logo

.


VELKÁ BRITÁNIE  Velká Británie / United Kingdom of Great Britain  and Northern Ireland


Základní informace

Rozloha: 243 610 km2
Počet obyvatel: 66 436 000 (2018)
Hustota obyvatel: 271/km2
Úřední jazyk: angličtina
Obyvatelstvo: 87% Britové, 3% Afričané, 2,3% Indové, 2% britští míšenci, 1,9% Pákistánci, 1,4% Asiaté, 0,7% Bangladéšané, 0,7% Číňané
Náboženství: 59,5% křesťané, 4,5% muslimové, 1,5% hinduisté
Politický systém: královna, vláda, dvoukomorový parlament; Sněmovna lordů (House of Lords) - 780 členů a Dolní sněmovna (House of Commons) - 650 členů
Hlavní město: Londýn (8 308 369)
Největší města: Birmingham (1 085 400), Leeds (750 700), Glasgow (595 100), Manchester (502 900), Sheffield (551 800), Liverpool (466 400), Edinburgh (482 640), Bristol (432 500)

TOP MÍSTA

 1. LONDÝN

London 560flickr.com/photos/simon__syon/8731312996

                Londýn je rozlohou 1 570 km2 a s počtem více jak 8 000 000 obyvatel největším městem Evropy. Je obchodním centrem Velké Británie a patří i k hlavním kulturním centrům Evropy. Podle údajů Tripadvisoru z roku 2014 je také druhým nejvíce navštěvovaným městem Evropy. Leží na řece Temži, 75 kilometrů vzdálený od Severního moře. Londýn se skládá z City of London a 32 městských částí (12 částí tvoří Vnitřní Londýn, 20 Vnější Londýn).  Nejvýznamnějšími londýnskými památkami jsou Westminsterský palác (nejstarší část z 11. století., hlavní stavba 1840 - 70), Westminsterské opatství (z 10. století), hrad Tower (z 11. století) a most Tower Bridge, Buckinghamský palác (sídlo panovníků), katedrála sv. Pavla (17. až 18. století). Ve městě je dále řada muzeí, nejslavnější je Britské muzeum, významné galerie (National Gallery, Tate Gallery), řada divadel, koncertní síně (Royal Festival Hall). Londýn je také známý svými parky. Nejslavnější je Hyde park (1,6 km2), další známé parky jsou Kensington Garden nebo Regent's Park.

 

 2. EDINBURGH

Edinburgh 560flickr.com/photos/ipohkia/3121510184

                Edinburgh se nachází na jihovýchodě Skotska, na pobřeží Severního moře. Historická část Edinburghu, Staré Město (Old Town), je zapsaná v seznamu kulturního světového dědictví UNESCO. Dominantou města je Edinburghský hrad. Vystavěný na vrchu nad městem, částečně na skále. Na jeho místě bylo opevnění již v 6. století. Od hradu vede nejznámější edinburghská, respektive i skotská ulice Royal Mile, kterou obklopují historické domy převážně ze 17. století. U jižní hranice Starého Města je rozsáhlý Holyrood Park. Z nejvyššího bodu Holyrood Parku (Arthur’s Seat) je krásný výhled na město, moře a okolí.

 

 3. CORNWALL

Cornwall 560flickr.com/photos/kosalabandara/8993332585

                Cornwall je tradiční hrabství a region Velké Británie, který se nachází v jihozápadní části země. Tvoří nejzápadnější část ostrovní Velké Británie. Cornwall se nachází na poloostrově, ze severu a západu obklopený Keltským mořem, z jihu Lamanšským průlivem. Na východě na Cornwall navazuje hrabství Devon. Region má rozlohu 3 562 km2 a žije zde okolo 550 000 obyvatel. Hlavním administrativním centrem je malé město Truro. Krajina Cornwallu je kopcovitá, se skalnatým pobřežím, zvláště na severu. Nejvyšší bod regionu má 420 metrů. Podnebí je mírné. Severní pobřeží je více větrné, s působivými skalními útesy, na mnoha místech i menšími písečnými plážemi. Jižní pobřeží je klidnější, chráněné před větry z Atlantiku. Vnitrozemí je většinou bez porostů, využívané pro pastevectví. Charakteristická jsou vřesoviště.

 

 4. BEN NEVIS

Ben Nevisflickr.com/photos/arg_flickr/33984508434

                Ben Nevis je s nadmořskou výškou 1 343 m nejvyšší horou Velké Británie. Nachází se ve středním Skotsku, v západní části Grampianského pohoří, v blízkosti mořského jezera Loch Linnhe. Hora je dostupná po historické turistické trase z menšího města Fort William. Vzdálenost na vrchol je necelých 7 mil. Do nadmořské výšky 500 až 600 metrů rostou v oblasti lesy, zejména borovice, břízy a jeřáby, výše jsou travnaté porosty, kapradiny a vřesoviště.

