logo

.


DSC04580Wolfgangsee a Sankt Gilgen a okolí z Zwölfehornu

           SOLNÁ KOMORA, německy Salzkammergut, je oblast ve střední části Rakouska, východně od Salcburku, na rozhraní Horního Rakouska, Salcburska a Štýrska. Název vychází z toho, že se zde těžila sůl a region spadal přímo pod správu, tzv. komoru, řízenou panovníkem Habsburské monarchie. Krajinu Solné komory tvoří vápencové horské masivy, které jsou součástí Severních vápencových Alp, okolo 40 jezer ledovcového původu, pastviny a lesy. Region leží v horním povodí řeky Traun, jeho součástí jsou horské skupiny: Hory Solné komory, Dachstein, Totes Gebirge a menší pohoří Höllengebirge. Největšími jezery v oblasti je třetí největší rakouské jezero Attersee (46 km²), dále Traunsee (24 km²), Mondsee (13,8 km²), Wolfgangsee (12,8 km²) a Halštatské jezero (8,6 km²). K hlavním obcím a centrům turistického ruchu náleží lázeňské město Bad Ischl, Gmunden, Sankt Wolfgang, Bad Goisern nebo Bad Aussee. HORY SOLNÉ KOMORY se skládají z horských skupin: na západě leží skupina Osterhorn, nejvyššími a nejvíce známými vrcholy jsou Hoher Zinken (1 764 m), Osternhorn (1 748 m), Bleckwand (1 541 m), Zwölferhorn (1 522 m), Sparber (1502 m) a Gaisberg (1 287 m). Ve střední části leží skupina Schafberg, tj. Schafberg (1 783 m), Leonsberg (1 745 m), Schober (1 328 m) a Drachenwand (1 176 m). Na jihu se nachází nejvyšší skupina Hor Solné komory Gamsfeld. Nejvyššími horami této skupiny jsou Gamsfeld (2027 m), Braunedlkogel (1894 m), Hoher Kalmberg (1 833 m) a Rinnkogel (1822 m). Na východě leží skupina Höllengebirge, nejvyšším vrcholem je Grosser Höllkogel (1 862 m). A na severu se nachází Alpské předhůří.

 

TURISTICKÉ TRASY A VÝSTUPY V HORÁCH SOLNÉ KOMORY

KATERGEBIRGE

Hřebenová trasa přes hlavní vrcholy menšího pohoří

 DSC08344Výhled z trasy na jezero Wolfgangsee a vpravo Schafberg

          Katergebirge je menší pohoří ve skupině Gamsfeld, v Horách Solné komory. Leží na východě až jihovýchodě Hor Solné komory, jihozápadně nad lázeňským městem Bad Ischl. Nejvyšším vrcholem Katergebirge je Rosskopf (1 657 m). Pohoří se rozkládá od západu až jihozápadu směrem na východ. Přes všechny hlavní vrcholy: Katrin (1 542 m), Elferkogel (1 601 m), Hainzen (1 638 m) a Rosskopf (1 658 m) vede turistická trasa. (10/23) Fotografie.

 

HOHER ZINKEN-OSTERHORN

Výstup na dva vrcholy ve skupině Osterhorn

Délka: 15 km; převýšení: 970 m; čas: 5 až 6 h

DSC06711Výhled na Wolfgangsee, Schafberg a Sankt Wolfgang z vrcholu Osterhornu

            Osterhorn je s výškou 1 746 m třetí nejvyšší horou stejnojmenné horské skupiny Osterhorn, která tvoří jihozápadní část Hor Solné komory. Přibližně kilometr jihozápadně od vrcholu Osterhornu leží druhá nejvyšší hora skupiny Hoher Zinken (1 764 m). Osterhorn má skalnatý, ze západu dobře přístupný vrchol. Zaoblený vrchol hory Hoher Zinken leží na západě, směrem k východu se mírně snižuje.

