logo

.


ČESKÁ REPUBLIKA  Česká republika


Základní informace

Rozloha: 78 867 km2
Počet obyvatel: 10 668 650 (2019)
Hustota obyvatel: 134/km2
Úřední jazyk: čeština
Obyvatelstvo: 95% Češi (Moravané a Slezané)
Náboženství: 34% bez vyznání, 10% římští katolíci
Politický systém: prezident, vláda, dvoukomorový parlament; poslanecká sněmovna - 200 členů a senát - 81 členů
Hlavní město: Praha (1 246 780)
Největší města: Brno (384 280), Ostrava (302 460), Plzeň (170 000), Liberec (102 000), Olomouc (100 000), Ústí nad Labem (95 000), Hradec Králové (94 000), České Budějovice (94 000), Pardubice (91 000)

TOP MÍSTA 

1. PRAHA

Prague 560flickr.com/photos/96264617@N08/8988157064

                První zmínka o Praze jako kamenném městě ve středu Evropy pochází z arabského cestopisu z 9 až 10. st. K nejstarším stavbám na území hlavního města náleží románské rotundy sv. Kříže na Starém Městě, sv. Martina na Vyšehradě, sv. Longina na Novém Městě. Nejstarší část města tvoří Staré Město, ohraničené řekou Vltavou a zaniklými hradbami s opevněním a věžemi (dnes třídy Revoluční, Na Příkopě a Národní). V roce 1257 se Praha rozšířila o Malou Stranu, v roce 1348 bylo založeno Nové Město. Roku 1784 došlo ke sjednocení Prahy, kterou tvořily Staré Město, Nové Město, Malá Strana a Hradčany. V roce 1883 se stal součástí Prahy Vyšehrad, 1884 Holešovice, 1901 Libeň. První velké rozšíření města proběhlo v roce 1922, kdy se součástí Prahy staly původní obce jako Podolí, Smíchov, Břevnov, Dejvice, Bubeneč, Žižkov, Vinohrady, Braník a další. Další rozšíření bylo v roce 1968 (např. Modřany, Chodov, Letńany), poslední v roce 1974 (kdy přibyly okrajové části města jako např. Řeporyje, Zbraslav, Uhříněves, Klánovice a další). V současné době má Praha rozlohu 496 km2 a žije zde 1 260 000 obyvatel.

 

2. ŠUMAVA

Šumava 560flickr.com/photos/ebsels/14426788679

                Šumavské pohoří leží v jihozápadní části země a pokračuje na území Německa jako Bavorský les. Nejvyšším bodem na našem území je Plechý (1 378 m), v Německu Grosser Arber (1 456 m). Údolí horní Vltavy rozděluje Šumavu na pohraniční část a vnitrozemské pásmo (zde je nejvyšší Boubín, 1 362 m). Na Šumavě se nachází 12 jezer ledovcového původu, pět v ČR jsou Černé, Čertovo, Plešné, Prášilské a Laka. Lesní porosty tvoří především smrk, výjimku tvoří oblast Boubína, kde se zachoval zbytek původního pralesovitého smíšeného porostu. V mělkých částech terénu se vytvořila řada rašelinišť (slatí), s jezírky a klečovou formou borovice. Nejcennější části oblasti jsou součástí Národního parku Šumava a také chráněné krajinné oblasti.

 

3. LEDNICKO – VALTICKÁ OBLAST

Lednice 2 560flickr.com/photos/tonreg/15412747072  

                Lednicko – valtický areál (283 km2) je kulturní a přírodní oblast na jihovýchodě ČR. Hlavními centry jsou obce Lednice a Valtice (respektive zámky Lednice a Valtice). Krajina je tvořena založenou soustavou Lednických rybníků a vysázeným lesem, převážně borovicí a částečně listnatými stromy. V krajině se nachází řada menších staveb, např. empýrový Apollonův chrám, romantický Janův hrad, klasicistní Lovecký zámeček, Minaret, Tři Grácie ad. Lednický zámek byl původně vystavěn v renesančním stylu v roce 1585, později byl barokně upraven a v letech 1846 – 58 novogoticky přestavěn. Okolní park a krajina jsou v anglickém romantickém stylu. Valtický zámek byl původně gotický hrad z 13. st., v druhé polovině 17. st. přestavěn do renesanční a barokní podoby. Nedaleko (12 km) se nachází další z význačných zámků, Mikulov.

