logo

.


  Kanada / Canada


Základní informace

Rozloha: 9 984 670 km2
Počet obyvatel: 36 885 000 (2017)
Hustota obyvatel: 3,7/km2
Úřední jazyk: angličtina, francouzština
Obyvatelstvo: 77% Evropané, 14% Asiaté, 4% původní obyvatelé (Inuité, Indiáni), 3% Afričané, 1% Jihoameričané
Náboženství: 40,5% katolíci, 20,3% protestanté, 6% jiní křesťané, 3,2% muslimové, 1,5% hinduisté
Politický systém: královna (Společenské království), vláda, dvoukomorový parlament; poslanecká sněmovna - 308 členů a senát - 105 členů
Hlavní město: Ottawa (883 400)
Největší města: Toronto (2 615 000), Montreal (1 649 500), Calgary (1 096 800), Edmonton (821 200), Mississauga (714 400), Winnipeg (663 600), Vancouver (603 500), Hamilton (520 000), Québec (516 600)

TOP MÍSTA

1. BANFF

Banff 560flickr.com/photos/redeo/6555741577

                Národní park Banff je nejstarší park na území Kanady a jeden z prvních národních parků na světě. Byl založen roku 1885 a zaujímá plochu 6 641 km2. Leží v jihozápadní části Kanady, v provincii Alberta na hranicích s Britskou Kolumbií. Park tvoří kanadské Skalnaté hory. Nejvyššími horami na území parku jsou Mount Forbes (3 612 m) a Mount Assiniboine (3 618 m). Části vrcholků nejvyšších hor parku jsou stále zaledněná. Kanadské Skalnaté hory jsou geologicky tvořené sedimentárními horninami, zejména pískovci, dolomity, jílovitými břidlicemi a vápenci. V horských oblastech rostou především borovice, smrky, vrby, osiky, místy jedle a javory. V podhorských oblastech jsou především smrky, místy borovice a jedle. V oblasti je několik jezer, nejznámější jsou ledovcová jezera Lake Louise, Moraine Lake nebo Peyoto Lake, k největším náleží jezero Minnewanka. Centrem turistického ruchu je město Banff. Park má jednu z největších návštěvností v Severní Americe, sezóna je po celý rok. V létě dominuje turistika, kempování, horolezectví, v zimě lyžování. Podnebí je subarktické, léta jsou mírná, průměrné teploty v červenci a srpnu jsou 14°C. Zimy jsou studené a bohaté na sníh, průměrné teploty v prosinci a lednu jsou -14°C.

 

2. QUEBEC

Quebec 2 560flickr.com/photos/34094515@N00/3008495847

                Quebec City je hlavní město provincie Quebec a jedno z nejstarších měst v Kanadě a Severní Americe. Leží v jihovýchodní části Kanady, na řece sv. Vavřince, která propojuje Atlantický oceán s Velkými jezery. Město bylo založené roku 1608, dnes má 520 000 obyvatel a rozlohu 454 km2. Hradby, které obklopují staré město (Vieux Québec) jsou jediné svého druhu severně od Mexika. Opevnění (La Citadelle) a staré město jsou od roku 1985 zapsané v seznamu kulturního světového dědictví UNESCO. Další dominantu města tvoří hotel Chateau Frontenac (stavba z roku 1893 od amerického architekta Price). Vieux Quebec tvoří kamenné domy a křivolaké ulice ve kterých jsou obchody a restaurace. Vstup do starého města je branami Porte-St. Louise a Porte-St. Jean.

 

3. POHOŘÍ SV. ELIÁŠE A MOUNT LOGAN

Mount Logan 2commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Elias_Mountains.jpg