DSC06704Vpravo vzadu výhled na Dachstein, vlevo v pozadí na Gamsfeld z trasy na Osterhorn

            Z obou hor je výhled na celé pohoří Hor Solné komory, dále na Dachstein, pohoří Tennen, Berchtesgadenské Alpy a severovýchodně ležící jezero Wolfgangsee. Oba vrcholy jsou propojeny stezkou. Nejkratší výstupová cesta vede z obce Lämmerbach, nejprve na Hoher Zinken a pak na Osterhorn. (05/23) Fotografie.

 

HOHER KALMBERG

Výstup na hlavní vrchol nad městem Bad Goisern

Délka: 11,8 km (13,7 km okruh); převýšení: 1 200 m; čas: 5 h (6 h)

DSC06919Výhled z vrcholu na Dachstein (vlevo) a Gosaukamm (vpravo)

            Hoher Kalmberg leží v jihovýchodním výběžku Hor Solné komory, necelých sedm kilometrů východně až jihovýchodně od nejvyšší hory Hor Solné komory Gamsfeldu. Je tedy součástí horské skupiny Gamsfeld. Hoher Kalmberg tvoří s výškou 1 833 metrů dominantní vrchol nad městem Bad Goisern. Kilometr jihovýchodně se nachází nižší vrchol Kleiner Kalmberg (1 827 m). Hlavní hřeben horského masivu se pak táhne dále jihovýchodním směrem přes vrcholy: Brenntenkogel (1 640 m), Zwölferkogel (1 634 m) a Löckerkogel (1 597 m) a spadá k severní části Halštatského jezera.

DSC06923Výhled na severozápad, na Hory Solné komory, ve středu Rinnkogel

            Nejkratší výstupová trasa vede z parkoviště nad městem Bad Goisern. Trasa prochází kolem horské chaty Goiserer Hütte postavené na počátku třicátých let 20. století a rekonstruované v roce 2013. Z vrcholu je skvělý výhled na masivy Gosaukamm a Dachstein. (06/23) Fotografie.

 

WIESLERHORN (1 603 m)

Výstup na jednu z hor ve skupině Osterhorn

Délka: 18,4 km; převýšení: 1 000 m; čas: 8 h

DSC08402Výhled z vrcholu na Wolfgangsee a Schafberg

            Wieslerhorn (1 603 m) je hora v západní až severozápadní části skupiny Osterhorn. Při výhledu od jezera Wolfgangsee vystupuje západně od více známých vrcholů Sparber (1 502 m) a Bleckwand (1 541 m). Vrchol Wislerhornu je snadno dostupný z náhorní plošiny Postalm. Náročnější a delší trasa vede přímo od Wolfgangsee. (10/23)

 

BRENNERIN

Výstup na hlavní vrchol západní části pohoří Höllengebirge

Délka: 10 km; převýšení: 970 m; čas: 4 h

DSC08263Vrchol Brennerinu a výhled na Atterské jezero a Alpské předhůří

            Brennerin je s výškou 1 602 metrů jeden z nejvyšších vrcholů západní části pohoří Höllengebirge. Tato část se rozkládá ve směru jihozápad-severovýchod a jako dominanta vystupuje nad Atterským jezerem. Nenápadný vrchol je nejvyšším bodem tohoto horského masivu, který vystupuje nad jižní polovinou jezera Attersee. Na vrchol Brennerinu vede několik výstupových tras z obce Weissbach am Atersee a Steinbach am Attersee. (10/23)

 

SCHAFBERG

Výstup na horu Schafberg ze Sankt Gilgenu

Délka: 16 až 20 km (okruh); převýšení: 1 250 m; čas: 8 až 10 h

DSC00205Z poslední části trasy na vrchol Schafbergu; Wolfgangsee, ve střední části Zwölferhorn (1 521 m), vpravo St. Gilgen

            Schafberg je jedna z dominantních hor Solné komory. S nadmořskou výškou 1 783 metrů je nejvyšším vrcholem stejnojmenné horské skupiny Schafberg. Nachází se ve středo-severní části Hor Solné komory, mezi třemi jezery: Mondsee na severozápadě, Attersee na severovýchodě a Wolfgangsee na jihu. Vrchol hory leží na severu spolkové země Salcbursko, celý horský masiv zasahuje i na jih Horního Rakouska. Umístění hory v severní části Severních vápencových Alp nad Alpským předhůřím činí ze Schafbergu oblíbený turistický cíl. Pod vrchol vede ozubnicová železnice Schafbergbahn.