 

 5. JURSKÉ POBŘEŽÍ

jurassic Coast 560  2vflickr.com/photos/kyletaylor/9607566962

                Jurské pobřeží, anglicky Jurassic Coast, je pás pobřeží podél Lamanšského průlivu v délce 154 kilometrů v Jižní Anglii. Nachází se na území historických hrabství Devon a Dorset, mezi menšími městy Exmouth a Swanage. Pobřeží se skládá z triasových, jurských a křídových útesů, nejvyšším bodem je Golden Cap (191 m). Oblast zahrnuje 185 miliónů let geologické historie. Hlavními horninami útesů jsou červené pískovce, kvarcity, jíly, břidlice a místy křídy. Horniny jsou bohaté na fosílie. Přírodní prvky pobřeží zahrnují skalní oblouky, stěny a mořské zátoky. Celým pobřežím prochází pěší trasa South West Coast Path.

 

 6. BATH

Bath 560  2vflickr.com/photos/jaygalvin/8254460174

                Bath je po Londýnu druhým nejnavštěvovanějším městem Velké Británie. Nachází se na jihozápadě Velké Británie, v hrabství Somerset, 150 kilometrů západně od Londýna. Město je od starověku známé svými léčivými prameny. Nejprve zde byly keltské lázně, později římské lázně a i v současnosti je Bath známý jako britské lázeňské město. V 18. století se město těšilo velké oblibě bohatých vrstev, což způsobilo zásadní stavební rozmach. V dané době byla postavena řada honosných budov, lázeňské budovy, divadla, hotely. Mezi nejznámější bathské stavby náleží Royal Crescent (třicet řadových domů z druhé poloviny 18. století), Circus (městské domy v kruhu o délce 200 metrů) nebo most Pulteney Bridge. K historicky starším stavbám pak náleží chrám Bath Abbey založený v 7. století a Římské lázně. Bath má v současné době okolo tří stovek různých ubytovacích zařízení, jsou zde desítky restaurací, čtyři divadla, několik muzeí a galerií.

 

 7. LAKE DISTRICT

Lake District 4flickr.com/photos/fkacraig/35016724733

                Lake District, Jezerní oblast, je hornatý region na severozápadě Anglie, v hrabství Cumbria. Oblast je známá jezery, horami a lesy. Lake District je jeden z velmi oblíbených turistických cílů v Británii. V části oblasti byl v roce 1951 zřízen jeden z prvních britských národních parků. Nově je Lake District součástí světového dědictví UNESCO. Nejvyšší hora Lake Districtu Scafell Pike (978 m) je nejvyšší horou Anglie. Vegetaci v oblasti tvoří vřes, kapradiny, rašeliniště. V nižších polohách rostou na strmých svazích hor a vrchů listnaté opadavé lesy. Převažují duby. V Lake Districtu se nachází přes třicet hlavních jezer a desítky dalších menších jezer zahrnující například karová jezera. K největším jezerům náleží Windermere (14,7 km2, největší jezero v Anglii), Derwent Water (5,4 km2) nebo Bassenthwaite Lake (5,3 km2).

 

 8. YORK

York 2flickr.com/photos/cathedraljack/32513880464

                York je historické město na řece Ouse, na severu Anglie. Leží 20 kilometrů severovýchodně od Leedsu a 60 kilometrů západně od pobřeží Severního moře. Žije zde okolo 200 000 obyvatel. Město má dlouhou historii, bylo založeno v 1. století našeho letopočtu. Historické centrum města je obklopeno středověkými městskými hradbami v celkové délce okolo 4 kilometrů. Jedná se o nejzachovalejší městské hradby v Anglii. Nejvýznamnější yorkskou památkou je metropolitní katedrála sv. Petra postavená v letech 1220 až 1472. K dalším hlavním památkám náleží kostel archanděla Michaela se sklomalbami ze 13. – 16. století, kostel Holy Trinity, středověké domy, radnice se zasedací síní z 15. století nebo městské brány (mezi nimiž vyniká Monk Bar). Ve městě se také nachází řada muzeí a galerií. 