                Pohoří svatého Eliáše je druhé nejvyšší pohoří Severní Ameriky po Aljašských horách. Nachází se na území Kanady a Spojených států. Leží na západě až severozápadě Kanady, v jihozápadní části Yukonu a severozápadní části Britské Kolumbie (a na Aljašce). Nachází se zde všech pět nejvyšších hor Kanady, včetně druhé nejvyšší hory Severní Ameriky Mount Logana (5 959 m). Dalšími nejvyššími horami jsou: Mount Saint Elias (5 489 m), Mount Lucania (5 226 m), King Peak (5 173 m) a Mount Steele (5 073 m). Pohoří se rozkládá ze severozápadu k jihozápadu v délce přibližně 500 kilometrů. Největší šířku má 160 kilometrů. Pohoří svatého Eliáše je nejvíce zaledněným pohořím Ameriky. V kanadské části pohoří, v teritoriu Yukon, leží Národní park Kluane. Park byl založen v roce 1972 a společně s přírodní rezervací stejného jména zaujímá plochu 22 013 km2. Krajině dominují horské masivy a ledovce. Park je nejlépe dostupný od poloviny května do poloviny září. Jedno z návštěvních center je u jezera Kathleen. V parku je řada turistických tras, oblíbený je rafting na řece Alsek.

 

4. NÁRODNÍ PARK JASPER

Jaspers 2 560flickr.com/photos/47096398@N08/6278195316

                Národní park Jasper se nachází v jihozápadní části Kanady, v provincii Alberta, severně od Národního parku Banff. Jasper je největší národní park v kanadské části Skalnatých hor. Má plochu 10 878 km2 a byl založen v roce 1907. Krajinu parku tvoří hory, ledovce, termální prameny, jezera, vodopády, lesy, parkem protékají řeky, největší jsou Athabasca a Smoky River. Na území parku leží druhá nejvyšší hora kanadských Skalnatých hor Mount Columbia (3 747 m). K dalším nejvyšším horám v parku náleží North Twin Peak (3 731 m), Mount Alberta (3 619 m) nebo South Twin Peak (3 566 m). Z fauny zde žijí losi, jeleni, medvědi černí, medvědi grizzly, vlci, pumy, kojoti, horské kozy a další. K nejhezčím dostupným místům patří hora Mount Edith Cavell (3 363 m), jezera Pyramid Lake, Medicine a Maligne Lake nebo údolí Tonquin Valley.

 

5. VELKÁ JEZERA

Great Lakes 3 flickr.com/photos/kretovic/6205386537

                Velká jezera představují největší soustavu sladkovodních jezer na světě. Zaujímají plochu 244 100 km2. Na území Kanady se nachází na jihovýchodě země, na hranici se Spojenými státy, v provincii Ontario. Na území Kanady leží čtyři jezera: Hořejší, Huronské, Erie a Ontario (Michiganské jezero leží celé ve Spojených státech), respektive přibližně třetina plochy Velkých jezer. Velká jezera jsou ledovcového původu a vznikly na konci poslední doby ledové, přibližně před 14 000 lety. Největší z jezer je nejseverněji položené Hořejší jezero. Má rozlohu 127 700 km2, maximální délku 560 kilometrů, šířku 260 kilometrů a maximální hloubku 406 metrů. Mezi jezerem Erie a Ontarijským jezerem se na řece Niagara nachází známé Niagarské vodopády (výška 52 metrů).

 

6. MOUNT ROBSON

Mount Robson1flickr.com/photos/wbayercom/37099541453

                Mount Robson je s nadmořskou výškou 3 959 metrů nejvyšší horou Kanadských Skalnatých hor. Nachází se na východě Britské Kolumbie, na hranicích s Albertou. S prominencí 2 819 metrů, je Mount Robson také nejprominentnější horou celých Skalnatých hor. Hora vystupuje nad okolní terén s výškou téměř 3 000 metrů. Severní a severovýchodní svah hory je silně zaledněn.  800 metrů dlouhý ledovec Berg Glacier sahá až k jižně ležícímu jezeru Berg Lake. Na jihozápadě se pod horou nachází ještě menší jezero Kinney Lake. Hora je součástí chráněného území Mount Robson Provincial Park. V těsné blízkosti východně leží Národní park Jasper. Mount Robson je dobře viditelný z jihu, ze silnice Yellowhead Highway.