DSC00246Vrchol Schafbergu (1 781 m), vpravo jezero Mondsee

            Na východ od hlavního vrcholu leží vedlejší vrchol Spinnerin (1 725 m). Jihovýchodně pod Spinnerinem se nachází Törlspitz (1 589 m). Severně část hory pod hlavním vrcholem tvoří kolmá skalní stěna s délkou více než 300 metrů. Na východě má skalní stěna výšku okolo 200 metrů. Dále na jihovýchod vystupují dva další výraznější vrcholy: Vormauerstein (1 450 m) a Sommeraustein (1 275 m). Na úpatí Schafbergu se také nachází několik menších jezer. Od západu jsou to: Krotensee, Mittersee, Mönichsee a Schwarzensee.

 DSC05605bVýhled na jezero Mondsee ze severní výstupové stezky

            Geologicky tvoří Schafberg především druhohorní dolomity a vápence z období triasu a jury (210 až 135 miliónů let). Základ a hlavní masu Schafbergu tvoří dolomit, který dosahuje mocnosti až 1 500 metrů. Z dolomitu pak vystupuje až 300 metrů silná vrstva deskového vápence. Vápencovou vrstvu tvoří několik druhů vápence z různých období. V horském masivu Schafbergu se také nachází čtyři jeskyně.

DSC00093Stezka Schafbergsteig 20

            Od břehů velkých jezer až do nadmořské výšky 1 400 metrů rostou smíšené lesy, které tvoří především smrky, buky a jedle. Nejvíce jsou zastoupené smrky. Pro každou nadmořskou výšku je charakteristická určitá vegetace. Ve vysokohorské oblasti na alpských pastvinách jsou pro Schafberg typické růže měkká a růže šípková. Na jižních svazích mezi travinami roste například česnek hadí a vzácná štýrská růže. V exponované severní vrcholové části Schafbergu rostou ostřice pevná, dryádka osmiplátečná, kopyšník tmavý nebo pochybek nízký.  (06/20, 07/20, 08/22) Fotografie.

 

GROSSER HÖLLKOGEL

Výstup na nejvyšší vrchol pohoří Höllengebirge

Délka: 9,8 km (10,7 km okruh); převýšení: 270 m+; čas: 4 až 5 h

DSC08223Výhled z okružní trasy na jezero Traunsee, Traunstein a Alpské předhůří

            Grosser Höllkogel je s výškou 1 862 metrů nejvyšší hora pohoří Höllengebirge, které se rozkládá v severozápadní části Hor Solné Komory. Nachází se mezi jižní částí jezera Attersee a údolím řeky Traun. Velkou část silně zkrasovělého pohoří tvoří zvlněná náhorní plošina, ze které vystupují nejvyšší horské vrcholy. Na plošině rostou rozsáhlé porosty borovice kleč, lesy se vyskytují pouze na úbočí hor, které spadají do údolí. Geologicky je pohoří tvořeno wettersteinským vápencem.

DSC08209Grosser Höllkogel

            Přibližně jeden kilometr jižně pod vrcholem Grosser Höllkogelu se nachází horská chata Rieder Hütte. Další dvě horské chaty se nachází pod vrcholem Feuerkogelu (1 592 m), kde je výchozí místo trasy. (09/23)

SCHOBER

Výstup na horu v centru Hor Solné komory

Délka: 3 km; převýšení: 400 m; čas: 2 h

DSC06147Výhled z vrcholu na východ, na Mondsee, Drachenwand (1 176 m), Schafberg (1 783 m), v pozadí Höllengebirge i Traunstein