 

 9. JEZERA LOCH NESS A LOCH LOMOND

Loch Ness 2  2vflickr.com/photos/shadowgate/2637207316

                Loch Lomond a Loch Ness jsou dvě největší jezera ve Skotsku a také na ostrově Velká Británie. Loch Lomond (70 km2) leží na jihu Skotska, přibližně 30 kilometrů severozápadně od Glasgow a 85 kilometrů západně od Edinburghu. Stejně jako Loch Ness má i Loch Lomond protáhlý tvar. Největší délka jezera je 39 km a největší šířka v jižní části je 8 km. Maximální hloubka je 190 metrů. Jezero a okolí je součástí jednoho ze dvou skotských národních parků. Loch Lomond je oblíbeným cílem výletů a odpočinku. Loch Ness (56 km2) je druhým největším skotským jezerem. Nachází se na severu Skotska, v oblasti Skotské vysočiny, přibližně 40 kilometrů jihozápadně od města Inverness. Loch Ness leží v tektonické propadlině Great Glen v nadmořské výšce 16 metrů. Jezero má největší délku 36 km, největší délku ale pouze 2,7 km. Nejhlubší místo jezera má 227 metrů. Díky své hloubce je Loch Ness objemem vody největším jezerem na Britských ostrovech.

 

10. STONEHENGE

Stonehenge 2flickr.com/photos/jaxalude/7891964960

                Stonehenge je prehistorická kultovní kamenná stavba z mladší doby kamenné a starší doby bronzové. Podle archeologů byla postavena mezi 3 až 2 tisíci lety před naším letopočtem. Skládá se ze dvou kruhů stojících kamenů. Každý z kamenů má výšku 4 metry, šířku více jak 2 metry a váží okolo 25 tun. Vždy dva kameny jsou vodorovně spojeny ležícím kamenem. Uprostřed kruhu se nachází stejně spojených deset kamenů uspořádaných do tvaru podkovy. Stonehenge se nachází severně od města Salisbury, v hrabství Wiltshire, přibližně 130 kilometrů jihozápadně od Londýna. Postavení Stonehenge předpokládalo znalosti astronomie. Pozorováním bylo zjištěno, že koncové trilitony (dva kameny spojené vodorovně ležícím kamenem) centrální podkovy mají souvislost se západem slunce při zimní slunovratu a naopak východem slunce při letním slunovratu. Z okolních nálezů se předpokládá, že místo bylo využíváno více v zimě než v letních měsících.

 

11. OXFORD A CAMBRIDGE

Oxford 2flickr.com/photos/biker_jun/8394538105

                Oxford a Cambridge jsou dvě známá historická univerzitní města ve středo-jižní Anglii. Oxfordská univerzita založená v roce 1096 je nejstarší univerzitou v anglicky mluvících zemích. Cambridgská univerzita založená v roce 1209 je považovaná za jednu ze světově nejproslulejších. Oxford leží 90 kilometrů severozápadně od Londýna, na řece Temži. První zmínky o městě jsou z počátku 10. století. Historické budovy v Oxfordu jsou považována za ukázku klasické anglosaské architektury. Řadu památek tvoří samotné univerzitní budovy. Známá je například kruhovitá neoklasicistní Radcliffe Camera z první poloviny 18. století, jedna z budov slavné Bodleyovy knihovny. Město Cambridge leží na řece Cam, přibližně 80 kilometrů severně od Londýna. Město bylo důležitým obchodním centrem již v dobách Římanů a Vikingů. I Cambridgi dominují historické univerzitní stavby s řadou univerzitních kostelů a kaplí. K nejznámějším stavbám náleží gotická kaple King’s College z konce 15. století nebo St. John’s College z 16. století.

 

12. DURHAM

Durham 560flickr.com/photos/allan_harris/4645342082

                Město Durham se nachází na severovýchodě Anglie, přibližně v půli cesty mezi Newcastlem a Middlesbrough. Leží na řece Wear, necelých 20 kilometrů od pobřeží Severního moře. Durham je menší město. Má rozlohu 32 km2 a žije zde okolo 50 000 obyvatel. Bývá považován za jedno z nejkrásnějších měst v Anglii, s mnoha památkami. Založeno bylo v 10. století. Normanská katedrála v Durhamu byla ve středověku centrem křesťanských poutníků. Hlavní památky Durhamu - raně gotická katedrála založená roku 1093 a Durhamský hrad založený 1072 jsou od roku 1986 součástí kulturního světového dědictví UNESCO.  