 

7. NÁRODNÍ PARK NAHANNI

Nahanni NP 4flickr.com/photos/31856336@N03/3190197610

            Národní park Nahanni leží v severozápadní části Kanady, v oblasti Severních teritorií, v Mackenziově pohoří. Středem národního parku protéká řeka Nahanni obklopená horskými masivy až do výšek okolo 1 000 metrů. Nejvyšší horou parku je nejvyšší hora Severních teritorií Mount Nirvana (2 773 m). V parku jsou horské prameny, alpínská tundra, pohoří, jehličnaté i listnaté lesy. Nejvíce jsou zastoupené smrky a topoly osikovité. Díky velké různorodosti půd se zde vyskytuje více jak 700 druhů rostlin a více než 300 druhů různých mechů a lišejníků. Z fauny zde žijí například medvědi grizzly, medvědi hnědí, vlci kanadští, bizoni lesní, karibu nebo lišky. Jedním z turisticky nejzajímavějších míst jsou devadesátimetrové vodopády Virginia Falls na řece Nahanni.

 

8. YOHO

Yoho NPflickr.com/photos/homeofbastian/10147285543

                Yoho je národní park v Kanadských Skalnatých horách, na jihovýchodě Britské Kolumbie. Byl založený v roce 1886 a jedná se o čtvrtý až pátý nejstarší národní park na světě. Yoho leží na západní straně Kontinentálního rozvodí a západně od Národního parku Banff. V parku se nachází nejvyšší horské štíty Kanadských Skalnatých hor, masivní ledovce, jezera a vodopády. K nejvíce navštěvovaným oblastem náleží jezero O’Hara, údolí Yoho Valley a Emerald Lake, Smaragdové jezero. Nejvyššími horami na území parku jsou Mount Goodsir (3 567 m), Mount Vaux (3 310) m a Mount Balfour (3 272 m). Správa parku a jedno z center se nachází v obci Field.

 

9. AUYUITTUQ

Auyuittuq National Parkflickr.com/photos/pmorgan/193941126

                Auyuittuq je národní park na severovýchodě Kanady, v teritoriu Nunavut. Park se nachází na jihovýchodě Baffinova ostrova, který je s rozlohou 507 450 km2, pátým největším ostrovem na Zemi. Rozloha národní parku je 21 470 km2 a byl založený v roce 1972. Park leží podél pobřeží Davisova průlivu, který je severozápadním výběžkem Atlantského oceánu. Auyuttuq leží v oblasti Baffinova pohoří a zahrnuje nejvyšší horské vrcholy ostrova, ledovce, ledová pole a fjordy. Nejvyšší hora ostrova Mount Odin (2 143 m) leží na jižní hranici parku. Nejznámější horou jsou skalní věže Mount Asgard (2 015 m). Prekambrická žula, která je hlavní horninou pohoří, je z většiny pokryta ledovci. Ledovec Penny Ice Cap v pleistocénu, pře 18 tisíci lety, pokrýval většinu území dnešní Kanady. Faunu v oblasti tvoří lední medvědi, sobi, polární lišky a zajíci, mroži, velryby grónské nebo různé druhy tuleňů.

 

10. MONTREAL

Montreal 560flickr.com/photos/through_my_camera/8106936723

                Montreal leží na jihovýchodě Kanady, na řece svatého Vavřince, přibližně 300 kilometrů od ústí řeky do Atlantického oceánu. Má rozlohu 365 km2 a žije zde 1 650 000 obyvatel. Město leží na ostrově, historická či původní část je přikloněná k řece sv. Vavřince, od pevniny odděluje Montreal řeka des Prairies. Montreal byl po více než století největším městem Kanady, důležitý přístav, hlavní průmyslové a obchodní centrum, do sedmdesátých let dvacátého století však toto prvenství převzalo "sousední" Toronto. I jako druhé největší kanadské město však Montreal zůstal důležitým centrem obchodu, leteckého průmyslu, finanční sféry, farmaceutického průmyslu, designu či kultury. K historickým částem města náleží Starý přístav a Staré město.

 

11. CHURCHILL

Churchill Canada1flickr.com/photos/ucumari/5841973335

                Churchill je malé město, respektive osada, na severovýchodě provincie Manitoba, na pobřeží Hudsonova zálivu. Leží v místech, kde se stejnojmenná řeka vlévá do zálivu. Město je takřka světově známé a turisticky vyhledávané pro pozorování ledních medvědů. Ti se, na počátku léta, v době tání ledu v Hudsonově zálivu stahují na pevninu. Za nejvhodnější dobu pro pozorování jsou považovány září a říjen. Churchill leží v rovinaté oblasti na hranici boreálních lesů rozkládajících se jižně a arktické tundry ležící severně.