 

4. KRKONOŠE

Krkonose 2flickr.com/photos/romanboed/18933932013

                Krkonoše jsou nejvyšší pohoří v ČR a náleží společně s Jeseníky, Lužickými horami, Jizerskými horami a Orlickými horami do jednoho horského pásma (subprovincie). Krkonoše se dělí na Krkonošské hřbety (délka je 36 km), Krkonošské rozsochy a Vrchlabskou vrchovinu. V Krkonoších leží největší plochy na našem území nad hranicí lesa (1 200 až 1 300 m), rostou zde kosodřeviny, místy jsou rašeliniště a kamenná a suťová pole. V nižších polohách rostou především smrky a buky. Pramení zde řada řek, největší jsou Labe, Úpa a Jizerka. Část pohoří je součástí Krkonošského národního parku.

 

5. LITOMYŠL

Litomyšl 2vcommons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%A1mek_Litomy%C5%A1l_1.JPG

                 Město Litomyšl leží ve východních Čechách, na pomezí historických zemí Čech a Moravy, ve Svitavské pahorkatině. První zmínky o hradišti na území města jsou z roku 981, od roku 1260 poddanské město, 1350 opevněno hradbami. Dnes má Litomyšl rozlohu 33 km2 a okolo 10 000 obyvatel. Město je známé především renesančním zámkem z konce 16. st., s barokním divadlem, parkem a pivovarem. Historické centrum města má renesanční a barokní domy s podloubími, dalšími památkami jsou gotický proboštský kostel ze 14. st., piaristická kolej a piaristický barokní kostel (poč. 18. st.).

 

6. ČESKÝ KRUMLOV

Český Krumlov 2 2vflickr.com/photos/ebsels/14612820012

                Český Krumlov leží na jihu Čech, 25 km jihozápadně od Českých Budějovic, v Šumavském podhůří na řece Vltavě. Český Krumlov je považován za jednu z nejvýznamnějších památkových rezervací na území ČR (gotické, renesanční a barokní stavby) a je významnou turistickou destinací. Dominantu města tvoří hrad ze 13. st., v 17. st. přestavěný na zámek. V podhradí původní poddanské město, od roku 1494 s právy královských měst, důležité obchodní středisko. Řada renesančních staveb a domů, renesanční radnice, gotický kostel sv. Víta (z 15. st.), pivovar a zbrojnice. Od roku 1992 součástí Světového dědictví.

 

7. BESKYDY

Beskydy 560flickr.com/photos/pevelpetros/8727060570

                Beskydy se rozkládají na území ČR, Polska a Slovenska, jsou součástí severního (vnějšího) pásma Karpat. Na našem území se nachází Moravskoslezské Beskydy. Převážně se jedná o zalesněné středohory s oblými tvary vrchů a hor. Nejvyšší horou Beskyd je Babia hora (1 725 m, na hranicích Polska a Slovenska), nejvyšší horou Moravskoslezských Beskyd je Lysá hora (1 323 m). Moravskoslezské Beskydy a Javorníky jsou součástí chráněné krajinné oblasti (největší v ČR). Většina je zalesněna (zejména buky a jedle), nachází se zde několik pralesních rezervací, pestrá flora i fauna. Centrum je v Rožnově pod Radhoštěm, nejvíce navštěvovaný je Radhošť (1 129 m).

 

8. TELČ

Telc 2flickr.com/photos/liakadaweb/38619019211

                Telč je menší město na jihu České republiky, na jihu Českomoravské vrchoviny. Žije zde 5 400 obyvatel. Od roku 1992 je historické centrum Telče součástí kulturního světového dědictví UNESCO. Hlavní památkou ve městě je renesanční telčský zámek založený ve druhé polovině 13. století a přestavěný na zámek ve druhé polovině 16. století. K dalším významným památkám náleží gotický kostel sv. Jakuba Staršího z poloviny 15. století, gotický kostel sv. Ducha z druhé poloviny 15. století s mohutnou románskou věží z druhé poloviny 13. století a gotické, renesanční a barokní měšťanské domy.