 

13. POBŘEŽÍ PEMBROKESHIRE

Pembrokeshire Coast 4flickr.com/photos/21081514@N08/6976184239

                Pobřeží Pembrokeshire je jeden z britských národních parků založený v roce 1952. Rozkládá se na západě Walesu. Tvoří ho pás pobřeží, od severu k jihu, ve tvaru půlkruhu, v hrabství Pembrokeshire (od obce Aberteifi na severu k obci Saundersfoot na jihu). Oblast tvoří skalnaté útesy, písečné pláže, lesnaté estuáry a kopcovitá krajina při pobřeží. Dále také několik ostrovů a na okrajích parku mokřady a lesy. Pobřeží na mnoha místech tvoří skalní brány, oblouky, skalní pilíře a jeskyně. Nachází se zde řada místně známých písečných pláží. Celé oblasti dominuje na západě záliv St. Bride’s Bay. Celým pobřežím národního parku prochází pěší turistická trasa v délce 300 kilometrů.

 

14. BERMUDY

Bermuda 2flickr.com/photos/drjohn01702/14375475790

                Bermudy jsou souostroví v Atlantickém oceánu. Jsou britským zámořským územím. Nachází se přibližně 1 100 kilometrů od pobřeží Severní Ameriky, od Severní Karolíny. Bermudy tvoří sedm hlavních ostrovů a dalších 150 až 180 malých ostrůvků či skalisek. Celková rozloha souostroví je 53 km2 a žije zde okolo 65 000 obyvatel. Souostroví je rovinaté, tvořené vápencem, nejvyšší bod má pouze 79 metrů. Je obklopeno korálovými útesy a leží mimo oblast hurikánů. Bermudy mají subtropické podnebí, roční průměrná teplota je 22°C. Hlavní města St. George bylo založeno na počátku 17. století a s několika dochovanými pevnostmi je považováno za ukázku rané britské koloniální architektury z období osidlování Severní Ameriky.

 

15. LIVERPOOL

Liverpool 2vflickr.com/photos/shadowgate/2594408987

                Liverpool leží na severozápadě Anglie, na pravém břehu zátoky řeky Mercey, v blízkosti ústí do Irského moře. Liverpool je pátým největším městem Velké Británie. Na rozloze 112 km2 žije necelých půl miliónu obyvatel. Město zažilo svůj největší rozvoj na přelomu 18. a 19. století v období průmyslové revoluce. Liverpool byl jedním z hlavních obchodních přístavů Velké Británie. Převáželo se zde především uhlí a bavlna. V 19. století byl také hlavním přístavem pro přepravu Britů a Irů do Severní Ameriky. V přístavní obchodní oblasti leží také jedny z hlavních památek ve městě. Pier Head nebo Albert Docks jsou od roku 2004 součástí kulturního světového dědictví UNESCO. Hlavní památkou mimo přístav je anglikánská gotická liverpoolská katedrála. Stavba z let 1903 až 1978 je největší katedrálou v Británii. K tradici města náleží také hudba. Liverpool je domovem nejstaršího britského orchestru Královské liverpoolské filharmonie a je rodištěm skupiny Beatles a dalších hudebních skupin. Je také domovem fotbalových klubů FC Liverpool a Everton.

 

16. PEAK DISTRICT

Peak District 3flickr.com/photos/duncanh1/36295879513

                Peak District je historicky první národní park ve Velké Británii, založený v roce 1951. Nachází se ve střední části Anglie, v oblasti jinak velmi obydlené – města Manchester, Shefield, Leeds, Derby. Park tvoří především louky, říčky, potoky, jasanový les. Severní část se nazývá Dark Peak, tvoří ji pískovcová plošina. Jižní část se nazývá White Peak, a je tvořena několika vápencovými plošinami.

 

17. CANTERBURY

Canterbury 2flickr.com/photos/xiquinho/24244607122

                Canterbury je město na jihovýchodě Anglie, v hrabství Kent, na řece Stour. Žije zde okolo 55 tisíc obyvatel. V Canterbury se nachází jedny z hlavních sakrálních památek ve Velké Británii. Canterburská katedrála je jedna z nejstarších a nejslavnějších křesťanských staveb v Anglii. Arcibiskup z Canterbury, je hlavní představený, primas, anglikánské církve. Katedrála byla založena v roce 1070 a je postavena v románsko-gotickém stylu. Stavba a změny probíhaly až do poloviny 19. století. Délka katedrály je 160 metrů, největší šířka v chóru je 47 metrů, výška věží je 72 metrů. Katedrála je významným cílem poutníků a město náleží k nejvíce navštěvovaným ve Velké Británii. K dalším významným canterburským sakrálním památkám náleží kostel sv. Martina založený v 6. století, nejstarší kostel v Anglii a nejstarší kostel v anglicky mluvících zemích. Třetí slavnou sakrální stavbou v Canterbury je opatství sv. Augustina, rovněž z konce 6. století, zrušené v době anglické reformace a následně upravené pro vzdělávání a částečně zachované jako historická památka.