            Schober je hora ve střední části Hor Solné komory, v horské skupině Schafberg. Leží severně až severovýchodně od jezera Fuschlsee a obce Fuschl am See, mezi dalšími dvěma jezery: jihozápadně od Mondsee a severozápadně od Wolfgangsee. Schober má nadmořskou výšku 1 328 metrů a prominenci 568 metrů. Z vrcholu je výhled na sedm horských skupin: Alpské předhůří, Hornorakouské předhůří, Totes Gebirge, Dachstein, Tennen, Berchtesgadenské Alpy a Chiemgauské Alpy a pět okolních jezer: Fuschlsee, Mondsee, Attersee, Wolfgangsee a Irsee. Na horu se vystupuje ze severozápadu nebo z jihu a trasu lze jít jako okruh přes další vrchol Frauenkopf (1 304 m). Přístup k trasám je ze severozápadu, od zříceniny hradu Wartenfels. (10/22)

 

SCHOBERSTEIN

Výstup na vrchol nad jezerem Atersee

Délka: 5,4 km; převýšení: 570 m; čas: 2,5 h

DSC04556Výhled na Atterské jezero

            Grosser Schoberstein (1 037 m) je jeden z vrcholků západního hřebene pohoří Höllengebirge. Hřeben vystupuje jihovýchodně nad jezerem Attersee. Nejvyššími vrcholy tohoto hřebene jsou Brennerin (1 605 m) a Salzberg (1 607 m). Höllengebirge tvoří východní část Hor Solné komory. Grosser Schoberstein je známý svým pěkným výhledem na Atterské jezero, třetí největší jezero v Rakousku. Standardní výstupová cesta začíná u obce Weissbach am Attersee. (04/22) Fotografie.

 

GAMSFELD

Výstup na nejvyšší vrchol Hor Solné komory Gamsfeld

Délka: 13 km; převýšení: 1 215 m; čas: 4,5 až 6 h

DSC02513Výhled směrem na Schafberg a Wolfgangsee (v pozadí)

            Gamsfeld je s nadmořskou výškou 2 027 metrů nejvyšší horou Hor Solné komory. Gamsfeld leží v jižní části pohoří, 3,5 kilometru severně od obce Russbach am Pass Gschütt. Nachází se něco přes 10 kilometrů jižně od jezera Wolfgangsee a přibližně stejnou vzdálenost severozápadně od Halštatského jezera.

DSC02522Výhled z vrcholu na Dachstein a Gosaukamm

            Na vrchol hory vedou z Russbachu dvě turistické značené trasy, obě mají délku přes 6 kilometrů. Severozápadní je o něco delší. Vede po pravé straně údolí Rinnbachtal a přes horské pastviny Rinnbergalm a Angerkaralm a dále stoupá ledovcovým kotlem Angerkar. K vrcholu se vystupuje směrem z východu. Severovýchodní trasu tvoří zpevněná cestou vedoucí k místním horským chatám. K vrcholu se pak vystupuje ze severu.

DSC02524Hory Solné komory

            Hory Solné komory leží v severovýchodní části Východních Alp, východně od města Salcburk. Hlavní pohoří horské skupiny tvoří: skupina Gamsfeld, skupina Osterhorn, Schafberg a Höllengebirge. Na západě sousedí s Horami Solné komory pohoří Tennen, na jihu Dachstein, na východě Totes Gebirge a na severu přechází v Alpské předhůří. (06/21)

 

BRAUNEDLKOGEL

Výstup na Braunedlkogel v jižní části Solné komory

Délka: 7 km; převýšení: 650 m; čas: 3 až 4 h

DSC02728Výhled na Hoher Dachstein, vpravo Gosaukamm a vlevo vrchol Gamsfeldu

            Braunedlkogel, zkráceně také Braunedl, náleží s nadmořskou výškou 1 894 metrů mezi vyšší vrcholy Hor Solné komory. Nachází se na jihu pohoří, v horské skupině Gamsfeld. Od nejvyšší hory Hor Solné komory Gamsfeldu leží 3 kilometry severozápadně. Braunedl se nachází na náhorní plošině Postalm, která je dostupná po zpoplatněné silnice z obce Strobl, od jezera Wolfgangsee.