 

9. KUTNÁ HORA

Kutna Hora 2flickr.com/photos/xiquinho/8559419110

                Kutná Hora je město ve střední části České republiky, na rozhraní Hornosázavské pahorkatiny a Středolabské tabule. Město leží v nadmořské výšce 250 metrů a žije zde okolo 20 tisíc obyvatel. Město bylo založeno jako osada ve druhé polovině 13. století. Na konci 13. století se stalo centrem těžby rud a stříbra v českých zemích. Proslavilo se mincovnictvím. K hlavním památkám v Kutné Hoře náleží gotický chrám svaté Barbory ze 14. až 16. století, gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie z přelomu 14. století, později barokně upravený, gotický kostel sv. Jakuba Staršího ze 14. století nebo Vlašský dvůr – královský palác s mincovnou z počátku 14. století.

 

10. BÍLÉ KARPATY

Bílé Karpatycommons.wikimedia.org/wiki/File:Vr%C5%A1ateck%C3%A1_bradl%C3%A11.jpg

                Bílé Karpaty jsou hornatina na východě České republiky, na hranicích se Slovenskem. Nejvyšším vrcholem je Velká Javořina (970 m). Reliéf je spíše plochý. Hornatina se skládá především z pískovců, slepenců a jílovců. V oblasti převažují listnaté lesy, zejména bukové. Na jižních stranách rostou více duby a habry. Část Bílých Karpat je od roku 1980 chráněnou krajinnou oblastí. Na zdejších loukách roste okolo 30 druhů orchidejí.

 

11. KARLŠTEJN

Karlstejn 2commons.wikimedia.org/wiki/File:Karlstejn_od_jv_2.jpg

                Gotický hrad Karlštejn se nachází 25 kilometrů jihozápadně od Prahy, na ostrohu vrchu nad údolím Berounky, severně od obce Karlštejn. Hrad výjimečného charakteru byl vystavěn v letech 1348 až 1357 Karlem IV. Posláním hradu bylo uložení korunovačních klenot, královského pokladu, relikvií a listin. Hrad se rozkládá na třech vzestupných terasách. Nejníže leží purkrabství, nad ním se nachází císařský palác s kostelem Panny Marie a výše je umístěna masivní Velká věž. Každá část hradu má vlastní kapli. Ve Velké věži se pak nachází kaple svatého Kříže, místo uložení korunovačních klenot. Hrad Karlštejn je národní kulturní památkou a jedním z nejvíce navštěvovaných hradů v Česku.

 

12. ČESKÝ RÁJ

Cesky  rajcommons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_Trosky,_leteck%C3%BD_sn%C3%ADmek.jpg

                Český ráj je oblast na severu Čech a České republiky, která se vyznačuje řadou přírodních a kulturních památek. Nachází se necelých 90 kilometrů severovýchodně od Prahy. Hlavním centrem Českého ráje je město Turnov. Část území o rozloze 181 km2 zaujímá nejstarší chráněná krajinná oblast v České republice založená v roce 1955. Jedním z hlavních symbolů Českého ráje je zřícenina hradu Trosky. Český ráj je přibližně vymezen městy Železný Brod na severu, Mnichovo Hradiště na západě, Sobotka na jihu a Jičín na jihovýchodě. Území je tvořené především druhohorními pískovci a třetihorními magmatickými vrchy. Horniny zde vytvářejí skalní města, skalní brány, jeskyně a pseudozávrty. K nejznámějším náleží Prachovské skály, Příhrazské skály a Klokočské skály. V oblasti se také nachází mokřady a rybníky. Rostou zde borové lesy. K hlavním kulturním památkám náleží zmíněné Trosky a hrad Kost.

 

13. ZÁMEK HLUBOKÁ

Hluboka Castle 3flickr.com/photos/30478819@N08/23761123648

                Zámek Hluboká se nachází v Jižních Čechách, na okraji města Hluboká nad Vltavou, 10 kilometrů severně od Českých Budějovic. Zámek je umístěn na návrší na levém břehu Vltavy a je obklopen rozsáhlým anglickým parkem. Zámek Hluboká je považován za jeden z nejhezčích zámků v České republice. Současná romantická neogotická stavba je od architektů F. Beera a D. Deworeckého z let 1840 až 1871. Předlohou pro poslední přestavbu zámku byl anglický zámek ve Windsoru. Původní hrad Hluboká byl založen v polovině 13. století Přemyslovci. Zámek Hluboká náleží k jedné z nejvíce navštěvovaných památek v Česku.