 

18. HADRIÁNŮV VAL

Hadrians Wallcommons.wikimedia.org/wiki/File:Milecastle_39_on_Hadrian%27s_Wall.jpg

                Hadriánův val, anglicky Hadrian’s Wall, je obranný a hraniční val, respektive zeď, na severu Anglie. Rozkládá se ze západu od zálivu Solway Firth v Irském moři na východ k ústí řeky Tyne do Severního moře. Val byl postaven za vlády římského císaře Hadriána v letech 122 až 128. Měl chránit římskou provincii Britannia od severně položených území, dnešního Skotska, které obývali Piktové. Kamenná zeď má délku 120 kilometrů a výšku 4,5 metru. Součástí zdi bylo původně také 17 pevností a řada strážních věží. Velká část původní zdi se dochovala a jedná se o jednu z největších římských památek na světě. Hadriánův val se nachází mezi městy Solway a Tyne a podél zdi vede turistická stezka Hadran‘s Wall Path.

 

19. HRAD WINDSORWindsor Castle

commons.wikimedia.org/wiki/File:Windsor_Castle_at_Sunset_-_Nov_2006.jpg

                Hrad Windsor je královská rezidence ve Windsoru, v hrabství Berkshire, 35 kilometrů západně od centra Londýna. Pozdně gotický hrad z 11. století je sídlem britské královské rodiny. Byl založený Vilémem Dobyvatelem a od vlády Jindřicha I., tj. od počátku 12. století, je využíván jako sídlo britských panovníků, což z něj historicky dělá jeden z nejdéle kontinuálně obývaných hradů v Evropě. V interiéru hradu se nachází kaple sv. Jiří z 15. století, která je považovaná za nejcennější dílo anglické gotiky. Hrad se rozkládá na ploše 5,3 hektaru a jsou v něm kombinovány prvky opevnění, paláce a téměř až malého města. Je obklopený rozlehlým parkem a zahradami. Vystaven na řece Temži zaujímá strategické místo v blízkosti hlavního města.

 

20. SNOWDON

Snowdoncommons.wikimedia.org/wiki/File:Snowdon_massif.jpg

                Snowdon je s nadmořskou výškou 1 085 m nejvyšší hora Walesu. Je také nejvyšší horou Britských ostrovů mimo Skotskou vysočinu. Nachází se na severozápadě Walesu. Oblast je od roku 1951 součástí Národního parku Snowdonia. Vrchol hory je velmi oblíbeným turistickým cílem. Každý rok ji navštíví více než půl miliónů turistů. Hora vznikla působením vulkánů ve starších prvohorách. Nachází se zde vzácná flora a fauna.

 

Zdroje: Andrews, R. a kolektiv: Anglie. Rough Guides. 1. české vyd. Jota 2010.; Humphreys, R.: Skotsko. Rough Guides. 3. české vyd. Jota 2012.; Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution-No Derivse, CC 3.0

PODNEBÍ, KDY VYRAZIT

                Podnebí Velké Británie je výrazně oceánské, ovlivněné Golfským proudem. Léta jsou chladná, průměrné teploty se pohybují od 12°C do 17°C. Zimy jsou mírné, průměrné teploty 4 až 6°C, s velkou oblačností a deštěm. Směrem na sever je podnebí drsnější. S výjimkou vysočiny téměř nemrzne a nesněží. Roční průměrné srážky kolísají od 500 mm na jihovýchodě Anglie až po 5 000 mm v některých oblastech skotské vysočiny. Vysoká vlhkost vzduchu způsobuje silné mlhy.

                Průměrné teploty v létě v Londýně jsou 16 až 19°C. Přes den se teploty většinou pohybují v rozmezí 20 až 30°C. Průměrné zimní teploty jsou 5 až 6°C. V hlavním skotském městě Edinburghu jsou průměrné letní teploty 17 až 19°C, přes den se obvykle pohybují okolo 22°C. Průměrné zimní teploty jsou 7 až 8°C a většinou neklesají pod 0°C.

Londýn - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny)

Edinburgh - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny)

 

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon 2001., Wikipedia.org

ZEMĚ, REGIONY, HRABSTVÍ, ZÁMOŘSKÁ ÚZEMÍ 

                Velká Británie se skládá ze tří současných i historických zemí: Anglie, Skotska a Walesu. Spojené království Velké Británie a Severního Irska se skládá z Velké Británie a provincie Severní Irsko (Název Velká Británie a Spojené království Velké Británie a Severního Irska bývá v českém jazyce považován za synonymum), administrativní členění.

