logo

.


SRÍ LANKA  Srí Lanka / Šrí Lanká / Ilankai


Základní informace

Rozloha: 65 610 km2
Počet obyvatel: 21 444 000 (2017)
Hustota obyvatel: 327/km2
Úřední jazyk: sinhálština (indoíránský, resp. indoevropský jazyk), tamilština (drávidský jazyk)
Obyvatelstvo: 75% Sinhálci, 11% Tamilové, 9% Maorové
Náboženství: 70% budhisté, 12% hinduisté, 10% muslimové, 7% křesťané
Politický systém: prezident a vláda, jednokomorový parlament - 225 členů
Hlavní město: Kolombo (753 000)
Největší města: Dehiwala - Mount Lavinia (246 000), Maratuwa (208 000)

TOP MÍSTA

1. CENTRÁLNÍ VYSOČINA

Horton Plains NP orcommons.wikimedia.org/wiki/File:Horton_Plains_National_Park_79.JPG

                Centrální vysočina se nachází ve středo-jižní části ostrova a zahrnuje oblasti s nejvyšší nadmořskou výškou na ostrově. Nejvyšší vrcholy dosahují výšek ke 2 500 m, nejvyšší bod Pidurutalagala má 2 524 m. Oblast je pokrytá deštnými lesy, nachází se zde horské louky a horské deštné lesy. V roce 2010 se některé části Centrální vysočiny staly součástí přírodního Světového dědictví UNESCO. Součástí je Národní park Horton Plains ležící na jihu Centrální vysočiny, pohoří Knuckles ležící na severovýchodě a Peak Wilderness Sanctuary (oblast ležící okolo hory Adam’s Peak, 2 243 m, na jihovýchodě Centrální vysočiny).

 

2. GALLE

Galle Sri Lankaflickr.com/photos/sean-b/2437693002

                Galle je jedno z hlavních měst na Srí Lance (páté největší město), leží v jihozápadní části ostrova, na pobřeží Indického oceánu, přibližně 120 km jižně od hlavního města Kolomba. Má rozlohu 17 km2 a žije zde okolo 100 000 obyvatel. Galle je známé dochovanými památkami z období kolonialismu. Od počátku 16. st. spravovali město Portugalci, v průběhu 17. st. je vystřídali Holanďané a na konci 18. st. Britové. Pevnost Galle je jedno z největších dochovaných opevnění v Asii postavených Evropany. Pevnost byla založena Portugalci a významně rozšířena v polovině 17. st. Nizozemci. K dalším památkám na ostrově náleží katedrála Panny Marie z konce 19. st., protestantský kostel Galle z poloviny 18. st. nebo chrám Šivy.

 

3. NÁRODNÍ PARK JALA

Yala NP 2 mflickr.com/photos/patio/8514729932

                Národní park Jala (Yala) leží na jihovýchodě Srí Lanky. Má rozlohu 979 km2, je druhým největším národním parkem v zemi, a tím nejvíce navštěvovaným. Oblast byla přírodní rezervací již v roce 1900 a národním parkem se stala v roce 1938. Nachází se při pobřeží Indického oceánu i ve vnitrozemí. Nadmořská výška území je při pobřeží okolo 30 m, nejvyšší místa mají 100 až 125 m. Park zahrnuje především vlhké monzunové lesy a sladkovodní a mořské mokřady. Dále zde rostou suché monzunové lesy, nachází se zde tropické keře, laguny a na pobřeží písečné pláže. Park je důležitý z hlediska fauny. Žije zde 44 druhů savců, především slon cejlonský (jeden ze tří druhů asijských slonů) a levhart cejlonský a řada vodních ptáků.

 

4. SIGIRIJA

Sigirij Sri Lanka mflickr.com/photos/mal-b/6917720304

                Sigirija je skalní opevnění založené v 5. st. Nachází se ve středo-severní části Srí Lanky. Opevnění bylo vystavěno za vlády místního krále Kašjapy na konci 5. st. a využíváno jako buddhistický chrám do konce 14. st. Nachází se na vrcholu 200 metrů vysoké skály. Tvoří je v nejvyšších místech pozůstatky paláce, na jedné ze stěn se nachází barevné fresky. V nižší části jsou pozůstatky dalších paláců, příkopy, hradby a zahrady. Jedná se o jednu z nejvíce navštěvovaných památek na ostrově.

 

5. KANDY

Kandy 640

foto

                Kandy leží ve střední části Srí Lanky, v nadmořské výšce 500 metrů, obklopené hornatinou Centrální vysočiny. Kandy má rozlohu 29 km2 a žije zde 125 000 obyvatel. Je druhým největším městem v zemi, po Kolombu. Kandy je jedním z poutních buddhistických míst, v celosvětovém měřítku. Podle tradice se zde nachází relikvie Buddhova zubu. Střed města se nachází v okolí uměle vytvořeného jezera Kandy, kde také leží Královský palác s relikvií zubu. Další z významných buddhistických památek, chrám Lankatilika Vihara z poloviny 14. st., se nachází 15 km jihozápadně od města.