 

12. NIAGARSKÉ VODOPÁDY

Niagara Falls1flickr.com/photos/pmillera4/48872121216

                Niagarské vodopády jsou skupina vodopádů na jihovýchodě provincie Ontario a ve státě New York, na státní hranici mezi Kanadou a Spojenými státy. Vodopády se nachází na řece Niagara, která protéká mezi jezerem Erie a jezerem Ontario. Vodopád má tři části, dva menší vodopády leží na území Spojených států a většina hlavního, nazývaného Horseshoe Falls, se nachází na území Kanady. Vodopády mají výšku 50 metrů a průtokem vody jsou nejmohutnější v Severní Americe. Niagarské vodopády jsou obklopeny kanadským a americkým městem Niagara Falls.

 

13. NÁRODNÍ PARK WOOD BUFFALO

Wood Buffalo National Park Canada1flickr.com/photos/paakkonenphotos/44657377721

                Wood Buffalo je s rozlohou 44 807 km2 největším národním parkem v Kanadě a pátým největším na světě. Park se nachází na severovýchodě provincie Alberta a zasahuje i do jižní části Severozápadních teritorií. Byl založen v roce 1922 za účelem ochrany stád bizonů amerických. Reliéf parku tvoří pahorkatina s nadmořskou výškou od 180 do 900 metrů. Krajinu parku tvoří severské lesy, řeky, jezera, slaniska a bažiny. Největšími řekami v oblasti jsou Peace a Otročí řeka. Největším jezerem je Claire (1 436 km2). Okolo jihovýchodní hranice parku protéká řeka Athabasca a za jihovýchodní hranicí, převážně již v provincii Saskatchewan, leží rozsáhlé jezero Athabasca (7 850 km2). Vedle bizonů amerických žije na území parku dalších 50 savců, například medvěd, hnědý, grizzly nebo rys kanadský a přes 220 druhů ptáků, včetně vzácného pelikána bílého a jeřába bělohřbetého.

 

14. QUTTINIRPAAQ

British Empire rangecommons.wikimedia.org/wiki/File:Quttinirtaaq_1_1997-08-05.jpg

                Quttinirpaaq je národní park v teritoriu Nunavut, na severu Ellesmerova ostrova. Ellesmerův ostrov je s rozlohou 196 235 km2 třetím největším ostrovem v Kanadě a desátým největším na světě. Quttinirpaaq má 37 775 km2 a je po Wood Buffalo druhým největším národním parkem Kanady. Národní park leží celou svoji rozlohou za 80°severní šířky. Krajinu parku tvoří polární pustina, led a skály. Většina horských vrcholů je pokryta ledovci. Tyto ledovce pak pochází z posledního glaciálního období. Na území parku se nachází tři nejseverněji položené pohoří na Zemi. Jsou to Challenger Mountains (Commonwealth Mountain, 2 225 m), United States Range (Mount Eugene, 1 860 m) a British Empire Range s nejvyšší horou Kanadské Arktidy Barbeau Peak (2 616 m). Faunu v oblasti tvoří polární zajíci, pyžmoni severští, vlci arktičtí, polární medvědi, tuleni kroužkovaní, mroži nebo narvalové.

 

15. DAWSON CITY

Dawson City Canada1flickr.com/photos/akgypsy37/28023803054

                Dawson City je město ve středo-západní části teritoria Yukon, na severozápadě Kanady. Leží na řece Yukon, na západním konci Mackenziova pohoří, v nadmořské výšce 370 metrů. Město je spojeno se zlatou horečkou na Klondiku (1896 až 1899), která znamenala největší přesun obyvatel na krátké časové období v 19. století. V centru Dawsonu se dochovala řada původních historických budov, které jsou součástí Národních historických památek Kanady. Hlavní ulicí Dawson City je Front Street.