Anglie (England), 130 395 km2, Londýn

Skotsko (Scotland), 78 387 km2, Edinburgh

Wales (Wales), 20 779 km2, Cardiff

Severní Irsko (Northern Ireland), 13 843 km2, Belfast

ANGLIE

                Anglii historicky tvoří 48 hrabství a hlavní město Londýn. Jednotlivá hrabství mají svůj původ ve středověku.

Region, hrabství, rozloha km2, největší města

Severovýchodní Anglie

County Durham, 2 721 km2, Durham

Northumberland, 5 013 km2

Tyne and Wear, 538 km2, Newcastle, Sunderland

Yorkshire, 11 903 km2, Bradford, Leeds, Middlesbrought, Sheffield, York

Severozápadní Anglie

Cheshire, 2 343 km2, Chester

Cumbria, 6 768 km2

Lancashire, 3 079 km2, Blackpool, Preston

Manchester, 1 276 km2

Merseyside, 645 km2, Liverpool

Střední Anglie

Derbyshire, 2 625 km2, Derby

Herefordshire, 2 180 km2

Leicestershire, 2 156 km2, Leicester

Lincolnshire, 6 959 km2

Northamptonshire, 2 364 km2, Northampton

Nottinghamshire, 2 160 km2, Nottingham

Rutland, 382 km2

Shropshire, 3 487 km2

Staffordshire, 2 713 km2, Stoke

Warwickshire, 1 975 km2, Warwick

West Midlands, 902 km2, Birmingham, Coventry

Worcestershire, 1 741 km2

Východní Anglie

Bedfordshire, 1 235 km2, Bedford, Luton

Cambridgeshire, 3 389 km2, Cambridge

Essex, 3 465 km2

Hertfordshire, 1 643 km2

Londýn, 1 569 km2

Norfolk, 5 372 km, Norwich

Suffolk, 3 798 km2, Ipswich

Jihovýchodní Anglie

Berkshire, 1 262 km2, Reading

Buckinghamshire, 1 874 km2

East Sussex, 1 792 km2, Brighton

Hampshire, 3 769 km2, Porthsmouth, Southampton

Isle of Wight, 384 km2

Kent, 3 736 km2, Canterbury, Dover

Oxfordshire, 2 605 km2, Oxford

Surrey, 1 663 km2

West Sussex, 1 991 km2

Jihozápadní Anglie

Bristol, 110 km2

Cornwall, 3 562 km2

Devon, 6 707 km2, Exeter, Plymouth

Dorset, 2 653 km2

Gloucestershire, 3 150 km2

Somerset, 4 171 km2, Bath

Wilthshire, 3 485 km2

SKOTSKO

                Současné Skotsko se skládá z 32 správních území. Tyto správní území mají svůj historický původ ve 34 hrabstvích. První skotská hrabství, tzv. burgh, vznikly ve 12. století.

Kraj, rozloha km2

Aberdeen a Aberdeenshire, 6 369 km2

Angus, 2 181 km2

Argyll a Bute, 6 908 km2

Ayrshire, 3 368 km2

Clackmannanshire, 159 km2

Dumfries and Galloway, 6 426 km2

Dundee, 60 km2

Dunbartonshire, 334 km2

Edinburgh, 264 km2

Falkirk, 297 km2

Fife, 1 325 km2

Glasgow, 175 km2

Highland, 25 657 km2

Inverclyde, 161 km2

Lanarkshire, 2 277 km2

Lothian, 1 720 km2

Moray, 2 237 km2

Orkneje, 990 km2

Perth a Kinross, 5 285 km2

Renfrewshire, 262 km2

Scottish Borders, 4 731 km2

Shetlandy, 1 466 km2

Stirling, 2 186 km2

Vnější Hebridy, 3 058 km2

WALES

Blaenau Gwent, Bridgend, Caerphilly, Cardiff, Carmarthenshire, Ceredigion, Conwy, Denbighshire, Flintshire, Gwynedd, Isle of Anglesey, Merthyr Tydfil, Monmouthshire, Neath Port Talbot, Newport, Pembrokeshire, Powys, Rhondda Cynon Taf, Swansea, Torfaen, Vale of Glamorgan, Wrexham

Seznam regionů Walesu, Wikipedia

SEVERNÍ IRSKO

Seznam regionů Severního Irska, Wikipedia

 Velká Británie reg

KORUNNÍ ZÁVISLÁ ÚZEMÍ

                Normanské ostrovy a ostrov Man nejsou součástí Velké Británie. Jsou tzv. „pod ochranou“ Velké Británie.

