.).

 

4. DAMAŠEK

Damascus mflickr.com/photos/44353614@N02/5767882049

                Damašek leží na jihozápadě Sýrie, západně od Damašku leží pohoří Antilibanon, východně se nachází Syrská poušť. Město je nepřetržitě osídlené od 4 000 př. n. l., náleží tak k nejstarším nepřetržitě osídleným městům na světě. Podobně jako Aleppo má rovněž Damašek řadu historických památek a historické centrum města je již od roku 1979 součástí kulturního Světového dědictví UNESCO. Ve středu města stojí rozlehlý středověký opevněný palác, citadela. Část starého města je obklopena hradbami se sedmi středověkými branami. Vedle mešit a madras jsou zde i kostely. Jednou z nejstarších staveb je podzemní byzantský kostel z 5. až 6. st. Z mešit, mešita Umajjad z počátku 8. st.

 

5. KRAK DES CHEVALIERS

Krak des Chevaliers 560commons.wikimedia.org/wiki/File:Krak_des_Chevaliers_landscape_(cropped).jpg

                Krak se Chevaliers je jeden z nejlépe dochovaných křižáckých hradů na světě. Nachází se na západě Sýrie, přibližně 35 km od pobřeží Středozemního moře a 40 km východně od Homsu. Hrad je významnou památkou pevnostní architektury. Stavba pochází z počátku 12. století až ze 13. st. Od roku 1109 byl majetkem křižáků, později řádu johanitů, na konci 13. st. ho získal mamelucký sultán.

 

6. LATAKIA

Latakia mflickr.com/photos/xslim/335105386

                Také Lázikija, je město na západě Sýrie, na pobřeží Středozemního moře. Latakia je pátým největším syrským městem, a největším syrským přístavem. Je oblíbeným turistickým cílem pro své pláže a moře. Je ale také důležitým obchodním místem pro okolní zemědělský region.

 

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. 1. české vyd. Odeon, Praha 2000.; Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution - No Derivse a CC 3.0 Unported

PODNEBÍ

                Sýrie má různorodé podnebí. Oblast při pobřeží Středozemního moře má obvyklé středomořské podnebí s horkými léty s minimem srážek a vlhkými mírnými zimami. Dále na východ mají největší syrská města (Damašek, Aleppo) a většina Sýrie chladné stepní podnebí. Léta jsou suchá a horká, téměř bez srážek, zimy chladné s občasným deštěm. Nejvýchodnější část země a jihovýchod, oblast Syrské pouště, má suché pouštní podnebí (horká léta, velmi vysoké teploty, poměrně chladné zimy, minimum srážek po celý rok).

                Hlavní město Damašek má chladné stepní podnebí. Léta jsou suchá a horká s průměrnými teplotami 24 až 26°C, zimy chladné s občasnými srážkami. Průměrné teploty v zimě jsou 6 až 8°C. Ročních srážek je pouze 130 mm. Největší syrské město Aleppo má rovněž chladné stepní podnebí. Průměrné letní teploty jsou 26 až 28°C, průměrné zimní 6 až 7°C. Ročních srážek je 330 mm, většina spadne od listopadu do dubna. Na pobřeží ležící Lazikíja má středomořské podnebí. Průměrné letní teploty jsou 23 až 25°C, průměrné zimní jsou 10 až 12°C. Ročních srážek je 760 mm, téměř všechny spadnou od října do dubna.Dajr az-Zaur na východě země má suché pouštní podnebí. Průměrné letní teploty jsou 30 až 33°C (tzn. teploty přes den jsou obvykle okolo 40°C), průměrné zimní teploty jsou 7 až 10°C. Ročních srážek je 155 mm, v průběhu léta méně než 1 mm.

Damašek - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny) (en)

Aleppo - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny) (en)

Lazikíja - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny) (en)

Dajr az-Zaur - průměrné teploty, srážky (mm) (en)

 

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon 2001., Wikipedia.org

REGIONY

                Sýrie se skládá ze 14 provincií.