 

16. CAPE BRETON HIGHLANDS

Cape Breton Highlinds 2 560flickr.com/photos/aschaf/7618629980

                Cape Breton Highlands se nachází na poloostrově Nova Scotia, ve stejnojmenné provincii, v jihovýchodní části Kanady. Jedná se o vrchovinu, výškově mezi 350 až 500 metry (nejvyšší bod White Hill má 535 m), z východu obklopenou Atlantickým oceánem, ze severu a západu zálivem svatého Vavřince. Vrchovinu tvoří mírně zvlněné kopce s hlubšími údolími a strmými stěnami říčních kaňonů. Centrální část je pokryta listnatými lesy, v jižní části rostou zejména jedle. Východní pobřeží k Atlantickému oceánu je mírně svažité, nachází se zde několik pláží, zatímco západní strana směrem k zálivu svatého Vavřince je strmá, s útesy. V severovýchodní části poloostrova je Národní park Cape Breton Highlands (s rozlohou 950 km2). Parkem prochází turistická trasa Cabot Trail s krásnými výhledy na oceán a kopce ve vnitrozemí poloostrova.

 

17. ST. JOHN’S

Saint Johns Canada1flickr.com/photos/dspouliot/7723113392

                St. John’s je se 110 tisíci obyvateli největším městem provincie Newfoundland a Labrador a největším městem ostrova Newfoundland, který je nejvýchodněji položeným místem Severní Ameriky. St. John‘s leží na jihovýchodě ostrova, na pobřeží Atlantského oceánu. Ve městě, v přístavu, bylo na konci 15. století jedno z prvotních osídlení na severoamerickém kontinentu. Historicky je osidlování města spojeno s rybáři a jejich dřevěnými domy. Nejstarší domy ve městě pochází z konce 19. století, vystavěné po požáru v roce 1892. Kopcovitý terén a barevné dřevostavby bývají srovnávány se San Franciscem. K hlavním dominantám a památkám ve městě náleží bazilika sv. Jana Křtitele v lombardském novorománském stylu z roku 1855, neoklasicistní Koloniální budova, původně sídlo vlády provincie, rovněž z poloviny 19. století nebo novogotický kostel sv. Patrika z druhé poloviny 19. století.

 

18. NÁRODNÍ PARK GRASSLANDS

Grassland NP Canada1flickr.com/photos/ednawinti/18495910839

                Národní park Grassland leží na jihu provincie Saskatchewan, v jižní části Kanady, v blízkosti státní hranice s Montanou ve Spojených státech. Park byl zřízen v roce 1981 za účelem zachování původních travnatých prérií Velkých plání. Krajinu tvoří roviny a mírná pahorkatina s dominantními porosty traviny moskytovky něžné, pelyňku šedého a topoly bavlníkovými. Podnebí v oblasti je semiaridní s mrazivými zimami a horkými léty. Z živočichů se zde vyskytuje bizon americký, vidloroh americký, kojot prérijní. liška šedohnědá, rosomák sibiřský nebo psoun prériový.

 

19. PACIFIC RIM

Pacific Rim 560flickr.com/photos/curacumba/3671463596

                Pacific Rim je přírodní rezervace, respektive národní park na jihozápadním pobřeží Kanady, v provincii Britská Kolumbie. Pacific Rim se nachází na Vancouverském ostrově, součástí parku je pobřeží Pacifiku (Long Beach), okolní skupina menších ostrovů a West Coast Trail (turistická trasa dlouhá 75 kilometrů s několika stanovišti). Park má rozlohu 511 km2 (i s částí oceánských vod).

 

20. SELKIRKOVO POHOŘÍ

Selkirk Mountains 2flickr.com/photos/daveynin/36802020906

                Selkirkovo pohoří se nachází na jihozápadě Kanady, na jihovýchodě Britské Kolumbie. Pohoří je součástí tzv. Vnitřních hřbetů a jejich části Kolumbijských hor. Pohoří je velmi členité, vyznačuje se ostrými pyramidovými štíty a rozlehlými ledovci, které místy sestupují až na hranici lesa. Selkirkovo pohoří se rozkládá ze severozápadu na jihozápad až jih, kde zasahuje až na území Spojených států. Pohoří má délku okolo 500 kilometrů. Přes 40 vrcholů přesahuje 3 000 metrů a nejvyšší hora Mt. Sir Sanford (3 532 m) je také nejvyšší horou Kolumbijských hor. V severní části pohoří se nachází dva národní parky: Glacier (založen v roce 1886 náleží k nejstarším světovým parkům) a Mount Revelstoke (založený v roce 1914).