Guernsey, 78 km2, St. Peter Port

Jersey, 118 km2, Saint Helier

Ostrov Man, 572 km2, Douglas

ZÁMOŘSKÁ ÚZEMÍ

                Zámořská území nejsou součástí Velké Británie, ale právně a politicky jsou pod svrchovaností Velké Británie. Jedná se o pozůstatky původních britských kolonií.

Akrotiri a Dhekelia (Kypr), 254 km2, Episkopi

Anguilla (Karibik), 91 km2, Valley

Bermudy (Severní Amerika), 54 km2, Hamilton

Britské antarktické území (Antarktida), 1 709 400 km2, Rothera

Britské indickooceánské území (Indický oceán), 60 km2, Diego Garcia

Britské Panenské ostrovy (Karibik), 151 km2, Road Town

Falklandy (Jižní Amerika), 12 173 km2, Stanley

Gibraltar (Iberský poloostrov), 6,5 km2, Gibraltar

Jižní Georgie a J. Sandwichovy ostrovy (Jižní Amerika), 3 903 km2, King Edward P.

Kajmanské ostrovy (Karibik), 264 km2, George Town

Montserrat (Karibik), 102 km2, Brades

Pitcairnovy ostrovy (Oceánie), 47 km2, Adamstown

Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha (Atlantický oceán) 413 km2, Jamestown

Turks a Caicos (Karibik), 616 km2, Cockburn Town

KRÁLOVSKÉ SPOLEČENSTVÍ

                Anglicky Commonwealth realm, je společenství států, jejímž nejvyšším představitelem, hlavou státu, je britský panovník, král nebo královna. K těmto států náleží: Antigua a Barbuda, Austrálie, Bahamy, Barbados, Belize, Grenada, Jamajka, Kanada, Nový Zéland, Papua-Nová Guinea, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Šalomounovy ostrovy, Tuvalu, Velká Británie.

SPOLEČENSTVÍ NÁRODŮ

                Commonwealth of Nations nebo zkráceně The Commonwealth je sdružení států, většina z nich byla dříve britskou kolonií, jejímž hlavním představitelem (tohoto sdružení) je britský panovník. Členy Commonwealthu je 53 států: Antigua a Barbuda, Austrálie, Bahamy, Bangladéš, Barbados, Belize, Botswana, Brunej, Dominika, Fidži, Gambie, Ghana, Grenada, Guyana, Indie, Jamajka, Jižní Afrika, Kamerun, Kanada, Keňa, Kiribati, Kypr, Lesotho, Malajsie, Malawi, Maledivy, Malta, Mauricius, Mosambik, Namibie, Nauru, Nigérie, Nový Zéland, Pákistán, Papua-Nová Guinea, Samoa, Sierra Leone, Singapur, Srí Lanka, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Svazijsko, Šalomounovy ostrovy, Tanzanie, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Velká Británie, Zambie.

 

Zdroje: Velká Británie. Olympia Praha. 1. vyd. 2002; Wikipedia.org

Mapa je pod licencí CC

 VÍZA, MĚNA, DALŠÍ INFORMACE 

Vstup. Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU.

Doklady. Cestovního doklad nebo průkaz totožnosti (občanský průkaz).

Měna. Libra, GBP. 1 libra = 28,50 Kč (2019), aktuální kurz

Prodejní doba. Obchody, supermarkety, restaurace bývají otevřeny dlouho do nočních hodin (některé až 24 hodin). V sobotu mají obchody otevřeno většinou jako ve všední den, v neděli pak od 12:00 do 18:00 hod. Menší obchody mívají otevřeno po neomezenou dobu i v neděli.

Svátky. New Year's Day (1. ledna), Good Friday a Easter Monday (březen, duben), Early May Bank Holiday (květen), Spring Bank Holiday (květen), Summer Bank Holiday (srpen), Christmas Day (25. prosince), Boxing Day (26. prosince)

Časové pásmo. UTC (GMT), letní čas UTC+1

Bezpečnost. Doporučuje se dbát zvýšené opatrnosti zejména během pobytu ve větších městech. Velká Británie má všeobecně nízkou úroveň zločinnosti. Ve zvýšené míře se však kriminalita vyskytuje zejména v Londýně. Jedná se především o kapesní krádeže a přepadení. Doporučuje se neprocházet se v Londýně na odlehlých místech a parcích po setmění.