DSC02743Výhled z vrcholu na náhorní plošinu Postalm a v pozadí na hory Bleckwand, Sparber, Schafberg a jezero Wolfgangsee

            Na vrchol vedou dvě značené turistické trasy: 879 ze severovýchodu od horské chaty Rettenegghütte a o něco delší 878 ze severozápadu. Výstup lze tedy jít jako okruh. Výchozím místem může být buď Rettenegghütte (1 211 m) nebo blízké rozcestí, případně obec Postalm (1 100 m). Z vrcholu hory je skvělý výhled na Hoher Dachstein a skalní hřeben Gosaukamm, na jednu z dominant Hor Solné komory Schafberg a jezero Wolfgangsee, na pohoří Tennen a vzdálené vrcholky Vysokých Taur a na okolní náhorní plošinu Postalm. (07/21) Fotografie.

 

ZWÖLFEHORN

Vrchol a trasa v okolí hory Zwölfehorn (1 522 m)

délka: 8 km; převýšení: 977 m; čas: 4 až 5 h

DSC6862Pohled na Sankt Gilgen, jezero Wolfgangsee a Schafberg, v pozadí jezero Mondsee

            Turistická trasa začíná u výstupu z lanovky ze Sankt Gilgenu v nadmořské výšce 1 480 m. Odtud je to pár desítek metrů na vrchol Zwölfehornu. Dále vede trasa po jihozápadním hřebenu Zwölfhornu až na vrchol Pilsteinhöhe (1 478 m). Odtud se sestupuje severně a východním směrem se vrací k výchozímu bodu u lanovky. Dále se pokračuje západně k vrcholu Elferstein (1 376 m) a následně se severně sestupuje do Sankt Gilgenu (545 m).

DSC06844Trasa vedoucí z Zwölfehornu na Pilstein,výhled na jihozápad, na pohoří Tennegebrige a Berchtasgadenské Alpy

            Z vrcholů Zwölfehornu, Pilsteinu a okolí jsou skvělé výhledy na krajinu Solné komory. Je možné vidět jezero Wolfgangsee a jeho jihovýchodní část Abersee, jezero Mondsee i jezero Fuschlsee. Nad Wolfgangsee vystupuje nejvyšší hora v okolí Schafberg (1 782 m). Jižně vystupují za horami Solné komory zasněžené vrcholky hor pohoří Tennen, jihozápadně Berchtesgadenských Alp a jihovýchodně Dachsteinu.

DSC06876Sankt Gilgen a Wolfgangsee

            Název regionu, Solní komora, německy Salzkammergut, souvisí s tím, že se zde těžila sůl. Oblast leží ve střední části Rakouska, východně od Salcburku. Zasahuje do tří spolkových zemí: Salcburska, Horního Rakouska a Štýrska. Krajinu tvoří vápencové horské masivy a více než 40 jezer ledovcového původu. Hory Solné komory jsou součástí Severních vápencových Alp. Nejvyšším vrcholem je Gamsfeld (2 027 m), který leží v jižní části pohoří. Na západě navazuje na Hory Solné komory pohoří Tennen, na jihu a jihovýchodě skupina Dachstein a na východě Totes Gebirge. Na severu přechází Hory Solné komory do pahorkatiny nazývané Alpské předpolí. (06/19) Další foto.

 

LEONSBERG

Výstup na jednu z hor v centrální části Solné komory nad městem Bad Ischl

Délka: 14,5 km; převýšení: 1 140 m; čas: 7 až 8 h

DSC02563Výhled na Schfaberg z vrcholu Leonbergu

            Leonsberg je s nadmořskou výškou 1 745 metrů jedním z nejvyšších vrcholů v okolí města Bad Ischl a společně s horou Schafberg tvoří významný orientační bod celé střední části Solné komory. Leonsberg se také společně se Schafbergem nachází uprostřed mezi největšími jezery Solné komory: Attersee, Mondsee, Wolfgangsee a Traunsee.

DSC02560Pohled na Atterské jezero, vpravo pohoří Höllengebirge

            Výchozím místem výstupu je lesní cesta severně od obce Russbach u obce Strobl (630 m). Krátký úsek se jde po značené cestě č. 811 a následně pokračuje po stezce č. 813. Následuje prudké stoupání lesem po k horské pastvině Stücklalm (1 060 m). Pak následuje další výstup lesem až na pastviny Grubenalm a Leonsbergalm (1 380 m). Odtud vede stezka v serpentinách kosodřevinou až na vrchol hory. (06/21)

Share