 

14. STŘEDNÍ PODYJÍ

Podyjí NP 2  2vFoto

                Národní park Podyjí se nachází na jihovýchodě České republiky, na středním toku řeky Dyje, podél hranice s Rakouskem. Na rakouské straně navazuje na český národní park rakouský národní park Thayatal. Park se nachází mezi městy Vranov nad Dyjí na západě a Znojmem na východě. Oblast tvoří pahorkatina, která je jihovýchodním okrajem Českomoravské vrchoviny. Národní park leží v nadmořské výšce 207 až 536 metrů. Dyje zde protéká kaňonovitým údolím, jehož hloubka dosahují místy více než 200 metrů. Řeka vytváří meandry, které jsou obklopeny skalními stěnami a různorodými skalními útvary. Více než tři čtvrtiny oblasti jsou zalesněny. Rostou zde především buky, jedle, tisy, duby a habry. Místní faunu tvoří 65 druhů savců a více než 150 druhů ptáků.

 

15. ČESKÝ LES

Cesky les  2vcommons.wikimedia.org/wiki/File:LissaHirschsteinTscherchov.jpg

                Český les je členitá vrchovina na západě České republiky, podél hranice s Německem. Nejvyšší horou je Čerchov (1 042 m). Délka vrchoviny je okolo 70 kilometrů. Hlavní hřeben má průměrnou nadmořskou výšku 700 až 800 metrů. Oblast je převážně zalesněna, s řadou luk a pastvin. V nižších polohách rostou bukové lesy, výše převažují smrky. Místy se vyskytují rašeliniště, podmáčené louky a údolní nivy. Oblast je oblíbeným cílem pro pěší turisty i cykloturisty.

 

16. HRAD BOUZOV

Bouzov 2vcommons.wikimedia.org/wiki/File:783_25_Bouzov,_Czech_Republic_-_panoramio_(4).jpg

                Hrad Bouzov je jedním z nejvíce oblíbených a navštěvovaných hradů v Česku. Leží na střední Moravě, na okraji obce Bouzov, 30 kilometrů severozápadně od Olomouce. Hrad Bouzov byl založen ve 14. století. Současný neogotický vzhled získal při rozsáhlé přestavbě v letech 1895 až 1910. V té době vlastnil hrad Řád německých rytířů. Přestavba proběhla podle projektu mnichovského architekta Georga Hauberissera. V roce 1939 byl hrad zabrán nacisty a v roce 1945 přešel do majetku státu. Hradu dominuje 58 metrů vysoká věž. Hradní budovy jsou seskupeny okolo věže do tvaru podkovy. V centrální části hradu se nachází rytířská hala s původní gotickou klenbou, ložnice rytířů a novogotická kaple s gotickým oltářem. Od roku 1999 je hrad Bouzov národní kulturní památkou ČR.

 

17. BROUMOVSKO

Broumov 3 - lcommons.wikimedia.org/wiki/File:Šonov_(okr._Náchod),_kostel_sv._Markéty,_panoramatický.JPG

                Broumovsko je region v severovýchodních Čechách. Ze severu, východu a jihovýchodu je obklopený hranicí s Polskem. Centrem je město Broumov se 7,5 tisíci obyvateli. V Broumovsku se nachází řada zajímavých kulturních památek a stejně tak řada cenných přírodních lokalit. Kulturní historie Broumovska je významně ovlivněna benediktinským řádem, který zde působí od 13. století. K hlavním památkám v oblasti náleží Broumovský klášter založený ve 14. století, současná stavba je z poloviny 18. století, gotický kostel sv. Vojtěch ze 14. století, kostel sv. Petra a Pavla ze 13. století a několik unikátních barokních kostelů v okolí Broumova, například kostel sv. Markéty v Šonově nebo kostel sv. Prokopa v Bezděkově. Autory jsou otec a syn Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. Z přírodního hlediska tvoří Broumovsko Broumovská vrchovina odvodňována řekami Metují a Stěnavou. Od roku 1991 je oblast součástí chráněné krajinné oblasti. K hlavním přírodním lokalitám náleží pískovcová vrchovina Broumovské stěny, nejvyšší vrchol Božanovský Špičák (773 m) a známé Adršpašsko-teplické skály s pískovcovými skalními věžemi, stolovými horami a hlubokými soutěskami.