 

Zdroje: Jepson, T., Lee P., Smith, T., Williams, Ch.: Kanada. Rough Guides, 1. české vyd. Jota 2009. 1311 s; Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi CC

PODNEBÍ, KDY VYRAZIT 

                Severní oblasti Kanady (1), až dvě třetiny území, mají podnebí podobné severním částem Skandinávie. Podnebí subarktické až arktické, zimy jsou dlouhé a velmi studené (teploty mohou klesnout až k -50°C) a léta krátká a studená. Vnitrozemí (2), oblasti vzdálené od oceánů (provincie Alberta, Saskatchewan, jižní oblasti Yukonu, Northwest Territories) mají dlouhé, studené zimy s množstvím sněhových srážek a krátká velmi horká léta. Západní pobřeží Kanady (3) má mírné oceánické až středomořské podnebí (důvodem je teplý Aljašský proud). Zimy i léta jsou mírné. Východní, respektive jihovýchodní část Kanady (4) (jižní Ontario a Quebec) má vlhké kontinentální podnebí. Léta jsou teplá a vlhká, zimy jsou studené se sněhem. Většina území Kanady (vyjma západního pobřeží Britské Kolumbie) má zimy s průměrnými teplotami pod bodem mrazu a dostatkem sněhu.

                Resolute (1) leží na Cornwallisově ostrově na území Nunavut, přibližně 75°severní šířky. Průměrné zimní teploty jsou -32 až -28°C, průměrné letní 0 až 5°C. Ročních srážek je 60 mm v letním období. Iqaluit na jihovýchodě Baffinova ostrova, přibližně 65° severní šířky, má průměrné zimní teploty -28 až -21°C a průměrné letní 1 až 4°C. Ročních srážek je 161 mm s převahou v letních měsících. Faro (1-2) v oblasti Yukonu má průměrné zimní teploty -20 až -15°C a průměrné letní 12 až 15°C. Ročních srážek je 320 mm, s převahou v létě. Yellowknife na pobřeží jezera Great Slave má průměrné zimní teploty – 26 až -20°C a průměrné letní 13 až 17°C. Ročních srážek je 290 mm, nejvíce v létě. Calgary (2) má průměrné letní teploty 13 až 17°C a průměrné zimní -7 až -4°C. Srážek ročně spadne 420 mm, nejvíce v červnu a většina v letním období. Edmonton má průměrné letní teploty 14 až 18°C a průměrné zimní -10 až -5°C. Ročních srážek je 470 mm, téměř všechny srážky spadnou od května do září. Saskatoon v provincii Saskatchewan má průměrné letní teploty 15 až 19°C a průměrné zimní -15 až -10°C. Ročních srážek je 350 mm, nejvíce v létě. Winnipeg v provincii Manitoba má průměrné letní teploty 16 až 20°C a průměrné zimní -16 až -12°C. Roční srážky jsou 420 mm, téměř všechny srážky spadnou od května do října. Vancouver v Britské Kolumbii (3) má průměrné letní teploty 15 až 18°C a průměrné zimní 4 až 5°C. Ročních srážek spadne 1 190 mm s převahou v zimních měsících. Montreal (4) na východním pobřeží má průměrné letní teploty 18 až 22°C a průměrné zimní -9 až -5°C. Roční srážky jsou 1 060 mm vyrovnané v průběhu roku, nejvíce v létě. Průměrné letní teploty v Quebecu jsou 16 až 19°C, průměrné zimní -13 až -8°C. Roční srážky (1 190 mm) jsou v průběhu roku vyrovnané, nejvíce v létě. Toronto má průměrné letní teploty 19 až 22°C, průměrné zimní -4 až 0°C. Roční srážky (830 mm) jsou v průběhu roku vyrovnané, nejméně srážek spadne od prosince do března. St. John’s má průměrné letní teploty 12 až 16°C a průměrné zimní -5 až -2°C. Ročních srážek je 1 500 mm, nejvíce v zimě.