Turismus, Syriatourism.org (en)

Guvernorát, rozloha km2, hlavní město

Aleppo (3), 18 500 km2, Aleppo

Dajr az-Zaur (8), 33 060 km2, Dajr az-Zaur

Damašek (10), 107 km2

Damašek – venkov (11), 18 032 km2, Duma

Dará (13), 3 730 km2, Dará

Hamá (7), 8 883 km2, Hamá

Hasaka (5), 23 334 km2, Hasaka

Homs (9), 42 223 km2, Homs

Idlib (2), 6 097 km2, Idlib

Kunejtra (12), 1 861 km2, Kunejtra

Lázikíja (1), 2 297 km2, Lázikíja

Rakka (4), 19 616 km2, Rakka

Suwajda (14), 5 550 km2, Suwajda

Tartús (6), 1 892 km2, Tartús

 Sýrie provincie

Mapa je pod licencí CC

VÍZA, MĚNA, PRAKTICKÉ INFORMACE 

Vstup. Krátkodobý cestovatel musí zažádat o vízum na Velvyslanectví Syrské arabské republiky v Praze, je možné udělit dvojí i několikanásobný vstup. Vízum je platné tři měsíce od data udělení a je považováno jako vstupní na dobu pobytu 15 dnů.

Doklady. Občané ČR cestující do Sýrie musí mít platný cestovní pas s dobou platnosti minimálně 6 měsíců od data vstupu na syrské území. V pase nesmí mít izraelské vízum nebo vstupní či výstupní vízum jordánských nebo egyptských přechodů na hranicích se Státem Izrael.

Měna. Libra, SYP. 100 liber = 5 Kč (2019), aktuální kurz

Časové pásmo. UTC+2

Bezpečnost. V souvislosti s pokračujícími ozbrojenými střety v mnoha částech Sýrie není doporučeno občanům ČR cestovat do země.

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz 

GEOGRAFIE, PŘÍRODNÍ POMĚRY

                 Území Sýrie lze rozdělit na dvě části. Na hornatou západní část a na rovinatou pouštní step na východě země (více než polovina rozlohy Sýrie). Na severozápadě, za přibližně 200 kilometrů širokým pobřežním pásem, vystupují Syrské pobřežní hory (Džabal al Ansirija). Nejvyšší horou je Nabi Junis, 1 562 m. Východně za pohořím se rozkládá údolí řeky Así. Severovýchodně, do vnitrozemí, leží ještě dvě nižší horská pásma Džabal az Zawíja (nejvyšší bod 939 m) a Džabal al Haas. Na jihozápadě, na hranicích s Libanonem, vystupuje nejvyšší syrské pohoří Antilibanon. Zde leží nejvyšší hora Sýrie Hermon, 2 814 m. Střed a východ území tvoří vápencová tabulová plošina Syrská poušť. Na severovýchodě přechází plošina v Mezopotámskou nížinu. Zde protéká řeka Eufrat (na jejím syrském dolním toku se nachází úzké plochy oáz). Na jihu, na hranicích s Jordánskem, ohraničuje Syrskou poušť vulkanické pohoří Džabal ad Drúz, také Drúzké pohoří (nejvyšší bod 1 803 m).

                V západních horských oblastech rostou lesy (zvláště jehličnaté), ve vnitrozemí převládá stepní vegetace, která směrem k jihu přechází v polopoušť a poušť.

Sýrie fyzická mapa

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. 1. české vyd. Odeon, Praha 2000.; Wikipedia.org

Mapa není pod žádnou licencí

Světové dědictví

Sýrie má v Seznamu světového dědictví UNESCO zapsaných 6 kulturních a přírodních památek.

Odkazy

Britannica, Syria (en)

CIA World Factbook, Syria (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Sýrie (cs)

Wikipedie, Sýrie (cs)

end faq

Share