 

18. LOKET A SLAVKOVKÝ LES

Loket 3commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_Loket_.jpg

                Loket je románsko-gotický královský hrad založený ve 13. století. Nachází se na skalnatém vrcholu obtékaném řekou Ohří, ve stejnojmenné obci v západních Čechách, 15 kilometrů jihozápadně od Karlových Varů. Loket náleží k nejstarším a nejcennějším kamenným hradům v Česku. Hrad byl přestavován na počátku 15., 16. a na přelomu 19. století. Je rozdělen na devět částí. Dominantu hradu tvoří románská velká věž, domy a paláce z 15. a 16. století a románská rotunda. Loket leží na severním úpatí Slavkovského lesa. Slavkovský les je povětšinou zalesněná vrchovina tvořená krystalickými horninami. Nejvyšším bodem je Lesný (983 m). Od roku 1974 je Slavkovský les součástí chráněné krajinné oblasti. Místy se zachovaly zbytky původních bučin, nachází se zde rašeliniště a prameny minerálních vod, mokřadní louky a kaňony v údolí řek Ohře a Teplé.

 

19. SLAVONICE

Slavonice 3commons.wikimedia.org/wiki/File:Slavonice,_%C4%8Dp_536,537.JPG

                Slavonice je menší město na jihu ČR, na pomezí Čech a Moravy, v těsné blízkosti hranice s Rakouskem. Žije zde okolo 2,7 tisíc obyvatel. Slavonice jsou známé historickým středem města s renesančními a barokními domy se sgrafity, které jsou po Praze, druhé nejstarší v Česku. K dalším památkám náleží gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie z poloviny 14. století s renesanční věží, kostel sv. Jana Křtitele z přelomu 13. a 14. století nebo městské hradby s baštami a městskými branami. Slavonice jsou městem od 13. století. Největší rozkvět zažily v 15. až 16. století, kdy byly na obchodní cestě mezi Prahou a Vídní.

 

20. ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Bohemian Switzerlandflickr.com/photos/photopaname/34396845454

                České Švýcarsko je jeden ze čtyř národních parků v Česku. Nachází se na severu Čech, v okrese Děčín. Má rozlohu 79 km2 a byl vyhlášen v roce 2000. Na severu, na hranici s Německem, na park navazuje německý národní park Saské Švýcarsko. Na západě a jihu navazuje na České Švýcarsko chráněná krajinná oblast Labské pískovce. Celkově tato oblast představuje většinou zalesněné, jedinečné pískovcové území, které náleží k nejvýznamnějším v Evropě. Charakteristický je členitý terén, skalní věže, plošiny, brány, stěny a kaňony. Geologicky je park tvořen křemennými pískovci z období křídy. Symbolem národního parku je 16 metrů vysoká a 27 metrů široká Pravčická brána. Oblastí protékají řeky Labe, Kamenice a Křinice. Původní bukové lesy byly nahrazeny smrky ztepilými. Park je bohatý na mechy a lišejníky, celkem zde bylo napočítáno více než 550 druhů.

 

Zdroje: Bradnová, H. a kol.: Geografický místopisný slovník. Academia, Praha 1993.; Universum, všeobecná encyklopedie. Díly 1 - 10. Odeon Praha 2001.; Wikipedie.org

Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution-No Derivse, CC 3.0

PODNEBÍ, KDY VYRAZIT 

            Česká republika má mírné kontinentální podnebí (s oceánskými vlivy), charakteristické teplými léty a studenými, oblačnými zimami se sněhem. Velký vliv na průměrné teploty má různorodá nadmořská výška. Průměrné roční teploty se pohybují od 0,2°C na Sněžce po 9,5°C v Hodoníně, dlouhodobý roční průměr v ČR je 7,4°C. Roční množství srážek se pohybuje od 450 mm na Žatecku po 1 700 mm v Jizerských horách. Průměrné roční srážky v ČR jsou 693 mm.

                V Praze jsou průměrné letní teploty 16 až 17°C, průměr přes den v létě je 24°C. Průměrné teploty v zimě jsou -2 až 0°C. Nejvíce srážek spadne v květnu až srpnu, celkem za rok 525 mm. Průměrné letní teploty v Brně jsou 17 až 19°C, průměrné zimní -3 až 0°C. Roční srážky jsou 490 mm. Průměrné letní teploty na jihu Čech, v Českých Budějovicích, jsou 16 až 18°C, průměrné zimní -2 až 0°C, roční srážky 790 mm. Průměrné letní teploty na severu Moravy, v Ostravě, jsou 17 až 18°C, průměrné zimní -1 až -3°C. Roční srážky 702 mm.