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz 

GEOGRAFIE, PŘÍRODNÍ POMĚRY 

                Británie je oddělena od evropského kontinentu Severním mořem, respektive Lamanšským průlivem. Nejužší vzdálenost (Doverská úžina) je 33 kilometrů. Jižní část Velké Británie, tj. střední a východní část Anglie, tvoří nížina, z níž místy, zejména v okolí hlavního města, vystupují nízké pahorky (Cotswold Hills západně a North a South Downs na jihu). Jihozápad Anglie, oblast Cornwallu a Devonu, tvoří Britská vysočina (Dartmoor, High Willhays, 621 m). Na západě, ve Walesu, se rozkládá Kambrické pohoří (Cambrian Mountains), s nejvyšším vrcholem Snowdon (1 085 m). Sever Anglie vyplňuje 430 km dlouhé (ze severu k jihu) pásmo vrchoviny Peniny (nejvyšší bod, 893 m). Na severozápadě ještě leží Kumbrické pohoří s jezerní oblastí (Lake District). Střední Skotsko tvoří nejvyšší pohoří Velké Británie Grampianské hory (Ben Nevis, 1 343 m). Sever Skotska má rovněž hornatý charakter (Severozápadní vysočina), zatímco jih a jihovýchod má několik nížinných oblastí. V oblasti Grampian a Severozápadní vysočiny vyhloubily ledovce sníženy, ve kterých se nachází jezera. K největším náleží: Loch Ness (57 km2, nejvyšší hloubka 230 m), Loch Lomond (71 km2, 190 m), Loch Morar (27 km2, 310 m) nebo Loch Awe (39 km2, 94 m). Součástí Skotska jsou také skupiny ostrovů – Orkneje, Shetlandy a Hebridy. Celkem se, zvláště na severu a západě Skotska, nachází okolo 800 ostrovů.

                K největším řekám ve Velké Británii patří Severn, Temže, Trent, ve Skotsku Tay. Původní rozlehlé listnaté a smíšené lesy byly vykáceny, dnes tak na velkých plochách země převládá vegetace slatin, rašelin a vřesovišť. Další část země tvoří louky, pastviny a pole (prostoupené řadami stromů). Díky zalesňování pokrývají nyní lesy okolo 10% území.

Velká Británie fyzická mapa

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon, 2001., Wikipedia.org

Mapa je pod licencí CC

Světové dědictví

           Velká Británie má v seznamu světového dědictví UNESCO zapsaných 32 kulturních a přírodních památek. V počtu památek světového dědictví je na osmém místě na světě.

Národní parky

                Ve Velké Británii se nachází 15 národních parků. Deset jich leží v Anglii, tři ve Walesu a dva ve Skotsku. Celková rozloha národních parků ve Velké Británii je 22 660 km2, což je 9,3% rozlohy země. Největším národním parkem ve Velké Británii je Caingorms National Park s rozlohou 4 528 km2. V Anglii je největší Lake District (2 292 km2).

Národní parky ve Velké Británii, National Parks UK

ANGLIE A WALES

Název parku, rozloha km2, založení

Peak District (1), 1 438 km2, 1951

Lake District (2), 2 292 km2, 1951

Snowdonia* (3), 2 142 km2, 1951

Dartmoor (4), 956 km2, 1951

Pembrokeshire Coast* (Pobřeží Pembrokeshire) (5), 620 km2, 1952

North York Moors (6), 1 436 km2, 1952

Yorkshire Dales (Yorkshirská údolí) (7), 1 769 km2, 1954

Exmoor (8), 694 km2, 1954

Northumberland (9), 1 049 km2, 1956

Brecon Beakons (Brekonské strážní věže) (10), 1 351 km2, 1957

The Broads (11), 303 km2, 1989

New Forest (12), 580 km2, 2005

South Downs (13), 1 641 km2, 2009

SKOTSKO

Loch Lomond and The Trossachs, 1 865 km2, 2002

Cairngorms, 4 528 km2, 2003

Odkazy

Britannica, United Kingdom (en)

CIA World Factbook, United Kingdom (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Velká Británie (cs)

Wikipedie, Velká Británie (cs)

Národní statistický úřad, ONS (en)

Dokumenty

Anglie (ČT, 2003)

Britain's Treasure Islands

Cornwall (ČT, 2014)

Edinburgh (ČT, 2016)

Fair Isle (ČT, 2010)

Jersey (ČT, 2006)

Londýn – East End (ČT, 2012)

Man (ČT, 2010)

Manchester a Liverpool (ČT, 2017)

Orkneje (ČT, 2008)

Severní Irsko (ČT, 2017)

Shetlandy (ČT, 2010)

Skotská vysočina (ČT, 2008)

Skotsko (ČT, 2001)

Somerset (ČT, 2017)

Velká Británie (ČT, Objektiv, 2008 až 2017)

Východní Anglie (ČT, 2015)

Wales (ČT, 2009)

Yorkshire (ČT, 2013)

end faq

Share