 

Zdroje: Srí Lanka. Rough Guides, česky Jota 2013.; Whc.unesco.org; Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution - No Derivse a CC 3.0 Unported

PROVINCIE

                Srí Lanka se skládá z devíti provincií.

Turismus, SriLanka.travel (en)

Provincie, rozloha km2, hlavní město

Severní, 8 884 km2, Džafna

Středo-severní, 10 472 km2, Anuradhapura

Severozápadní, 7 888 km2, Kurunegala

Východní, 9 996 km2, Trincomalee

Střední, 5 674 km2, Kandy

Západní, 3 684 km2, Kolombo

Sabaragamuwa, 4 968 km2, Ratnapura

Uva, 8 500 km2, Badulla

Jižní, 5 544 km2, Galle

Srí Lanka provincie 2

Mapa

VÍZA, MĚNA, PRAKTICKÉ INFORMACE 

                Vstup. Srí Lanka od 1. ledna 2012 zpoplatňuje krátkodobý pobyt cizinců (do 30 dnů). Každý zájemce o pobyt na ostrově se musí před příjezdem na Srí Lanku elektronicky registrovat na www.eta.gov.lk (ETA = Electronic Travel Authorization) a zaplatit kartou 20 USD (stejná částka pro turistická i business víza). Platba prostřednictvím ETA je možná i po příletu na letišti v ceně 25 USD. Každý návštěvník se musí prokázat pasem, předložit zpáteční letenku i doložit dostatečné finanční prostředky na dobu pobytu. V současné době je možné přijet na Srí Lanku pouze letecky.

                Doklady. Cestovní pas ČR platný alespoň šest měsíců ode dne vstupu na území Srí Lanky.

                Měna. Rupie, LKR. 100 rupií = 13 Kč (2019), aktuální kurz

                Časové pásmo. UTC+5h30m (tj. o 4,5 hodiny více než v ČR)

                Bezpečnost. Bezpečnostní situace se po ukončení 27 letého konfliktu výrazně zlepšila. Od ukončení bojových operací na severu ostrova nedošlo zatím k jedinému atentátu či pokusu o něj. Přesto se doporučuje vyhnout se cestám na sever ostrova, pokud nejsou nezbytně nutné – četné oblasti jsou ve správě srílanské armády a často jen obtížně přístupné vzhledem k potřebě odminování. Situace ve východní oblasti se vrací k normálu, přesto doporučujeme aktuální situaci v případě nutné cesty do východní provincie konzultovat s místními orgány. Úroveň služeb v této oblasti je nadále na základní úrovni. Ve střední a jižní oblasti Srí Lanky je bezpečnostní situace stabilizovaná, standardnímu turismu přátelská a nebyly zaznamenány žádné incidenty s účastí cizinců.

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz

GEOGRAFIE, PŘÍRODNÍ POMĚRY

                 Většinu ostrova Cejlon tvoří nížiny nebo nízké plošiny s nadmořskou výškou 30 až 200 metrů. Sever ostrova je tvořen plochou tabulovou plošinou, která směrem k jihu přechází ve vrchovinu. Ještě více k jihu krajina po stupních strmě stoupá a ve středojižní části ostrova se nachází jediné pohoří Srí Lanky. Nejvyšší hora Pidurutalagala má 2 524 metrů. V oblasti nížin na pobřeží jsou písečné duny a lagunová jezera. Na severu je několik menších vápencových ostrovů, které vytvářejí most směrem k ostrovu.

                Dříve byla většina ostrova pokryta tropickým deštným pralesem. Dnes se části tropického deštného lesa nachází na vlhčím jihozápadě. V sušších oblastech severní a východní části ostrova jsou savany s nižšími stromy. Na Cejlonu je celkem 103 řek. Ostrov patří svoji flórou k nejvíce různorodým v Asii. Roste zde přes 3 200 druhů kvetoucích rostlin a nachází se zde řada vzácných dřevin, např. ebenové, mahagonové.  

Srí Lanka - fyzická mapa 2  kopie

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. 1. české vyd. Odeon, Praha 2000.; Wikipedia.org

Mapa je pod licencí CC

Světové dědictví

Srí Lanka má v Seznamu světového dědictví UNESCO zapsaných 8 kulturních a přírodních památek.

Odkazy

Britannica, Sri Lanka (en)

CIA World Factbook, Sri Lanka (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Srí Lanka (cs)

Wikipedie, Srí Lanka (cs)

Statistický úřad, statistics.gov.ik (en)

Dokumenty

Srí Lanka (ČT, 2007)

Srí Lanka (ČT, 1999)

Srí Lanka - středozápad (ČT, 2009)

Východní Srí Lanka (ČT, 2009)

end faq

Share