Praha - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny)

Brno - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny)

České Budějovice - průměrné teploty, srážky (mm)

Ostrava - průměrné teploty, srážky (mm) 

Zdroj: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon 2001., Wikipedia.org 

KRAJE

                Českou republiku tvoří tři historické země: Čechy (52 065 km2), Morava (22 349 km2) a Slezsko (část, 4 459 km2). Současně se Česká republika skládá ze 14 krajů (a 76 okresů), dříve ze 7 krajů.

Kraje České republiky, Wikipedie

Kraj, rozloha km2, hlavní město

Jižní Čechy, 10 056 km2, České Budějovice

Jižní Morava, 7 194 km2, Brno

Karlovarsko, 3 314 km2, Karlovy Vary

Královéhradecko, 4 758 km2, Hradec Králové

Liberecko, 3 163 km2, Liberec

Olomoucko, 5 266 km2, Olomouc

Pardubicko, 4 519 km2, Pardubice

Plzeňsko, 7 561 km2, Plzeň

Praha, 496 km2

Severní Morava a Slezsko, 5 427 km2, Ostrava

Střední Čechy, 11 014 km2, Praha

Ústecko, 5 334 km2, Ústí nad Labem

Vysočina, 6 795 km2, Jihlava

Zlínsko, 3 964 km2, Zlín

ČR kraje 25

Mapa je pod licencí CC

GEOGRAFIE, PŘÍRODNÍ POMĚRY 

                Česká republika náleží geologicky ke dvěma celkům. Čechy, západní a severní Morava jsou součástí Českého masivu, jižní, východní a severovýchodní Morava náleží do systému Západních Karpat. Nejvyšší bod Českého masivu, respektive České vysočiny, je Sněžka (1 602 m), nejvyšší bod Západních Karpat na našem území je Lysá hora (1 323 m). Krajina České republiky má převážně ráz pahorkatin a vrchovin. Specifickým rysem povrchu je Česká kotlina obklopená horami a odvodňovaná řekou Labe (nejnižší bod v ČR, Hřensko, 115 metrů nad mořem). Nejvíce plochy území tvoří 39% pahorkatina (200 až 600 m), dále 30% vrchoviny (600 až 900 m), 20% nížiny, pánve a kotliny a 11% hornatina (nad 900 m). V nadmořské výšce nad 500 m leží 67% území. Průměrná nadmořská výška je 430 metrů.

                K největším řekám náleží Labe (370 km) a Vltava (430 km). Největší jezero je Černé na Šumavě (0,2 km2). Větší význam mají rybníky (520 km2) a přehradní nádrže (největší Lipno, 49 km2). Zalesněno je přibližně 33% území, nejčastěji jsou zastoupené smrk (55%), borovice (18%), dub (6%), buk (5%), modřín a bříza (3%) a olše (1%). Krajina je značně proměněna působením lidí.

ČR fyzická mapa

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie, díl 2. Odeon, 2001. S. 203.; Wikipedia.org

Mapa je pod licencí CC

Světové dědictví

                Česká republika má v seznamu světového dědictví UNESCO zapsaných 14 kulturních a přírodních památek. Poslední dvě památky byly zapsány v roce 2019.

Národní parky a CHKO

                V České republice se nachází 4 národní parky a 26 chráněných krajinných oblastí. Dále se rozlišují národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky. Chráněná území jsou v ČR definována zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Národní parky

Seznam národních parků Česka, Wikipedie

Krkonošský národní park, 363km2, 1963

Národní park České Švýcarsko, 79 km2, 2000

Národní park Podyjí, 63 km2, 1991

Národní park Šumava, 690 km2, 1991

Chráněné krajinné oblasti

Chráněné krajinné oblasti, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Seznam chráněných krajinných oblastí, WikipedieČR NP

Zdroje: Smolová, I., Vysoudil, M.: Zeměpis. Olomouc 2003.; Wikipedia.org

Mapa

Odkazy

Britannica, Czech Republic (en)

CIA World Factbook, Czech Republic (en)

Wikipedie, Česká republika (cs)

Český statistický úřad, ČSÚ

Dokumenty

Česko (ČT, Na cestě, 2007 až 2012)

Česko (ČT, Toulavá kamera)

end faq

Share