Město - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny) (en)

(1) Resolute, Iqaluit (Nunavut)

(1-2) Faro (Yukon), Yellowknife (Northwest Territories)

(2) Calgary, Edmonton, Saskatoon, Winnipeg

(3) Vancouver

(4) Montreal, Quebec, St. John‘s, Toronto

Zdroje: Britannica.com, Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon, 2001., Wikipedie.org 

PROVINCIE A TERITORIA

                Kanada se skládá z 10 provincií a 3 teritorií.

Provincie a teritoria, Wikipedie (cs)

Provincie a teritoria*, rozloha km2, hlavní město, největší město, mapa

Alberta (AB), 661 848 km2, Edmonton, (Calgary), mapa

Britská Kolumbie (BC), 944 735 km2, Victoria, (Vancouver), mapa

Manitoba (MB), 649 950 km2, Winnipeg, mapa

Newfoundland a Labrador (NL), 405 212 km2, St. John’s, mapa

New Brunswick (NB), 72 908 km2, Fredericton, (Saint John), mapa

Nové Skotsko (NS), 55 283 km2, Halifax, mapa

Nunavut* (NU), 2 038 722 km2, Iqaluit, mapa

Ontario (ON), 1 076 395 km2, Toronto, mapa

Ostrov Prince Edwarda (PE), 5 660 km2, Charlottetown, mapa

Quebec (QC), 1 542 056 km2, Quebec City, (Montreal), mapa

Saskatchewan (SK), 651 900 km2, Regina, (Saskatchewan), mapa

Severozápadní území* (NT), 1 346 106 km2, Yellowknife, mapa

Yukon* (YT), 482 443 km2, Whitehorse, mapa

Kanada provincie 1

Zdroje: Atlas světa, Kartografie Praha., Kanada, Rough Guides 2009., Wikipedia.org

Mapa nepodléhá žádné licenci

VÍZA, MĚNA, DALŠÍ INFORMACE 

Vstup. Občané ČR nepotřebují pro krátkodobý pobyt v Kanadě (do 6 měsíců) a průjezd kanadským územím víza. Bezvízový režim se vztahuje na krátkodobý pobyt za účelem turistiky, návštěvy rodiny, přátel a za účelem obchodním a studijním.

Doklady. Při cestách do Kanady se vyžaduje platný cestovní pas vybavený datovou stránkou se strojově čitelnou zónou a zpáteční letenka. Doba platnosti českého pasu musí být nejméně šest měsíců ode dne vstupu do Kanady. K řízení motorového vozidla při turistických cestách postačuje český platný řidičský průkaz, doporučuje se však používat mezinárodní řidičský průkaz.

Měna. Kanadský dolar, CAD. 1 kanadský dolar = 16,80 Kč (2019), aktuální kurz

Prodejní doba. Prodejní doba většiny obchodů v Kanadě je od pondělí do pátku 9:00 - 18:00 hod. Supermarkety s potravinami a velké obchodní domy jsou otevřeny až do 21:00 hod. Většina obchodů má však otevřeno po celý týden, v neděli s kratší prodejní dobou.

Časové pásmo. UTC-3,5 až -8, v době kanadského letního času -2,5 až -7

Bezpečnost. Celková bezpečnostní situace v Kanadě je dobrá a při běžných cestách nehrozí turistům zvýšené nebezpečí.

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz 

GEOGRAFIE, PŘÍRODNÍ POMĚRY

            Západní pobřeží Kanady je velmi členité, jsou zde četné zálivy a fjordy. Nejzápadnější část pevniny je tvořena Pobřežními pásmem. Součástí Pobřežního pásma jsou Pobřežní hory (nejvyšší vrchol Mount Waddington, 4 019 m) a také jedno z nejvyšších pohoří Severní Ameriky, pohoří svatého Eliáše. V pohoří sv. Eliáše, které leží i na území Spojených států, se nachází nejvyšší hora Kanady Mount Logan (5 591 m). Východně od Pobřežního pásma se rozkládá rozsáhlé vnitrozemské pásmo tzv. Vnitřních hřbetů a vyvýšených plošin jako je například Fraserova tabule. Na tuto oblast na východě navazují Kolumbijské hory (Mt. Sir Sandford, 3 519 m) a na severu pak Mackenziovo pohoří (Keele Peak, 2 972 m). Dále na východ jsou Kolumbijské hory odděleny tektonickým příkopem Trench Valley od Kanadských Skalnatých hor. Kanadské Skalnaté hory je 1 460 kilometrů dlouhé horské pásmo, které na jihu navazuje na americkou část Skalnatých hor. V tomto pohoří se nachází nejstarší a neslavnější kanadské národní parky Banff a Jasper. Nejvyšší horou je Mount Robson (3 955 m). Ve střední části Kanady (či středozápadní) Skalnaté hory přecházejí ve Velké planiny nebo Velké prérie, které se z počátku zvedají až do výšek okolo 1 000 metru. Jihovýchodní část Kanady (provincie Manitoba, Ontario, Quebec a další) tvoří nížinná pahorkatina a plošinná krajina s nadmořskou výškou 200 až 500 metrů. Štít je složen ze starších hornin vymodelovaných činností ledovců. V severovýchodní části poloostrova Labrador se zvedá do výšek okolo 1 500 metrů. Severní část Kanady je tvořena řadou ostrovů a souostroví a pevninských výběžků. Velká část zálivů je pokryta ledem. Největší z kanadských ostrovů, Baffinův ostrov, je s rozlohou 507 450 km2, pátým největším ostrovem na Zemi. Při východním pobřeží Baffinova ostrova leží Baffinovo pohoří (2 147 m). V nejsevernější části Kanady, na Ellesmerově ostrově (196 235 km2), za 80° severní šířky, se rozkládá pohoří British Empire Range (Barbeau Peak, 2 616 m).

            Kanada je zemí tisíců jezer, k těm největším náleží Velké medvědí jezero (31 153 km2), Velké otročí jezero (27 200 km2), Jezero Athabasca, Winnipežské jezero a soustava Velkých jezer. K nejvýznamnějším kanadským řekám patří Mackenzie, Nelson, řeka sv. Vavřince, Saskatchewan, Peace a Yukon. Severní část Kanady tvoří tundra, rostou zde pouze mechy a lišejníky. Směrem k jihu se objevuje jehličnatý les, především smrky a jedle. Dále k jihu se pak zvyšuje i podíl listnatých lesů. Jsou zde zastoupeni především bříza, jasan, topol, dub a javor. Ve středozápadní oblasti jsou prérie, velká část je zemědělsky obdělávaná.

Kanada fyzická mapa

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. 1. české vyd. Odeon, Praha 2000.; Wikipedia.org

Mapa je pod licencí CC

Světové dědictví

           Kanada má v seznamu světového dědictví UNESCO zapsaných 20 kulturních a přírodních památek. V počtu památek světového dědictví je tak na patnáctém místě na světě.

Národní parky

               Kanada má 47 národních parků (včetně 8 národních rezervací). Národní parky se rozkládají na 300 000 km2, což je okolo 3% území Kanady. Nejstarší národní park Banff byl založený v roce 1885. Největší kanadský národní park Wood Buffalo je s rozlohou 44 807 km2 druhým největším národním parkem na světě.

Seznam národních parků, Parks Canada (en)

Seznam národních parků, Wikipedia (en)

Odkazy

Britannica, Canada (en)

CIA World Factbook, Canada (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Kanada (cs)

Wikipedie, Kanada (cs)

Statistický úřad, Statistics Canada

Dokumenty

Alberta (ČT, 2008)

Britská Kolumbie (ČT, 2020)

Kanada (ČT, Objektiv, 2009 až 2017)

Kanada - jihovýchod (ČT, Cestománie, 2001)

Kanada - jihozápad (ČT, Cestománie, 2002)

Nové Skotsko (ČT, 2008)

Ontario (ČT, 2008)

Québec (ČT, 2008)

Vancouver (ČT, 2019)

Yukon (ČT, 2016)

end faq

Share